x

Конференция за достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права

На 28 септември 2022 г. от 9:30 ч. Френският институт в България, в сътрудничество с „Лекари на света“, ще бъде домакин на конференция за сексуално и репродуктивното здраве на жените, която е продължение на конференцията за сексуалното здраве, проведена на 8 март.

Събитието се организира в партньорство с Национален център по обществено здраве и анализи, Алианс на българските акушерки, Феминистка библиотека, Фондация „Екатерина Каравелова“, Фондация „Ресурсен център Билитис“, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Български фонд за жените, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и колектив „Феминистки мобилизации“.

Тези неправителствени организации подчертават колко важно е да се приеме национална стратегия за сексуално и репродуктивно здраве по примера на други европейски страни и в изпълнение на препоръките, издадени от различни програми и агенции на ООН. Дискусиите, започнали през 1993 г. в България с участието на национални експерти и институции, все още не са довели до прилагането на такава стратегия.

В този контекст, коалиция от неправителствени организации и публични институции започна поредица от събития, насочени към разработването и приемането на такава стратегия, изхождайки от идеята, че превенцията трябва да бъде сред основните политики на държавата, за да се преодолеят редица обществени проблеми.

Ще присъстват експерти от България и Румъния, както и представители на Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права. Те ще споделят своя опит и препоръки.

ПРОГРАМА

9:30 – 10:00 ч. Регистрация & кафе

10:00 – 10:15 ч. Встъпителни думи

Г-н Пиер Колио, директор на Френския институт в България

Г-жа Ливиа Отал, главен координатор сдружение „Лекари на света – България“

Г-н Реми Бак, програмен координатор Европа, Европейски парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права (ЕПФ)

10:15 – 12:15 ч. Достъп до сексуални и репродуктивни права

10:15 – 10:35 ч. Сравнителен анализ на политики в Европа – Реми Бак, ЕПФ

10:35 – 10:50 ч. Дискусия

10:50 – 11:15 ч. Фокус върху България – Анина Чилева, Национален център за обществено здраве и анализи

11:15 – 11:35 ч. Дискусия

11:35 – 11:55 ч. Румънския опит – Д-р Юлияна Балтеш

11:55 – 12:15 ч. Дискусия

Назад