x

Конференция-дискусия: „Правова държава и независимост на правосъдието в Европа“ на 7 юни 2023 г.

Като част от поредицата „Конференции-дискусии по обедно време“, Френският институт в България, в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, организира конференция-дискусия на тема „Правова държава и независимост на правосъдието в Европа“.

Събитието се организира с подкрепата на Френския институт в Париж.

четвъртък, 7 юни 2023 г., от 12:00 до 13:30 ч. в зала „Славейков“ на Френския институт в България. Вход свободен. Осигурен превод български/френски език.

Европа преживява криза в областта на върховенството на закона. Държавите-членки на Европейския съюз и Съветът на Европа многократно са потвърждавали ангажимента си към ценностите и принципите на правовата държава. Тази тема редовно е предмет на дискусии и различия между държавите-членки и се конкретизира около въпроса за независимостта на съдебната власт и значението на този принцип в практиката. Ситуацията е такава, че през 2020 г. Европейската комисия реши да публикува годишен доклад за върховенството на закона за всяка една от държавите-членки, а Европейската прокуратура, създадена неотдавна, за да следи за правилното управление на европейските фондове, отдава особено значение на независимостта на съдебната власт.

Няколко държави са основно засегнати:

На първо място, Полша и Унгария са принудени да променят реформите си в областта на правосъдието под натиска на европейските институции и държавите-членки, а достъпът им до европейските фондове е блокиран:

  • В момента за Унгария са спрени 34 милиарда евро: 22 милиарда от Кохезионния фонд за периода 2021-2027 г., 5,8 милиарда от Фонда за възстановяване и устойчивост и 6,3 милиарда са спрени от Съвета поради липса на действия в борбата с корупцията.
  • 110 млрд. евро са спрени за Полша (75 млрд. евро от Кохезионния фонд за периода 2021-2027 г. и 35,4 млрд. евро от Фонда за възстановяване и устойчивост), към които трябва да се добави глоба от 1 млн. евро на ден за неизпълнение на решението на Съда на ЕС, с което на Полша се нарежда да отмени създаването на дисциплинарната камара на своя Върховен съд, която не предлага достатъчно гаранции за независимост (глоба, която понастоящем възлиза на 530 млн. евро).

На второ място, България и Румъния, в които беше установено бездействие във функционирането на техните системи за правосъдие и вътрешна сигурност – тема, която понастоящем е условие за изплащане на европейски средства.Загриженост относно върховенството на закона изразиха и държавите, които отказаха да разрешат влизането на тези държави в Шенгенското пространство през 2024 г.

И накрая, всички държави, които се искат да се присъединят към Европейския съюз (Западните Балкани, Турция, Украйна, Молдова, Грузия), изпитват явни трудности при укрепването на правовата си държава и реформирането на съдебната система.

По този начин въпросът за върховенството на закона води до криза на доверието между държавите-членки и на институционалното функциониране на Европейския съюз и поражда значителна несигурност по отношение на присъединяването на нови държави-членки. В рамките на тази конфренция-диксусия ще бъдат представени въпросите, свързани с тази криза, и ще бъдат предложени възможни решения.

Участници:

Г-жа Пеги Дюкуломбие, професор по публично право в Университета в Страсбург

Пеги Дюкуломбие е професор по публично право в Университета на Страсбург, от 2014 година насам. Същевременно е заместник-декан по международните отношения на Юридическия факултет и заместник-директор на научноизследователския институт Каре дьо Малберг. Специалист е по европейско и международно право, по правата на човека и по британско конституционно право, а основните й научни трудове са в областта на методите на интерпретация на Европейската конвенция за правата на човека и контрола на Европейския съд по правата на човека. Научните интереси на проф. Дюколумбие са свързани и със сравнителни изследвания в областта на защитата на правата на човека, предлагана от различните местни организации, както и в световен мащаб.

Г-н Андрей Янкулов, бивш прокурор, бивш заместник-министър на правосъдието и на вътрешните работи

Андрей Янкулов е адвокат в областта на наказателното право. В продължение на десетилетие е бил прокурор в Софийска районна и Софийска градска прокуратура, където осъществява разследване и надзор на разследванията на общоопасни и други престъпления, свързани с наркотици, огнестрелни оръжия и фалшифициране на документи. Напуска прокуратурата през 2020 година, вследствие на назначаването на новия Главен прокурор на Република България. През периода 2014 г. – 2016 г. е заместник-министър на правосъдието, а също и и заместник-министър на вътрешните работи (2014 г.).

Г-жа Мирослава Тодорова, съдия, бивш председател на Съюза на съдиите в България

Мирослава Тодорова е съдия от 1997 г., а от 1999 г. е заседава по
наказателни дела. В момента е съдия в Софийски градски съд. През
последните двадесет години участва в инициативи, свързани с разделението на
властите, с независимостта на съдиите и с качеството на съдийството в България. От
2009 до 2012 г. Мирослава Тодорова е председател на Съюза на съдиите в България.

Модератор: Г-н Христо Христев, юрист, адвокат, преподавател по право на Европейския съюз в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Христо Христев има докторска степен по право (2012 г.) от Университет Лотарингия и е специалист по право на Европейския съюз. Той е доцент в юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Той е също така член и координатор за България на Европейската академична мрежа по наказателно право, член на Софийската адвокатска колегия и обучител в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ към Висшия адвокатски съвет на Република България. Ръководител е на френскоезичната магистърска програма „Право на Европейския съюз“ в Софийския университет.

Назад