x

Конференция-дискусия „Планини и климат : климатичните промени през погледа на алпинисти и учени“

На 6 декември от 12:00 до 13:30 ч., Френски институт в България, зала „Славейков“

Тази дискусия, отворена за широката публика, ще представи най-новите резултати от анализа на планините през погледа на учени и алпинисти.

Планините ни карат да мечтаем и ни вдъхновяват. Те ни приканват към приключение и открити пространства. При все това, някои последици от човешката дейност се усещат най-осезаемо в снежниците : изменението на климата се отразява най-силно върху ледниците и нарушава планинските екосистеми.

Франция разполага с естествено планинско наследство, едновременно богато, но и уязвимо, с многобройни ледници. Колкото до България, има риск до 2045 г. климатичното равновесие на двата най-високи снежника в Пирин да бъде нарушено.

Какви са последиците върху планините от глобалното затопляне? Каква е връзката с човешката дейност? Как да бъдат измерени? Това ще бъдат темите за обсъждане.

Участници :

Давид Шамбр винаги е бил страстен катерач. След като открива катеренето по скалите на Фонтенбло, той тръгва по големите алпийски маршрути на Монблан, докато учи география и климатология в университета Париж-Сорбона. През 80-те години на ХХ век става един от първите професионални катерачи, специализиран в свободното катерене (многобройни солови изкачвания, откриване на маршрути от осма степен), докато пътува по света. След това се премества в Прованс, за да бъде по-близо до скалите, и е автор на книгите „Деветата степен – 150 години свободно катерене“, „Високоспланински алпинизъм, най-великите имена в алпинизма“, „Златни пикели – Оскарите на модерния аплпинизъм“, издадени от издателство Монблан, а през 2023 г. – комикса „Имало едно време катерене“, издаден от Arènes BD.

Емил Гачев е доцент в катедра География, екология и опазване на околната среда към Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Работи и към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Придобива докторска степен по физическа география (ландшафтна екология)в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Геолого-географски факултет) през 2005 г. Оттогава осъществява активна изследователска дейност в областите на периглациалната и глациалната геоморфология, а по-късно се занимава с проучване на езера и малки ледници. От 2008 г. насам д-р Гачев активно изучава малките ледници (микроледници) и постоянни снежници в планините на Балканския полуостров (в България, Черна гора и Албания). Основните му научни интереси са в областите на геоморфологията, глациологията, планинските изследвания и климатичните промени. От 2008 г. д-р Гачев преподава дисциплини като Хидрология, Геология, Глациология, Океанология, на студенти от специалности География и Екология. Женен с три деца. 

Гергана Георгиева е главен асистент в катедра „Метеорология и геофизика” на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2014 г. получава докторска степен по сеизмология и вътрешен строеж на земята, изучавайки строежа на земната кората и горната мантия под България. Нейните научни интереси са в областта на изучаването на строежа на Земята, индуцираната сеизмичност и сеизмичността в ледниците (криосеизмология, от 2015 г.), както и движението на ледниците. През 2015 г. като член на 24-та Национална антарктическа експедиция тя успешно инсталира първата българска антарктическа сеизмична станция. Участвала е в пет български антарктически експедиции (24-та, 26-та, 28-ма, 30-а и 31-ва), с научни проекти за изследването на сеизмичността в района, сеизмичността на ледниците и движението и активността на ледниците в района на Българската антарктическа база. От 2018 г. ръководи проект за геофизични измервания във вискоките планини в България. Гергана Георгиева започва своята кариера и като популяризатор на науката след 24-тата антарктическа експедиция с кратки демонстрации за движението на ледниците по време на Софийския фестивал на науката 2016. От 2004 г. е дипломиран планински водач. Тя има две деца.

Модератор : Балин Балинов

Балин Балинов е филолог по образование. Преди да се присъедини към „Грийнпийс“ – България е работил 13 години в няколко радиостанции. Бил е водещ на ежедневно предаване и е интервюирал редица известни и не толкова известни личности от България и чужбина. В екипа на „Грийнпийс“ Балин е координатор на кампанията „Енергийни решения“, тясно свързана с възобновяемата енергия. Една от основните ѝ цели е да се промени енергийната система така, че все повече хора станат активни участници в нея и да произвеждат енергия за собствени нужди.

Вход свободен, осигурен превод български / френски

Назад