x

Икономика и стопанско управление

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 1995 г. в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на Френския институт при Френското посолство в България. Oт 2005 г. е разширена и в областта на икономиката. Програмата „Лисанс по икономика и стопанско управление“ е открита за прием на студенти в началото на 2009/2010 академична година и се провежда съвместно от Софийския университет и Университета в Лил. Успешно завършилите програмата студенти получават диплома „Лисанс по икономика и стопанско управление“, издавана от Университета в Лил. Същата програма е разширена от 2019 г. и се прилага съвместно с Университета в Поатие, като учебните планове съответстват както на българските образователни стандарти, така и на необходимостта от хармонизация с учебните планове на френските университети.

Обучение

Две основни специалности: Икономика и финанси, Стопанско управление 

Общи дисциплини: микроикономика, макроикономика, икономическа история, международна икономика, банки и финанси, математика, статистика, счетоводство, право.

Специализирани дисциплини: международна валутна система, стратегическо управление на предприятията, маркетинг, управление на човешките ресурси, икономически анализ, иконометрия 

Учебните планове на специалностите са съгласувани с френските и с българските образователни изисквания.

Участие в учебния процес на гост-преподаватели от френски университети.

Мотивирани за чуждоезиково обучение студенти.

Участие на български преподаватели с курсове на френски език.

Организация на обучението

Срок на обучението: 4 години

Език на преподаване: български и френски 

Задължителен стаж през третата година

Възможност за двойна диплома с университетите в Лил и в Поатие 

Условия за прием и подбор*

Диплома за завършено средно образование,

Кандидатстудентски изпит или матура по математика и

Кандидатстудентски изпит или матура по френски език или сертификат за владеене на френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езиците (DELF / DALF).

*Внимание: Виж новите допълнения по приема на сайта на Стопанския Факултет.

Партньори

Université de Lille, Université de Poitiers

Студентска мобилност

Договори по програмата ERASMUS с университетите Lille, Poitiers, Bordeaux, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, IUT Paris Descartes, Toulouse, Université de Maine.

Дипломи

Бакалавър по стопанско управление, Бакалавър по икономика и финанси на Софийския университет

Възможност за двойна диплома Лисанс по икономически науки и стопанско управление от Университета в Лил или от Университета в Поатие.

Възможности за реализация

Икономика и стопанско управление, икономически и финансов анализ, търговия и маркетинг, счетоводство.

Резултати

За периода 2010-2022 г.:

  • 240 дипломирали се студенти,
  • част от завършилите успешно се реализират в български и френски/френскоезични предприятия,
  • в български малки и средни предприятия,
  • друга част продължават своето обучение в магистърски програми във Франция (в Лил, Поатие, Париж 9, Бордо и др.), както и в България в Софийския университет, Стопански факултет,
  • Докторантури (бивши студенти на програмата) – 2,
  • Преподаватели (бивши студенти на програмата) в Стопанския факултет – 3.

Обучавани студенти по програмата: 54 студенти през 2022-2023 академична година.

За контакти:

СУ Св. Климент Охридски
Стопански факултет

бул.Цариградско шосе 125, бл.3, София 1113
Тел: +359 2 873 83 10
Facebook
Twitter

Ръководител на програмата
доц. д-р Соня Георгиева
sonia@feb.uni-sofia.com

Координаторка на програмата
гл. ас. д-р Магдалена Маркова

m.markova@uni-sofia.bg

Франкофонски ресурсен център към Стопански факултет на СУ
ас. ЛидияLidiya Kabatliyska
lidia@feb.uni-sofia.bg

Назад