x

Франс Алумни България, мрежата на бивши български студенти във Франция

25.08.2021

Всяка година близо 100 000 международни студенти се дипломират във фернската образователна система. След завършване на висшето им образование, Франс Алумни им предоставя полезна информация, за да поддържат връзка с Франция, позволява им да останат свързани в мрежа помежду си като по този начин придава стойност на техния престой във Франция в професионален аспект.

Франс Алумни е социална мрежа, предназначена за чуждестранните студенти, минали през френското образование, за да останат в контакт с Франция. Тя бе официално лансирана на Ке д’Орсе на 26 ноември 2014.  

Създадена и поддържана от Campus France – френският оператор за университетска мобилност, тя е изградена от един основен сайт и локални сайтове, лансирани прогресивно от френските посолства в чужбина.  Франс Алумни наброява днес повече от 333 000 членове, 3200 партньори в цял свят и над 125 локални платформи. 

Платформата Франс Алумни България, лансирана през 2016 година днес наброява над 350 членове.

Тя дава възможност на всички българи, учили във Франция :

  • да установят контакт и да комуникират помежду си 
  • да имат достъп до информация, свързана с възможностите за обучение, за стипендии, за стажове или работни позиции, предложени от висши учебни заведения и предприятия партньори
  • да бъдат информирани за събитията, случващи се в България и във Франция

Регистрирайте се в платформата, за да поддържате съществуващи контакти или да изградите нови такива, да обменяте информация, да умножавате професионалните си възможности.  

https://bulgarie.francealumni.fr

Висши учебни заведения, предприятия, станете наши партньори в платформата Франс Алумни България и създайте свое лично пространство. Така ще можете да публикувате вашите информации, насочени към Алумни от България и от цял свят, както и да откриете търсените от вас профили в справочника на регистрираните членове, до който ще имате достъп.

Назад