x

Форум „Срещи за френския език 2023“: „Включване на медийно и гражданско образование в класните дейности“

Френският институт в България и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България организират заедно с покдрепата на Регионален център на Франкофонията за Централна и Източна Европа (CREFECO) и АЕГ „Гео Милев“ – Русе форума, посветен на френски език „Включване на медийно и гражданско образование в класните дейности“.

Събитието ще се проведе в гиманзия „Гео Милев“ на 13 и 14 октомври 2023 г. (петък и събота) и ще обедини всички заинтересовани страни в преподаването по и на френски език.

Тъй като темата е многопластова и широкомащабна, този форум е насочен към всички преподаватели по френски, включително преподаващите дисциплини на френски език(DNL), които работят на всички нива на образованието – от началния до гимназиалния курс в училищата, до университетите, Френските алианси и  Френският институт (IFB), разбира се.

Медийното и информационното, както и гражданското възпитание, са част от съществените и приоритетни въпроси в областта на образованието в нашето съвремие, затова е насърчавано от повечето от международните организации като Съвета на Европа, Европейската комисия, Междуната организация за Франкофония(OIF) и ЮНЕСКО. Медийното възпитание  е вече една от целите на много образователни системи, включително и тази във Франция. Как франкофонските медии могат да се използват в клас, какви възможности предлагат тези средства и каква роля могат да играят преподавателите по и на френски език? – това са въпросите, които ще бъдат разгледани и които ще предизвикат полезни дебати с помощта на лектори от CLEMI- френския оператор за медийно образование, TV5Monde и Agora francophone, в партньорство с France Éducation international и CREFECO.

ПРОГРАМА (pdf, 903 kb)

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Краен срок за записване: 29 септември 2023 г.

Назад