x

Фондация „Венцислав Янков“ – Концерт „Поети на пианото“ – 16 май 2023

„…Музиката много ми е дала. Имах чудесен живот. Искам да постъпя правилно, да подкрепям млади талантливи пианисти…“
Проф. Венцислав Янков

Фондация „Венцислав Янков“ е учредена през м. юли 2022 г. в София от неговата
племенница – д-р Надежда Тодоровска. Нейната първа инициатива е конкурса за стипендии „Венцислав Янков“ за млади пианисти, чийто финал ще бъде концерта на 16 май 2023 г. в Централния военен клуб, София.

Членове на управителния съвет на Фондацията са изтъкнати творци и личности от различни сфери на обществения живот в България и света, имащи отношение към изкуството: Людмил Ангелов, Даниела Иванова-Мари, Велимира Агура, Бойка Василева, Борислава Каллан, Петър Ашиков, Надежда Тодоровска.

Основни цели на фондацията са подкрепата и популяризирането на музикалното образование и култура в България; трансфера на знания и умения между изпълнители от различни националности и съхранението и развитието на културно-историческото музикално наследство.

През своя активен музикален живот Венцислав Янков успя да вдъхнови много млади пианисти да вървят по нелекия път на усъвършенстване на музикалното им изкуство. Сега чрез Фондацията, основана на негово име, той отново твори красота в най-висша форма, като подпомага и стимулира развитието на млади музикални таланти. Предавайки чрез универсалния език на музиката общоприетите духовни ценности, той продължава да е сред нас и да ни вдъхновява за нови добри дела.

Назад