x

Подкрепа на АТД Четвърти свят

02.09.2021

Подкрепа на проект „Инициативи за развитие на образованието в общността, които включват всички страни: деца, родители, преподаватели и всички други заинтересовани страни“, който се изпълнява от АТД Четвърти свят България. Проектът има две основни цели : да продължи дейността на мобилно училище Столипиново в Пловдив, която насърчава завръщането в училище на деца от най-уязвимите групи от квартала и да продължи дейностите в квартал „Захарна фабрика“ в София, които подпомагат експулсирани семейства, пребиваващи в Центъра за временно настаняване „Света София“.

Назад