x

Информатика и електроинженерство

Създадени респективно през 1993 и 1997 година, с педагогическата и финансова помощ на AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), франкофонските програми по електроинженерство и информатика формират Факултета за Френско обучение по Електроинженерство към Техническия университет-София. Факултетът се ползва също така и с подкрепата на Френското посолство в България. От 2002 г. двете специалности на факултета „Електротехника, електроника и автоматика” и „Информатика и телекомуникации” са акредитирани от Френската държавна комисия за присъждане на инженерни звания (Commission des titres d’ingénieur –  CTI).

Обучение

Магистърска програма в рамките на 5 години с непосредствен прием след завършено средно образование

Обща базова специалност « Електроинженерство » през първите две години.

Избор на специалност за ниво магистър 3-та година :

 • автоматика и роботика, електроника, електротехника
 • информатика и телекомуникации

Двугодишни магистърски програми (M1 и M2) след придобита бакалавърска диплома.

 • електротехника електроника и автоматика 
 • информационни и комуникационни технологии

Организация на обучението

Срок на обучение: 5 години – след завършено средно образование

                                 2 години –  след придобита бакалавърска диплома.

Език на преподаване: 100% лекции на френски

Задължителен стажа от един месец след края на 2-та година

Задължителен стаж от два месеца след края на 4-та година

Стаж от 4 месеца за подготовка на дипломна работа през последния семестър

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование (BAC или еквивалентна)

Матура по математика/физика/български език или приемен изпит (по избор)

Тест по френски. Освобождават се кандидатите :

 •   завършили езикови гимназии
 •   положили матура по френски език
 •   с отлична оценка по френски език в дипломата за средно образование
 •   притежаващи сертификат за ниво B1 най-малко.

 Диплома за бакалавър или еквивалентна

Партньори

ESIEE de Marne-la-Vallée, INSA de Rennes, ENSIEG-INP de Grenoble, Aix-Marseille Université, Université des Sciences et Technologies de Lille 1, Еcole polytechnique de Montréal

Студентска мобилност

Стипендии AUF за магистратури и докторантури, стипендии за стаж по специалността

Стипендии Erasmus за подготовка на дипломна работа във Франция през 5-та година

Дипломи

Звание „Дипломиран инженер” признато във всички Европейски страни, Русия и Турция. Магистър по електроинженерство, Магистър по информатика.

Дипломата е акредитирана от : 

 • Френската комисия за инженерни звания (CTI-Commission des Titres d`Ingénieur) до 2020 г. 
 • Европейска мрежа за акредитация на инженерното образование (European Network for Accreditation of Engineering Education – ENAEE)
 • Националната агенция по оценяване и акредитация – НАОА

Реализация

Създаване и управление на мехатронни системи, електротехнически и електронни системи и системи в областта на информатиката и телекомуникациите.

Разработка на софтуер и научна дейност в информатиката и телекомуникациите.

За контакти

Факултет за френско обучение по електроинженерство и информатика

Технически университет – София

бул. Климент Охридски 8, София 1000

Тел.: (+359) 889216547

www.tu-sofia.bg 

http://ff.tu-sofia.bg

foe-k@tu-sofia.bg

www.facebook.com/ffgei

проф. д.н. Славка ЦАНОВА

Декан

Тел.: (+359) 892231599

slavka.tzanova@tu-sofia.bg

доц. д-р Димитър ДИЧЕВ

Заместник-декан, Учебна дейност

ditchev@tu-sofia.bg

доц. д-р Християн КЪНЧЕВ

Заместник-декан, Научна дейност

hkanchev@tu-sofia.bg

Иван Бачев

Секретариат

foe-k@tu-sofia.bg

Назад