x

Дипломи по френски с професионлна насоченост (DFP)

29.08.2021

DFP (Diplômes de français professionnels) дипломите са предназначени за чужденци, желаещи да удостоверят знанията си по френски на професионално ниво.

Тези дипломи, важащи завинаги, се придобиват от Търговската камара в Париж и като ДЕЛФ и ДАЛФ за общия френски са признати в цял свят.

Има няколко вида DFP (Diplômes de français professionnels) дипломи коита можете да придобиете във Френския Институт.

Si possible mettre des photos correspondant aux spécialités : Affaires, RI, Toursime et hôtellerie et santé)

DFP Affaires – Бизнес френски

Допломата по бизнес френски Ви позволява да удостоверите, че умеете да използвате ефикасно френския, писмено и устно в базови ситуации в професионалната комуникация и, че сте можете да опрерирате за административните и търговси дейности на дадено предприятие.

DFP –  Relations Internationales – Международни отношения

Дипломата за професионално ниво на френския в сферата на международните отношения атестира нивото на езика, на писмено разбиране и изразяване, както и на устно, на умението на изпълнение на професионални задачи в сферата на международните отношения – боравене със статии, конвенции, презентации и преговори.

Подходяща е за професионална сертификация на владеене за дипломати, международни чиновници, журналисти, за които френският е първи или втори език за работа.  

DFP Tourisme- Hôtellerie- Restauration – Туризъм – Хотелиерство – Ресторатьорство 

Дипломата за професионално ниво на владеене на френски в сектора на хотелиерството, туризма и ресторантьорството удостоверява нивото на нивото на езика, на писмено разбиране и изразяване, както и на устно, на умението на изпълнение на професионални задачи в сферата – резервации, съвети към клиенти, организация на групи и др.

Le DFP Santé – Медицина и здраве

Дипломата за професионално ниво на владеене на френски в сектора на здравето и медицината атестира, че сте способни да използвате ефикасно френския писмено и устно в ситуации  на порфесианална комуникация в сферата на медицината и парамедицината.

Повече информация за DFP дипломите

Tarifs des DFP (en leva)

Вид изпитНастоящи курсистиРедовна тарифа за хора непосещаващи курс към момента
DFP Affaires – бизнес френски270300
DFP Relations internationales – международни отношения270300
DFP Tourisme-Hôtellerie-Restauration – Туризъм – Хотелиерство – Ресторантьорство 270300
DFP Santé – Медицина и здраве270300

Подготовка за DFP изпит

Ако се интересувате от курсове за подготовка за DFP изпит не се колебайте да се свържете с нас, за да Ви предложим най-добрият алгоритъм за подготовка: ifb-cours@institutfrancais.bg

 

Назад