Въвеждане в българската образователна система на сертификат за билингвално франкофонско обучение

След подписване на 7 април 2014 г., на споразумение между Френския институт в България и министерството на образованието и науката на Република България, през април 20015 година ще се дипломира първия випуск български ученици със сертификат за билингвално франкофонско обучение.

Сертификатът за билингвално франкофонско обучение е френско-български документ, който удостоверява преминалия курс и завършване на обучението във френските езиковите гимназии в България, в  които се преподават предмети по езика.

Дипломата се получава след успешното полагане на изпит, чрез устно представяне на разработени материали по съответна тема от избран учебен предмет, изучаван на френски език, последвано от събеседване с комисия, състояща се от един учител, който преподава съответния учебен предмет на френски език, един учител по френски език и един член на комисията, представляващ Френския институт в България – отдел за сътрудничество и културна дейност.

Сертификатът за билингвално франкофонско обучение е удостоверение, ниво B1+/B2. През учебната 2015-2016 година само учениците от 11 класове от следните 10 пилотни гимназии ще получат тази диплома:

БЛАГОЕВГРАД - Гимназия за чужди езици «Людмил Стоянов »

БУРГАС - Гимназия за романски езици « Г.С.Раковски »

ЛОВЕЧ - Гимназия за чужди езици « Екзарх Йосиф I »

ПЛОВДИВ - Френска гимназия  «Антоан дьо Сен Екзюпери »

СОФИЯ -  9-та Френска гимназия « Алфонс дьо Ламартин »

СОФИЯ - 18-то СОУ за чужди езици  « Уилям Гладстон »

СТАРА ЗАГОРА - Гимназия за чужди езици «Ромен Ролан »

ВАРНА - 4-та  Езикова гимназия « Фредерик Жолио-Кюри »

ВАРНА - 5-та Езикова гимназия « Йоан Екзарх »

ВЕЛИКО ТЪРНОВО  - Гимназия за чужди езици « Д-р Асен Златаров »

 

Въвеждането на тази диплома е добра новина за Френския институт в България, тъй като България, до този момент, е била една от малкото страни в Централна и Източна Европа, не издаваща диплома за двуезично обучение на учениците си.