Алианс франсез

Френските алианси са сдружения с нестопанска цел, които участват в популяризирането на френския език и култура чрез курсове, културни и франкофонски събития и работят в постоянна връзка с Френския институт в България.

Френските алианси в България :

Благоевград
Директор : 
ул. Иван Михайлов, 66,
CRUEF-AF – 2700 Благоевград
Mейл : magdalena_sto@abv.bg
Tел.: +359 894 079 809

Бургас
Директор 
ул. Фрединандова,2 , ет.2 , ПК 542 – 8000 Бургас

Mейл : afbourgas@gmail.com
Tел.: +359 888 743 175

Казанлък / Сент Ерблен
Председател на Асоциацията : Станислава Балканска
Зам-председател
 : Димитър Димитров
Членове на Комитета : Стефка Ганчева и Иван Тишев
бул. «
 23-ти пехотен шипченски полк », 99 – 6100 Казанлък
Mейл : stanislavab@yahoo.com
Tел. : GSM +359 887 769 202

 

 

Плевен
Директор : Мая Тодорова
ул. Климент Охридски, 1 – Плевен 5800

Mейл : afplbg@abv.bg
Tел.: +359 887 48 71 00 / +359 64 88 42 80

Пловдив
Директор : Фани Брадинска
ул. Драган Цанков, 34А
BP 1015, Пловдив 4000
Mейл : fany@afbg.org
Tел.: +359 888 92 83 76
 
www.afbg.org/fr/plovdiv/presentation_historique.html

Стара Загора
Директор : 
ул. Константин Иречек, 26 – 6000 Стара Загора

Mейл : alliancefr.starazagora@gmail.com
Tел.: +359 (0) 42 64 20 61

Варна
Директор : Милена Ангелова
ул. Преслав, 69, Варн
a 9000
Tел.: +359 888 40 15 56
www.afvarna.org

Велико Търново
Директор : Мадлен Аврамова
ул. Симеон Велики, 7, ет.2 – 5000 Велико Търново

Mейл : alliance_vt2003@yahoo.com
Tел.: +359 62 60 01 28 / +359 888 48 63 80