Алианс франсез

Френските алианси са сдружения с нестопанска цел, които участват в популяризирането на френския език и култура чрез курсове, културни и франкофонски събития и работят в постоянна връзка с Френския институт в България.

Френските алианси в България :

Благоевград
Директор : Магдалена Стоименова 
ул. Иван Михайлов, 66,
CRUEF-AF, Благоевград 2700
Mейл : magdalena_sto@abv.bg
Tел. : +359 894 079 809
Сайт : http://afblg.org/ 
Фейсбук страница : 
https://fr-fr.facebook.com/AllianceFrancaiseDeBlagoevgrad/

Бургас
Директор : Радостина Георгиева
ул. Фрединандова,2 , ет.2 , ПК 542,  Бургас 8000

Mейл : afbourgas@gmail.com
Tел.: +359 888 743 175
Сайт :  
http://afbourgas.iclasse.eu/bg_BG/ 
Фейсбук страница : 
https://fr-fr.facebook.com/Alliance-Francaise-Bourgas-1875944059299010/

Казанлък / Сент Ерблен
Председател на Асоциацията : Станислава Балканска
Зам-председател : Димитър Димитров
Членове на Комитета : Стефка Ганчева и Иван Тишев
бул.  23-ти пехотен шипченски полк , 99, Казанлък 6100
Mейл : stanislavab@yahoo.com
Tел. : GSM +359 887 769 202

Плевен
Директор : Мая Тодорова
ул. Климент Охридски, 1, Плевен 5800

Mейл : afplbg@abv.bg
Tел.: +359 887 48 71 00 / +359 64 88 42 80

Пловдив
Директор : Фани Брадинска
ул. Драган Цанков, 34А
ПК 1015, Пловдив 4000
Mейл : fany@afbg.org
Tел.: +359 888 92 83 76
Фейсбук страница :  
https://fr-fr.facebook.com/ALLIANCE-FRANCAISE-PLOVDIV-BULGARIE-156769308073/

Стара Загора
Директор :
ул. Константин Иречек, 26, Стара Загора 6000
Mейл : alliancefr.starazagora@gmail.com
Tел.: +359 (0) 42 64 20 61
Фейсбук страница : https://fr-fr.facebook.com/afstarazagora/

Варна
Директор : Милена Ангелова
ул. Преслав, 69, Варн
a 9000
Tел.: ++359 (52) 63 13 25, +359 (899) 80 15 40
Сайт : http://afvarna.org
Фейсбук страница : https://fr-fr.facebook.com/afdevarna/

Велико Търново
Директор : Мадлен Аврамова
ул. Симеон Велики, 7, ет.2, Велико Търново 5000

Mейл : alliance_vt2003@yahoo.com
Tел.: +359 62 60 01 28 / +359 888 48 63 80