Международна магистърска програма Право на Eвропейския съюз

Франкофонска програма, която осигурява правата на дипломиран юрист!

 

Кратки исторически данни

Създадена през 2007 г. и осъществявана вече 10 г. под патронажа на Министър-председателя на Република България и с подкрепата на Посолството на Франция в България, Международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“ е единствена по рода си в България и региона. Съвместна програма на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Университета на Лотарингия (Европейски университетски център – Нанси), с участието на Университета на Страсбург.

За периода 2006-2019 г. са се дипломирали общо над 700 души, сред които над 250 от съдебната система, включително от Върховния административен съд и Върховния касационен съд.

 

Обучение

Професионално обучение с практическа насоченост, ориентирано към аудитория, запозната с европейската правна проблематика – студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен по право, международни отношения, международни икономически отношения, публична администрация, европеистика и други.

 

Организация на обучението

Срок на обучение : 1 година (60 кредита ECTS).

Обучението се провежда изцяло извън работно време.

Език на преподаване : лекциите и семинарните занятия се провеждат на български език. Осигурен е експертен превод на френските и другите чуждестранни лектори (общо над 10 гостуващи професори, съставът им се променя всяка година).

Посещения на европейските институции в Страсбург, Люксембург и Брюксел. Връчване на френските дипломи в Нанси.

 

Условия за прием и подбор

Кандидатстване по документи.

Придобита образователна степен бакалавър или магистър с общ успех над 4,00.

Познания в областта на европейското право.

Владеене на френски език (само за френската версия на магистърската програма).

Предвидени са 5 места за държавна поръчка, с конкурсен приемен изпит.

 

Партньори

От френска страна: университетите на Лотарингия, Страсбург, Бордо IV, Ница, Париж1 Пантеон-Сорбон и Париж 2 Пантеон-Асас, Брюкселския свободен университет, Университета на Люксембург и Съда на ЕС в Люксембург.

От българска страна: Национален институт на правосъдието, Институт по Европейско право, Френски институт в България.

 

Дипломи

Успешно завършилите програмата получават две дипломи:

Магистърска степен по „Право на ЕС” в специалност „Международни отношения” на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

и

Магистърска степен от Университета на Лотарингия М-2 „Право на европейската конструкция” – за положилите изпити и защитили дипломна работа на френски език, или Университетска диплома (DU) на университетите на Лотарингия и Страсбург за професионална квалификация (за успешно положилите изпити само на български език).

 

Възможности за реализация

Публичен сектор: европейски институции, съдебна система, дипломация, национална администрация.

Частен сектор – адвокатски кантори, частни фирми, неправителствен сектор.

Студентите, които придобиват диплом M-2 „Право на европейската конструкция” от Университета на Лотарингия, имат правата на дипломирани юристи във всички държави от Европейския съюз!

 

За контакти

Софийски университет

Юридическия факултет

бул.  Цар Освободител N° 15, каб. 313 

1000 София

Тел. : (+359 2) 98 777 51

www.eubg.eu, office@eubg.eu

 

Доц. д-р. Иван СТОЙНЕВ

Ръководител на Международната магистърска програма

Тел. : (+ 359) 888 75 19 86

istojnev@uni-sofia.bg

 

Д-р Жулиета БОРИН

Секретариат Франкофония

Тел. : (+ 359) 895 633 644

eurolaw@abv.bg

 

доц. д-р Христо ХРИСТЕВ

Научни проекти

hristo.hristev@gmail.com

 

Стоян НИКОЛОВ

Координатор

office@eubg.eu