Икономика и стопанско управление

 

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 1995 г. в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на Френския институт при Френското посолство в България. Oт 2005 г. тази програма е разширена и в областта на икономиката.

 

Обучение

Две основни специалности: Стопанско управление и Икономика и финанси

Общи дисциплини: микроикономика, макроикономика, международна икономика, банки и финанси, математика, статистика, счетоводство, право.

Специализирани дисциплини: стратегическо управление на предприятията, маркетинг, управление на човешките ресурси, икономически анализ, отворена макроикономика, иконометрия

 

Организация на обучението

Срок на обучението: 4 години

Език на преподаване: български и френски

Задължителен стаж през третата година

Възможност за двойна диплома с университета Лил

 

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование

Изпит или матура по математика

Изпит или матура по френски език, или сертификат за владеене на френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици ( DELF / DALF) - по френски език

 

Партньори

Université de Lille, Université de Poitiers

 

Студентска мобилност

Договори по програмата ERASMUS с университетите Lille, Poitiers, Bordeaux, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, IUT Paris Descartes, Toulouse, Université de Maine.

 

Дипломи

Бакалавър по стопанско управление, Бакалавър по икономика и финанси на Софийския университет

Възможност за двойна диплома (Licence) « Икономически науки и Стопанско управление » с Университета Лил

 

Възможности за реализация

Стопанско управление, икономика, търговия и маркетинг, счетоводство, икономически и финансов анализ.

 

Резултати

За периода 2009-2019 г. 230 дипломирали се студенти.

Реализация на завършилите:

- част от завършилите успешно се реализират в български и френски предприятия (например Schneider-Electric, Danon, BNP Paribas, Société Générale, и др.);

- друга част продължават своето обучение в магистърски програми във Франция (в Lille, Poitiers, Paris 9, Bordeaux и др.), както и в България – Софийски университет, Стопански факултет ;

Докторантури – 3;

Преподаватели (бивши студенти на филиера) в Стопански факултет – 6.

 

За контакти:

СУ „Св. Климент Охридски”

Стопански факултет

бул. Цариградско шосе 125, бл.3, София 1113

Тел.: (+359 2) 873 83 10

www.feb.uni-sofia.bg

Facebook: http://facebook.com/stopanski.fakultet

Twitter: http://twitter.com/stopanski

 

Соня Георгиева                                                               

Директор на програмата         

soniageorgieva.bg@gmail.com

 

Алида Ризова - Административен отговорник

Alida@feb.uni-sofia.bg

 

Espace francophone

Магдалена Маркова – координатор

magdalenamarkova@abv.bg

 

Елеонора Николова

eleonoran@feb.uni-sofia.bg