Икономика и стопанско управление

 

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 1995 година в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с подкрепата на Френския институт при Френското посолство в България. Oт 2005 година тази програма е разширена и в областта на икономиката

 

Обучение

Две основни специалности : Управление, Икономика и финанси

Общи дисциплини: микроикономика, макроикономика, международна икономика, банки и финанси, математика, статистика, счетоводство, право.

Специализирани дисциплини : стратегическо управление на предприятията, маркетинг, управление на човешките ресурси, икономически анализ, отворена макроикономика, иконометрия

 

Организация на обучението

Срок на обучението : 4 години

Език на преподаване : български и френски

Задължителен стаж през третата година

 

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование

Изпит или матура по математика

Изпит или матура по френски език, или диплома за владеене на френски език на ниво минимум DELF В2 по Общата европейска референтна рамка за езици ( DELF / DALF)

 

Партньори

Университет по Науки и технологии Лил 1

 

Студентска мобилност

Договори по програмата ERASMUS с университетите Lille 1, Bordeaux 4, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, IUT Paris Descartes, Toulouse1, Université de Maine.

 

Дипломи

Бакалавър по стопанско управление, Бакалавър по икономика и финанси на Софийския университет.

 

Възможности за реализация

Стопанско управление, икономика, търговия и маркетинг, счетоводство, икономически и финансов анализ.

 

За контакти:

СУ « Климент Охридски »  - Стопански факултет

бул. Цариградско шосе 125, бл.3, София 1113

Тел.: (+359 2) 873 83 10

www.feb.uni-sofia.bg

Facebook: http://facebook.com/stopanski.fakultet

Twitter: http://twitter.com/stopanski

 

Соня ВЪТЕВА                                                                     

Директор на програмата          

soniavateva@gmail.com

 

Алида РИЗОВА

Административен отговорник

alida@feb.uni-sofia.bg

 

Магдалена МАРКОВА

Координатор на франкофонската секция

magdalenamarkova@abv.bg

 

Елеонора НИКОЛОВА

Франкофонска секция

eleonoran@feb.uni-sofia.bg

 

Албена АНТОНОВА

Отговорник франкофонски проекти

a_antonova@fmi.uni-sofia.bg