СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНСТИТУТ НА ФРАНКОФОНИЯТА ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ (СИФАМ)

Представяне

СИФАМ е институт на Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ), създаден през 1996 г. в София по силата на международно споразумение с Република България. Има за цел да предлага магистърски програми и продължаващи обучения, както и оперира в сферата на научните изследвания и икономическото развитие. Магистърските програми, които предлага са на френски и белгийски университети и се преподават на френски език.

 

Партньори

Университет в Нант (Франция), Университет в Лиеж (Белгия), Университет на Корсика (Франция) Университет Париж 1 Пантеон Сорбона (Франция), Университет Париж 2 Пантеон Асас (Франция).

 

Преподавателския колектив се състои от 87 експерти от 8 националности

12 университетски преподаватели;

46 учени-изследователи от 23 европейски университета;

29 специалисти (директор, адвокат, експерти...).

 

Дипломирани студенти

СИФАМ поддържа мрежа от 1937 дипломирани студенти (до декември 2020), работещи в повече от 30 страни по целия свят.

Разполага със специализирана платформа “Алумни”, в която има и модул с предложения за работа: https://alumni.esfam.auf.org

 

Магистърски програми

Продължителност : 1 академична година

Цена : 300 евро за български студент

Език на обучение : френски

Професионален стаж от 3 до 6 месеца или изследователска дисертация.  

 

Магистратура по Мениджмънт и бизнес администрация 

Магистратура по Публичен мениджмънт   

Магистратура по Мениджмънт на туристически зони 

Магистратура по Мениджмънт на логистични вериги

Магистратура по Международен транспорт- с профил Централна и Източна Европа

 

Условия за прием

Диплома за завършено висше образование (най-малко 4 годишно обучение, ниво Master 1 или 240 ECTS)

Добро владеене на френски език.

Предварителен подбор по документи и събеседване с комисия.

 

Стипендии за български студенти 

2000 евро за обучение, предлагани от Wallonia-Brussels International (WBI);

Безвъзмездни средства за стажове с белгийски компании, предлагани от WBI.

 

Контакти

СИФАМ - Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт

1, Леопол Седар Сенгор, 1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org