Приложни чужди езици за администрация и управление

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 2014 година в Департамент Романистика и Германистика на Нов български университет в сътрудничество с Факултета за чужди езици на Университета Жан Мулен Лион 3 и с подкрепата на Френския институт при Френското посолство в България.

Обучение

Програмата е интердисциплинарна и подготвя специалисти в няколко области: европейска икономика, управление, право, човешки ресурси, маркетинг.

Студентите могат да следват програмата в двуезичен или триезичен модул записвайки се в minor програма (втора специалност) с трети език по избор.

Организация на обучението

Срок на обучението : 4 години

Език на преподаване : английски и френски задължителни, с трети език по избор.

Първа и втора година :  аудиторни курсове в областта на езикознанието (езикова карта на ЕС, строеж на естествения език, комуникативни компетенции ...) с приложение в икономиката, правото, човешките ресурси, маркетинга

Трета и четвърта година : специализирани аудиторни и извънаудиторни курсове.

Задължителен стаж през четвъртата година

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование

Изпит или матура по английски език

Партньори

Университета Жан Мулен Лион 3

Студентска мобилност

Стипендии по програма Еразъм за Великобритания, Франция, Белгия Австрия, Германия, Италия, Испания, Швейцария.

Дипломи

Българска диплома : Бакалавър по филология на Нов български университет.

Специалност : Приложни чужди езици за администрация и управление

Френска диплома : Тригодишен бакалавър (Licence) на  университета  Лион 3.

Направление : Изкуства-филология-езици/право, икономика и управление

Специализация : английски/немски, английски/италиански, английски/испански, английски/руски.

Условие : Записване в триезичен модул и мобилност по Еразъм в третата или четвъртата година на програмата в университета Лион 3.

Възможности за реализация

Вид институции : европейски или международни фирми, институции с дейност в областта на международната търговия и международните отношения.

Функции : редактор, преводач, помощник-директор, отговорник внос/износ, регионален отговорник и др.

 

За контакти

Нов български университет

Департамент „Романистика и Германистика

ул. „Монтевидео“ № 21, София 1618

www.nbu.bg

 

Доц. д-р Мария СТАМБОЛИЕВА

Програмен директор

mstambolieva@nbu.bg

 

Гл. ас. д-р Даниела МЕСА

Ръководител на департамента

daleksandrova@nbu.bg