Свържете се с нас

Френски институт в България


площад Славейков № 3, п.к. 673, 1000 София

телефон: +359 2 937 79 22

 факс.: +359 2 980 12 01

Езикови курсове

Езиково обучение: +359 2 981 19 20, 36
 

Дирекция

Фабиен ФЛОРИ

Съветник по сътрудничеството и културната дейност 
Директор на Френски институт в България


Тел. +359 2 937 79 22
ifb@institutfrancais.bg

Калина МИНДОВА

Асистент

kalina.mindova@institutfrancais.bg

Главен секретариат

 assistant.sg@institutfrancais.bg                                                                                     

Културно сътрудничество

Пиер ГИЙМЕ

Културен Аташе
pierre.guillemet@institutfrancais.bg

 

Блага ДЕЛЧЕВА

Сътрудник проекти
blaga.deltcheva@institutfrancais.bg
тел. +359 2 937 79 20

 

Кристина АНДРЕЕВА

Сътрудник проекти 
kristina.andreeva@institutfrancais.bg
тел. +359 2 937 79 21

Образователно сътрудничество

Валери ДРЕЙК

Заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност
Аташе по образователно сътрудничество

valerie.drake@institutfrancais.bg

 

Калина МИНДОВА

Асистент
kalina.mindova@institutfrancais.bg

Tél : +359 2 937 79 17

 

Ерик ПЕРОТЕЛ

Аташе по сътрудничество в областта на френския език
Представителство на Френския институт в гр.Варна
ул. Преслав 69 – 9010 Варна
тел.: +359 52 60 35 53
eric.perrotel@institutfrancais.bg

Курсове по френски език

Магали РЕНИЕ-ЖЕЛЕВА

Директор, Отдел "Езикови курсове" 

Tél : +359 2 981 19 20/ 937 79 57

ifb-cours@institutfrancais.bg
 

Надежда МАЛИНОВА

Асистент езикови курсове и библиотекар

Тел. : +359 2 981 19 20  или + 359 2 937 79 56

nadia.malinova@institutfrancais.bg

 

Красена KОЛЕВА

Служител “Информация”

Тел. : +359 2 981 19 20  или + 359 2 937 79 61

krassena.koleva@institutfrancais.bg

 

Виктор МЕДНИКАРОВ

Служител “Информация”

Тел. : +359 2 981 19 20  или + 359 2 937 79 61

viktor.mednikarov@institutfrancais.bg

 

Институционално сътрудничество

Никола МОБЕК

Аташе по институционално сътрудничество
nicolas.maubec@institutfrancais.bg

 

Милена ИВАНОВА

Сътрудник проекти - връзки с институциите
milena.ivanova@institutfrancais.bg

Университетско и научно сътрудничество

Оливие КАШЛЕР

Аташе по университетско и научно сътрудничество
olivier.kachler@institutfrancais.bg

 

Ива ДЕБРЕНЛИЕВА

Асистент
iva.debrenlieva@institutfrancais.bg
Tél : +359 2 937 79 48

 

Бисера КОЛАРОВА

Отговорник Campus France / Стипендии
bissera.kolarova@institutfrancais.bg
Tél : +359 2 937 79 14/64


Светослав МИЛАНОВ

Отговорник проекти
svetoslav.milanov@institutfrancais.bg
Tél. 02/ 937 79 16
 

Медиатеки

 

Ана МЕТОДИЕВА

Координатор
Тел. +359 2 937 79 30, 35
mediatheque@institutfrancais.bg

Комуникация

Здрава СТОЕВА

Отговорник комуникация
zdrava.stoeva@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79 40

 

Мария КОНАКЧИЕВА

Връзки с обществеността
maria.konaktchieva@institutfrancais.bg

IT Отдел

Тел. +359 2 937 79 65
informaticien@institutfrancais.bg

Посолство на Франция в България

ул. Оборище № 27,29, 1504 София
тел.: +359 2 965 11 00
факс.: +359 2 965 11 20
presse@ambafrance-bg.org

Сдружения ALLIANCES FRANÇAISES в България

БЛАГОЕВГРАД
Директор: Г-жа Мария СЕВЕРОВА
Ул.Иван Михайлов 66
+359 87 84 61 803, +359 89 74 64 603
afbl11@hotmail.com

БУРГАС 
 Ул. Фердинанова 2, ет 2, ПК 542, Бургас 800
За контакт:
 Радостина ГЕОРГИЕВА
Tél.: +359 56 81 46 19
afbourgas@gmail.com

ВАРНА- Франkофонски Център Alliance française de Varna/Antenne de l’Institut français.

Милена АНГЕЛОВА
Ул. Преслав 69
+359 52 63 13 25; +359 899 800 744

http://www.afvarna.org/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Директор: Г-жа Мадлен АВРАМОВА
Ул Сумеон Велики 7, етаж 2

Тел.: +359 62 60 01 28
alliance_vt2003@yahoo.com

КАЗАНЛЪК
Директор: Г-жа Станислава БАЛКАНСКА
Ул. Бачо Киро 7, п.к. 95
stanislavab@yahoo.com

ПЛЕВЕН
Директор: Г-жа Мая ТОДОРОВА
Ул. Климент Охрудски 1
+359 64 88 42 09
afplbg@abv.bg

ПЛОВДИВ
Директор: Г-жа Теофана БРАДИНСКА
Ул Драган Цанков 34
+359 32 63 13 42
тел. факс : +359 32 63 13 43
afbg@afbg.org

СТАРА ЗАГОРА
Директор: Г-жа Димитринка ДИНКОВА
Ул. Константин Иречек 26
+359 42 64 20 61
факс: +359 42 64 20 61
office@af-sz.org, dimdink@yahoo.com