Свържете се с нас

Френски институт в България

площад Славейков № 3, п.к. 673, 1000 София
телефон: +359 2 937 79 22
 

Езикови курсове

Езиково обучение: +359 2 937 79 61/36
 

Дирекция

Пиер КОЛИО

Съветник по сътрудничеството и културната дейност
Директор

 

Тел. +359 2 937 79 22
ifb@institutfrancais.bg

Калина МИНДОВА

Асистент
kalina.mindova@institutfrancais.bg

Главен секретариат

Кристин ПЕННЕКЕН 

Главен секретар
christine.pennequin@institutfrancais.bg

 

Диана Божилова   

Aсистент на главния секретариат
diana.bojilova@institutfrancais.bg   

Тел.: +359 2 937 79 15   

 

Мариана СТЕФАНОВА

Асистент счетоводство
mariana.stefanova@institutfrancais.bg

Tел. +359 2 937 79 37   

Регионално счетоводство

Янн ЕРВО

Регионален счетоводител (офис в Атина)
yhervo@ifg.gr

                                                         

Културно сътрудничество

Ирина ПЕТРЕСКУ

Аташе по културното сътрудничество
irina.petrescu@institutfrancais.bg

 

Блага ДЕЛЧЕВА

Сътрудник проекти
blaga.deltcheva@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79 20

 

Кристина АНДРЕЕВА

Сътрудник проекти 
kristina.andreeva@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79 21

 

Образователно сътрудничество

Клодия КАЛВО

Заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност
Аташе по образователно сътрудничество

claudia.calvo@institutfrancais.bg

 

Калина МИНДОВА

Асистент
kalina.mindova@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 17

 

Ива ДИКОВА

Аташе по сътрудничество в областта на френския език
Представителство на Френския институт в гр.Варна
ул. Преслав 69 – 9010 Варна
тел.: +359 879 149 974
iva.dikova@institutfrancais.bg

Курсове по френски език

Магали РЕНИЕ-ЖЕЛЕВА

Директор, Отдел "Езикови курсове" 
ifb-cours@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 981 19 20/ 937 79 57

 

 

Невяна ИВАНОВА

Служител "Информация"
neviana.ivanova@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 981 19 20  или + 359 2 937 79 61

 

Институционално сътрудничество

Йоан ТЕРИО

Аташе по институционално сътрудничество
yoann.theriaud@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 28

 

Милена ИВАНОВА

Сътрудник проекти - връзки с институциите
milena.ivanova@institutfrancais.bg

Тел. + 359 2 937 79 10 /22

 

Университетско сътрудничество

Светослав МИЛАНОВ

Аташе по университетско сътрудничество
svetoslav.milanov@institutfrancais.bg

 

Ива ДЕБРЕНЛИЕВА

Асистент
iva.debrenlieva@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79 48

 

Бисера КОЛАРОВА

Отговорник Campus France / Стипендии
bissera.kolarova@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79 64

 

Медиатека

Ана МЕТОДИЕВА

Координатор
mediatheque@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79  35

 

Надежда МАЛИНОВА

Библиотекар
nadia.malinova@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79  35

 

Комуникация

Здрава СТОЕВА

Отговорник комуникация
zdrava.stoeva@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79 40

 

Мария КОНАКЧИЕВА

Връзки с обществеността
maria.konaktchieva@institutfrancais.bg

IT Отдел

Тел. +359 2 937 79 65
informaticien@institutfrancais.bg

Посолство на Франция в България

ул. Оборище № 27,29, 1504 София
тел.: +359 2 965 11 00
факс.: +359 2 965 11 20
presse@ambafrance-bg.org

Сдружения ALLIANCES FRANÇAISES в България

БЛАГОЕВГРАД
Директор: Г-жа Мария СЕВЕРОВА
Ул.Иван Михайлов 66
+359 87 84 61 803, +359 89 74 64 603
afbl11@hotmail.com

БУРГАС 
 Ул. Фердинанова 2, ет 2, ПК 542, Бургас 800
За контакт:
 Радостина ГЕОРГИЕВА
Tél.: +359 56 81 46 19
afbourgas@gmail.com

ВАРНА- Франkофонски Център Alliance française de Varna/Antenne de l’Institut français.

Милена АНГЕЛОВА
Ул. Преслав 69
+359 (52) 63 13 25, +359 (899) 80 15 40

http://www.afvarna.org/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Директор: Г-жа Мадлен АВРАМОВА
Ул. Сумеон Велики 7, етаж 2

Тел.: +359 62 60 01 28
alliance_vt2003@yahoo.com

КАЗАНЛЪК
Директор: Г-жа Станислава БАЛКАНСКА
Ул. Бачо Киро 7, п.к. 95
stanislavab@yahoo.com

ПЛЕВЕН
Директор: Г-жа Мая ТОДОРОВА
Ул. Климент Охрудски 1
+359 64 88 42 09
afplbg@abv.bg

ПЛОВДИВ
Директор: Г-жа Теофана БРАДИНСКА
Ул. Драган Цанков 34
+359 32 63 13 42
тел. факс : +359 32 63 13 43
afbg@afbg.org

СТАРА ЗАГОРА
Директор: Г-жа Димитринка ДИНКОВА
Ул. Константин Иречек 26
+359 42 64 20 61
факс: +359 42 64 20 61
office@af-sz.org, dimdink@yahoo.com