Свържете се с нас

Френски Институт в България


площад Славейков № 3, п.к. 673, 1000 София

телефон: +359 2 937 79 22

 факс.: +359 2 980 12 01

Езикови курсове

Езиково обучение: +359 2 981 19 20, 36
 

Дирекция

Фабиен ФЛОРИ, Директор


Тел. +359 2 937 79 22
ifb@institutfrancais.bg

Калина МИНДОВА

асистент

kalina.mindova@institutfrancais.bg

Главен секретариат

Александър ДОРВИЛЕ

Главен секретар
 

Цветелина БОРИСОВА

асистент
tsveti.borissova@institutfrancais.bg                                                                                                          

Културно сътрудничество

Пиер ГИЙМЕ

Културно Аташе
pierre.guillemet@institutfrancais.bg

 

Дончо ХРИСТЕВ

сътрудник проекти
dontcho.hristev@institutfrancais.bg
тел. +359 2 937 79 21

 

Блага Делчева 

сътрудник проекти 

blaga.deltcheva@institutfrancais.bg

тел. +359 2 937 79 20

Образователно сътрудничество

Валери ДРЕЙК

Аташе по образователно сътрудничество
valerie.drake@institutfrancais.bg
 

Калина МИНДОВА

асистент

kalina.mindova@institutfrancais.bg

 

Tél : +359 2 937 79 17

 

Ерик ПЕРОТЕЛ

Аташе по сътрудничество в областта на френския език
Представителство на Френския институт в гр.Варна
ул. Преслав 69 – 9010 Варна
тел.: +359 52 60 35 53
eric.perrotel@institutfrancais.bg

Курсове по френски език


Магали РЕНИЕ-ЖЕЛЕВА

Директор, Отдел "Езикови курсове" 

Tél : +359 2 981 19 20/ 36

ifb-cours@institutfrancais.bg
 

Невяна ИВАНОВА

Информазия за курсовете и записвания
тел : +359 2 937 79 61

Институционално сътрудничество

Франсоа-Кзавие КОВАНДИ

Аташе по институционално сътрудничество
francois-xavier.kowandy@institutfrancais.bg

 

Милена ИВАНОВА

асистент
milena.ivanova@institutfrancais.bg

Университетско и научно сътрудничество

Olivier Kachler

olivier.kachler@institutfrancais.bg

 

Ива ДЕБРЕНЛИЕВА

асистент
iva.debrenlieva@institutfrancais.bg
Tél : +359 2 937 79 48

Бисера КОЛАРОВА

Отговорник Campus France / Стипендии
bissera.kolarova@institutfrancais.bg
Tél : +359 2 937 79 14/64


Светослав МИЛАНОВ
Сътрудник проекти
svetoslav.milanov@institutfrancais.bg
Tél. 02/ 937 79 16
 

Медиатеки

 

Ана МЕТОДИЕВА

Координатор
Тел. +359 2 937 79 30, 35
mediatheque@institutfrance.bg

Комуникация

Надежда ДАНАИЛОВА

Отговорник комуникация
nadejda.danailova@institutfrancais.bg
Тел. +359 2 937 79 40

Мария КОНАКЧИЕВА

Връзки с обществеността
maria.konaktchieva@institutfrancais.bg

IT Отдел

Тел. +359 2 937 79 65

informaticien@institutfrancais.bg

Посолство на Франция в България

ул. Оборище № 27,29, 1504 София
тел.: +359 2 965 11 00
факс.: +359 2 965 11 20
presse@ambafrance-bg.org

Сдружения ALLIANCES FRANÇAISES в България

БЛАГОЕВГРАД
Директор: Г-жа Мария Северова
Ул.Иван Михайлов 66
+359 87 84 61 803, +359 89 74 64 603
afbl11@hotmail.com

БУРГАС 
 Ул. Фердинанова 2, ет 2, ПК 542, Бургас 800
За контакт:
 Радостина Георгиева
Tél.: +359 56 81 46 19
afbourgas@gmail.com

ВАРНА- Франkофонски Център Alliance française de Varna/Antenne de l’Institut français.

Милена Ангелова
Ул. Преслав 69
+ 359 52 63 13 25;

http://www.afvarna.org/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Директор: Г-жа Мадлен Аврамова
Ул Сумеон Велики 7, етаж 2

Тел.: +359 62 60 01 28
alliance_vt2003@yahoo.com

КАЗАНЛЪК
Директор: Г-жа Станислава Балканска
Ул. Бачо Киро 7, п.к. 95
stanislavab@yahoo.com

ПЛЕВЕН
Директор: Г-жа Мая Тодорова
Ул. Климент Охрудски 1
+359 64 88 42 09
afplbg@abv.bg

ПЛОВДИВ
Директор: Г-жа Теофана Брадинска
Ул Драган Цанков 34
+359 32 63 13 42
тел. факс : +359 32 63 13 43
afbg@afbg.org

СТАРА ЗАГОРА
Директор: Г-жа Димитринка Динкова
Ул. Константин Иречек 26
+359 42 64 20 61
факс: +359 42 64 20 61
office@af-sz.org, dimdink@yahoo.com