x

Организиране на събитие в зала „Славейков“

Главният секретариат на Френския институт в България се занимава с управлението на резервациите в зала „Славейков“.

Залата може да се ползва с цел организиране на събитие. Не се допуска организирането на политически и търговски прояви, както и на каквито и да е дейности, които биха могли да нарушат обществения ред.

Условията за организиране на събитие в залата ще намерите в прикачения PDF файл.

Заявка за организиране на събитие