x

DELF Prim е официален езиков сертификат, издаван от френската държава. Той се признава в целия свят и е валиден за цял живот.

DELF Prim е за деца от 7 до 12 години и е преди всичко диплома за езикови умения и мотивация. Той е и инвестиция в бъдещето на най-малките ученици.

Сертификатът DELF Prim има същата тежест като останалите дипломи DELF/DАLF, като версията на изпита не е посочена в дипломата.