Подкрепа на университетски проекти

Подкрепа за университетски и научни събития

Изтеглете оттук формуляра за кандидатстване.

Формулярът може да се попълни на френски или на български език.

Краeн срок за кандидатстване ( етап n°1) : 25 февруари 2019 г.

Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество, на следните адреси:

olivier.kachler@institutfrancais.bg

с копие до

iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации и открива конкурс за набиране на кандидатури.

Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини.

Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.