Обучения, отворени за български кандидати и подкрепяни от сектора

 

Тук ще намерите преглед на партньорствата между обучителни институции, подкрепяни от сектора. За някои от обученията българските кандидати могат да получат стипендия на френското правителство. За повече информация за тези обучения тук и възможностите за кандидатстване за стипендии на френското правителство тук.

Националното висше училище по администрация (ENA) & българският Институт за публична администрация (ИПА)

Националното висше училище по администрация и Регионалните институти по администрация (IRA) предоставят всяка година възможност на български кандидати да участват в някои от техните обучения след преминаване на процедура по подбор.

 

Международни специализирани обучения по публична администрация (CISAP)

  • продължителност: от 2 до 4 седмици

     

     

  • предназначено за: чуждестранни международни служители, желаещи да се специализират, като участват в тематични обучения

  • възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1/. Местно управление от 1 до 12 октомври (обучение на английски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 13 август

2/. Борба с корупцията, от 10 до 21 септември (обучение на английски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 17 август

3/. Пътят на една европейска норма: от нейното възникване до съдебния спор, от 24 до 28 септември (обучение на английски език). Линк за достъп до формуляра тук. Краен срок за изпращане на кандидатурите: 17 август

4/. Публични политики : от създаването им до тяхната оценка,  от 3 до 14 декември (обучение на френски език). Линк за достъп до формуляра тук. Краен срок за изпращане на кандидатурите: 14 септември

5/. УЧР и мениджмънт в публичната администрация от 05 до 16 ноември (обучение на френски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 21 септември

 

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

 

Националното училище за магистрати (ENM) & Националният институт на правосъдието (НИП)

Още през 2000 г. между френското Национално училище за магистрати (ENM) и Националния институт на правосъдието в България (НИП) започва партньорство, което има за цел да укрепи капацитета на постоянната структура за начално и продължаващо обучение на български магистрати. Чуждестранни кандидати могат да кандидатстват за многобройни обучения, предлагани от Националното училище за магистрати.

-възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1/ Икономическо и финансово проучване от 12 до 23 ноември.  (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 7 септември

2/ Трафик на хора от 19 до 23 ноември (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 21 септември

3/орупция: разкриване, превенция, противодействие от 26 до 30 ноември (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 5 октомври

 Документи за кандидатстване:  формуляр (свалете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаване на документите за кандидатстване.

Парижката адвокатска колегия & българските адвокатски колегии

Парижката адвокатска колегия организира тази година от 8 октомври до 30 ноември 2018 г. международен стаж, който има за цел да запознае чуждестранните адвокати с професионалните практики във Франция посредством теоретично обучение, съчетано със стаж в адвокатска кантора. Този стаж има за цел да насърчи обмена на идеи между различните правни култури и позволява на адвокати с разнообразен произход да съпоставят придобития в техните страни опит.

-възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да