Обучения, отворени за български кандидати и подкрепяни от сектора

Националното висше училище по администрация (ENA) & българският Институт за публична администрация (ИПА)

Националното висше училище по администрация (ENA) стартира своята кампания за 2019 г. за подбор на кандидатите за краткосрочните обучения в рамките на Специализираните международни обучения по публична администрация (CISAP). Тези обучения  са предназначени за чуждестранните международни служители, които желаят да се специализират, участвайки в  специализирани обучения с продължителност от две седмици.

Посолството на Франция ще предостави стипендии на френското правителство, за да насърчи участието на държавните служители и на служителите в администрацията на големите български градове в тези обучения, които се провеждат на френски и английски език.

Начин на подаване на кандидатурите - регистрирането става онлайн на линковете, показани по-долу. Необходими документи, които трябва да изпратите на г-жа Ариа Рибиерас (aria.ribieras@institutfrancais.bg): формуляр за кандидатстване и писмо за представяне, които сте попълнили онлайн; CV; мотивационно писмо; цветно копие на лична карта/паспорт; заверени копия на най-високите ви дипломи по френски или английски за обученията на английски език.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

 

Обучение

Език на обучение

Период на провеж

дане

 

Срок на кандидат

стване

Линк за онлайн регистрация

Местни власти, модерни градове и отворено управление

 

Local authorities, smart cities and open government

 

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action349/info/
 

 

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

 

Националното училище за магистрати (ENM) & Националният институт на правосъдието (НИП)

Още през 2000 г. между френското Национално училище за магистрати (ENM) и Националния институт на правосъдието в България (НИП) започва партньорство, което има за цел да укрепи капацитета на постоянната структура за начално и продължаващо обучение на български магистрати. Чуждестранни кандидати могат да кандидатстват за многобройни обучения, предлагани от Националното училище за магистрати.

-възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1. Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация, от 4 до 8 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 13 септември

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

2. Правосъдие и опазване на околната среда, от 12 до 15 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 27 септември

Обучението е за съдии и прокурори.

3. Корупция: разкриване, превенция, противодействие, от 18 до 22 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 27 септември

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

4. Трафик на хора, от 18 до 22 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 27 септември

Обучението е за съдии и прокурори.

5. Организирана престъпност  и съдебно сътрудничество, от 9 до 13 декември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 11 октомври

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

 

Документи за кандидатстване:  формуляр (изтеглете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаването на документите за кандидатстване.

Лице за контакти в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22

 

Обратна връзка от държавни служители, които са били на обучение и са получили стипендия:

Младен Младенов, политически съветник в Посолството на Холандия в България, участва в обучението „Преговори в рамките на Европейския съюз и с ЕС“ през 2019 г.

"Обучението към Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) „Преговори в рамките на и с Европейския съюз“ ми даде изключителна възможност да науча за това кои са най-важните практически аспекти при процеса на взимане на решения на европейските институции. Успях да извлека огромна полза от богатите познания и експертиза на лекторите, както и от уникалната възможност да създам професионални контакти с колеги."

 

 

 

Иван Ангелов, служител по сигурността на информацията, Министерство на труда и социалната политика, участвал е в обучение на тема "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

"Обучението в ЕНА, предоставено от френското посолство в България, ми позволи да развия своите правни и финансови умения в борбата с корупцията и да се запозная с последните новости в тази област. Искам също така да благодаря за незабравимите срещи и обучение с колегите от френско-говорещите страни. Благодаря много!"

 

Петя Даскалова, публичен изпълнител при Национална агенция за приходите. Обучение "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

"Oбученията  предлагат една безценна възможност за интернационален обмен на познания и опит в областта на глобалистичното сътрудничество. Под вещото напътствие на ерудираните експертите и благодарение на задълбочените им познания интервенцията достига резултати по един иновативен и неконвенционален начин. Представените твърдения са винаги онагледени с практики и мотивирани със законовите източници. Истинска чест е да си част от подобно обучение!"

 

 

Невена Мандаджиева, експерт, Дирекция "Отбранителна политика и планиране", Министерство на отбраната. Обучение "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

В Националното висше училище по администрация /ENA/ получих уникален и несравним опит относно механизмите на публично действие в областта на борбата с корупцията. Научих много за оценката на риска, превенцията, разследването на конкретни случаи. Човек се превръща в експерт в определена област, открива измерения на социално явление, които не познава преди и силата на колективните действия в служба на обществото.

Здравка Видолова, финансов анализатор в Комисията за финансов надзор. Обучение CISAP (международно специализирано обучение за публичната администрация) "Промяна на публичната дейност чрез иновации"

"Програмата е особено интересна поради акцента ѝ върху човека и обществото. Като интегрира пресечната точка с иновациите, новите технологии и търсенето на алтернативни решения, обучението отваря нова перспектива за действие с цел задоволяване нуждите на потребителите на обществени услуги. Педагогически много добре подготвени, лекторите ме спечелиха с начина, по който представяха темата, по-специално чрез трансформиране на информацията в знания и мотивирайки ни да участваме активно в процеса на обучение. Това беше повече от обучение - разчупихме стереотипите и се опитахме да мислим различно и не фрагментирано, като свързваме различни гледни точки, вместо да ги изключваме."

Добрин Станев, Министерство на външните работи на Р България, Обучение "Разработване на публични политики : от концепцията до оценката".

"Курсът дава задълбочена както теоретическа, така и практическа подготовка за цялостния цикъл на публичните политики. Различните упражнения и работа в групи дават възможност на курсистите да приложат наученото в курса на обучение. Не на последно място мултикултурната среда на участниците спомага за разбирането на различните перспективи на глобално равнище."

Антоанета Лозенска-Тодорова, юрист, държавен експерт в Държавна агенция "Електронно управление".

Проведеното обучение в рамките на модула „Иновация и дигитализация на публичния сектор“ през месец септември 2019 г. съдържа насоченост към принципите и положителните характеристики при прилагане на метода на колективната интелигентност. Представиха се по изключително приятен и креативен начин различните проявни форми на колективната интелигентност в областта на иновациите и дигитализацията: Start Up, Hackaton, Scrum, DesignLivingLaboratoire-LivingLab, Nudge и др. Тези форми предстои да навлизат все повече в дейността както на частния, така и на публичния сектор и това ги прави толкова актуални, особено за страна като България. В този смисъл мисля, че в рамките на специализираното международно обучение „Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор“ обучаваните добиват широки познания относно методите: споделяне - обмен на информация и идеи за намиране на решения; насочване на знания и действия към конкретен дефиниран проблем или конкретна цел; сближаване (конвергенция) - взаимна подкрепа за генериране иновативни решения. Обучението стимулира активното участие на всички стипендианти при създаване от страна на преподавателите  на динамична и колаборативна среда. Изключителен подбор на теми и лектори, които представяха своите презентации по разчупен и иновативен начин.

Екатерина Тархова, експерт косвено данъчно облагане, Министерство на финансите на Р България. Обучение на тема: Защита и управление на правата на човека.

"Обучението, посветено на защитата и управлението на човешките права бе много богато откъм съдържание и качество. Лекциите и подчертано интерактивните упражнения бяха преподадени и ръководени от прекрасни академици, изследователи и професионалисти от световна класа. Всичко това бе осъществено в историческа сграда, която символизира многовековната административната и държавническа традиция на Република Франция."