Обучения, отворени за български кандидати и подкрепяни от сектора

 

Тук ще намерите преглед на партньорствата между обучителни институции, подкрепяни от сектора. За някои от обученията българските кандидати могат да получат стипендия на френското правителство. За повече информация за тези обучения тук и възможностите за кандидатстване за стипендии на френското правителство тук.

Националното висше училище по администрация (ENA) & българският Институт за публична администрация (ИПА)

Националното висше училище по администрация и Регионалните институти по администрация (IRA) предоставят всяка година възможност на български кандидати да участват в някои от техните обучения след преминаване на процедура по подбор.

 

Международни специализирани обучения по публична администрация (CISAP)

 

  • продължителност: от 2 до 4 седмици

  • предназначено за: чуждестранни международни служители, желаещи да се специализират, като участват в тематични обучения

     

     

  • възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

 

Обучение

Език на обучение

Период на провеж

дане

 

Срок на кандидат

стване

Линк за онлайн регистрация

Борба срещу корупцията

 

Lutter contre la corruption

 

Френски език

25 март-

5 април

до

5.03.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action339/info/
 

Управление на промяната в администрацията

 

Conduire le changement dans l’administration

 

Френски език

2-13

септември

 до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action341/info/
 

Публични политики: от концепцията до оценката

 

Fabriquer les politiques publiques : de la conception à l'évaluation

 

Френски език

2-13

септември

до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action342/info/
 

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

 

Innover et transformer par le numérique le secteur public

 

Френски език

2-13

септември

до

29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action343/info/
 

Управление и защита на правата на човека

 

Gouvernance et protection des droits de l'homme

 

Френски език

7-18

октомври

до

23.08.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action346/info/

Борба срещу корупцията

 

Fighting Corruption

 

Английски език

9-20

декември

до

24.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action348/info/
 

Местни власти, модерни градове и отворено управление

 

Local authorities, smart cities and open government

 

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action349/info/
 

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

 

Innovation and digital transformation of the public sector

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action347/info/

 

 

 

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

 

Националното училище за магистрати (ENM) & Националният институт на правосъдието (НИП)

Още през 2000 г. между френското Национално училище за магистрати (ENM) и Националния институт на правосъдието в България (НИП) започва партньорство, което има за цел да укрепи капацитета на постоянната структура за начално и продължаващо обучение на български магистрати. Чуждестранни кандидати могат да кандидатстват за многобройни обучения, предлагани от Националното училище за магистрати.

-възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1. Преглед и определяне на по-лек режим на изтърпяване на наказанието, от 11 до 15 март 2019 г. (изтеглете програмата)

 Краен срок за подаване на кандидатурите: 14 януари

2. Насилие в двойката, от 27 до 29 май 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 29 март

3. Киберпрестъпност и цифрови доказателства: от 17 до 21 юни 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 19 април

4. Сексуалното насилие, от 15 до 18 октомври 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 16 август

5. Социалните мрежи: между собственото излагане на показ и личния живот, от 17 до 18 октомври 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 16 август

Документи за кандидатстване:  формуляр (изтеглете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаването на документите за кандидатстване.

Лице за контакти в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22