Обучения, отворени за български кандидати и подкрепяни от сектора

 

Тук ще намерите преглед на партньорствата между обучителни институции, подкрепяни от сектора. За някои от обученията българските кандидати могат да получат стипендия на френското правителство. За повече информация за тези обучения тук и възможностите за кандидатстване за стипендии на френското правителство тук.

Националното висше училище по администрация (ENA) & българският Институт за публична администрация (ИПА)

Националното висше училище по администрация и Регионалните институти по администрация (IRA) предоставят всяка година възможност на български кандидати да участват в някои от техните обучения след преминаване на процедура по подбор.

 

Международни специализирани обучения по публична администрация (CISAP)

 

 

 

  • продължителност: от 2 до 4 седмици

  • предназначено за: чуждестранни международни служители, желаещи да се специализират, като участват в тематични обучения

  • възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

  • Начин на подаване на кандидатурите - регистрирането става онлайн на линковете, показани по-долу. Необходими документи, които трябва да изпратите на г-жа Ариа Рибиерас (aria.ribieras@institutfrancais.bg): формуляр за кандидатстване и писмо за представяне, които сте попълнили онлайн; CV; мотивационно писмо; цветно копие на лична карта/паспорт; заверени копия на най-високите ви дипломи по френски или английски за обученията на английски език.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

 

Обучение

Език на обучение

Период на провеж

дане

 

Срок на кандидат

стване

Линк за онлайн регистрация

Управление на промяната в администрацията

 

Conduire le changement dans l’administration

 

Френски език

2-13

септември

 до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action341/info/
 

Публични политики: от концепцията до оценката

 

Fabriquer les politiques publiques : de la conception à l'évaluation

 

Френски език

2-13

септември

до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action342/info/
 

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

 

Innover et transformer par le numérique le secteur public

 

Френски език

2-13

септември

до

29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action343/info/
 

Управление и защита на правата на човека

 

Gouvernance et protection des droits de l'homme

 

Френски език

7-18

октомври

до

23.08.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action346/info/

Борба срещу корупцията

 

Fighting Corruption

 

Английски език

9-20

декември

до

24.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action348/info/
 

Местни власти, модерни градове и отворено управление

 

Local authorities, smart cities and open government

 

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action349/info/
 

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

 

Innovation and digital transformation of the public sector

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action347/info/

 

 

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

Обратна връзка от държавни служители, които са били на обучение и са получили стипендия:

Иван Ангелов, служител по сигурността на информацията, Министерство на труда и социалната политика, участвал е в обучение на тема "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

"Обучението в ЕНА, предоставено от френското посолство в България, ми позволи да развия своите правни и финансови умения в борбата с корупцията и да се запозная с последните новости в тази област. Искам също така да благодаря за незабравимите срещи и обучение с колегите от френско-говорещите страни. Благодаря много!"

 

Петя Даскалова, публичен изпълнител при Национална агенция за приходите. Обучение "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

"Oбученията  предлагат една безценна възможност за интернационален обмен на познания и опит в областта на глобалистичното сътрудничество. Под вещото напътствие на ерудираните експертите и благодарение на задълбочените им познания интервенцията достига резултати по един иновативен и неконвенционален начин. Представените твърдения са винаги онагледени с практики и мотивирани със законовите източници. Истинска чест е да си част от подобно обучение!"

 

Невена Мандаджиева, експерт, Дирекция "Отбранителна политика и планиране", Министерство на отбраната. Обучение "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

В Националното висше училище по администрация /ENA/ получих уникален и несравним опит относно механизмите на публично действие в областта на борбата с корупцията. Научих много за оценката на риска, превенцията, разследването на конкретни случаи. Човек се превръща в експерт в определена област, открива измерения на социално явление, които не познава преди и силата на колективните действия в служба на обществото.

 

Националното училище за магистрати (ENM) & Националният институт на правосъдието (НИП)

Още през 2000 г. между френското Национално училище за магистрати (ENM) и Националния институт на правосъдието в България (НИП) започва партньорство, което има за цел да укрепи капацитета на постоянната структура за начално и продължаващо обучение на български магистрати. Чуждестранни кандидати могат да кандидатстват за многобройни обучения, предлагани от Националното училище за магистрати.

-възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1. Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация, от 4 до 8 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 27 септември

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

2. Правосъдие и опазване на околната среда, от 12 до 15 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 4 октомври

Обучението е за съдии и прокурори.

3. Корупция: разкриване, превенция, противодействие, от 18 до 22 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 4 октомври

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

4. Трафик на хора, от 18 до 22 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 4 октомври

Обучението е за съдии и прокурори.

5. Организирана престъпност  и съдебно сътрудничество, от 9 до 13 декември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 25 октомври

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

 

 

Документи за кандидатстване:  формуляр (изтеглете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаването на документите за кандидатстване.

Лице за контакти в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22