Обучения, отворени за български кандидати и подкрепяни от сектора

Националното висше училище по администрация (ENA) & българският Институт по публична администрация (ИПА)

Националното висше училище по администрация (ENA) стартира своята кампания за 2020 г. за подбор на кандидатите за краткосрочните обучения в рамките на Специализираните международни обучения по публична администрация (CISAP). Тези обучения  са предназначени за чуждестранните международни служители, които желаят да се специализират, участвайки в  специфични обучения с продължителност от две седмици.

Посолството на Франция ще предостави стипендии на френското правителство, за да насърчи участието на държавните служители и на служителите в администрацията на големите български градове в тези обучения, които се провеждат на френски и английски език.

  • Кандидатстване - регистрирането става онлайн на линковете, показани по-долу. Необходими документи, които трябва да изпратите на г-н Никола МОБЕК (nicolas.maubec@institutfrancais.bg  / 02 937 79 28): формуляр за кандидатстване и писмо за представяне, които сте попълнили онлайн; CV; мотивационно писмо; цветно копие на лична карта/паспорт; заверени копия на най-високите ви дипломи по френски или английски език, в зависимост от езика, на който се провежда обучението.
  • Кандидатите ще бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство през 2020 год.:

 

Обучение

Език на обучение

Период на провеж

дане

 

Срок на кандидат

стване

Линк за онлайн регистрация

Организиране на парламентарната работа

 

Борба с корупцията

 

 

Организиране на парламентарната работа

 

Провеждане на реформа в администрацията

 

Разработване на публични политики: от концепцията до оценката

 

Управление на проекти

 

Местно самоуправление и интелигентни градове

 

Управление на кризи и последващо управление на конфликти

 

Борба с корупцията

 

 

 

Английски език

 

 

Френски език

 

Френски език

 

 

Френски език

 

 

Френски език

 

 

Френски език

 

Английски език

 

 

Английски език

 

 

 

Английски език

24.02 - 6.03.2020 г.

 

23.03 - 3.04.2020 г.

 

25.05 - 19.06.2020 г.

 

15.06 - 26.06.2020 г.

 

14.09 - 25.09.2020 г.

 

 

5.10 - 16.10.2020 г.

 

19.10 - 30.10.2020 г.

 

16.11 - 27.11.2020 г.

 

 

7.12 - 18.12.2020 г.

до 23.01.2020 г.

 

до 17.02.2020 г.

 

до 11.05.2020 г.

 

до 1.06.2020 г.

 

до 31.08.2020 г.

 

 

до 21.09.2020 г.

 

до 5.10.2020 г.

 

до 2.11.2020 г.

 

 

до 23.11.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action423/info/

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action432/info/

 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action426/info/

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action427/info/

 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action431/info/

 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action434/info/

 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action433/info/

 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action436/info/

 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action435/info/

 

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

Подробна информация относно програмата с обучения може да намерите в каталога на ENA.

Националното училище за магистрати (ENM) & Националният институт на правосъдието (НИП)

Още през 2000 г. между френското Национално училище за магистрати (ENM) и Националния институт на правосъдието в България (НИП) започва партньорство, което има за цел да укрепи началното и продължаващото обучение на български магистрати. Чуждестранни кандидати могат да кандидатстват за многобройни обучения, предлагани от Националното училище за магистрати.

Подробна информация относно програмата с обучения може да намерите в каталога на ENM.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1. Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация, от 2 до 6 март 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2020 г.

Обучението е за съдии, прокурори, полицаи или представители на друга специализирана държавна администрация в областта на борбата с тероризма

2. Организирана престъпност  и съдебно сътрудничество, от 9 до 13 март 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 20 януари 2020 г.

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители

3. Икономическо и финансово разследване, от 23 до 27 март 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 3 февруари 2020 г.

Обучението е за магистрати от Прокуратурата, от Националната следствена служба или за служители на специализирана служба за финансово разузнаване

4. Жертви и наказателeн процес, от 30 март до 1 април 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 10 февруари 2020 г.

Обучението е за съдии, прокурори, полицаи или представители на друга държавна служба, специализирана в борбата с организираната престъпност

5. Алтернативни методи за решаване на съдебни спорове, от 21 до 24 април 2020 г. 

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2020 г.

Обучението е за магистрати.

6. Домашно насилие, от 25 до 27 май 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 3 април 2020 г.

Обучението е за магистрати.

7. Киберпрестъпност и цифрови доказателства, от 15 до 19 юни 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 24 април 2020 г.

Обучението е за магистрати.

8. Затворът - поставен под въпрос, от 15 до 19 юни 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 24 април 2020 г.

Обучението е за магистрати.

9. Управление на институт за съдебно обучение (Бордо), от 6 до 10 юли 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 25 май 2020 г.

Обучението е за магистрати (прокурори, съдии или висши държавни служители), които вземат решения в страната в областта на съдебното обучение или за ръководни кадри на институция за обучение на съдии или на прокурори.

10. Проследяване, разкриване, изземване и конфискация на облагите от престъпление, от 7 до 9 октомври 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 21 август 2020 г.

Обучение в реална работна среда с френски магистрати. Обучението е за всеки един магистрат, който работи по наказателни дела и за тези, които работят в сферата на борбата с организираната престъпност.

11. От произнасянето до изпълнението на присъдата: сътрудничество между действащите лица, от 12 до 14 октомври 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 21 август 2020 г.

Обучение в реална работна среда с френски магистрати.

12. Сексуално насилие, от 13 до 16 октомври 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 21 август 2020 г.

Обучение в реална работна среда с френски магистрати.

13. Социалните мрежи : между разкриването на идентичността и запазване на личния живот, от от 22 до 23 октомври 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 28 август 2020 г.

Обучение в реална работна среда с френски магистрати.

14. Правосъдие и опазване на околната среда, от 2 до 6 ноември 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 11 септември 2020 г.

Обучението е за магистрати.

15. Корупция: разкриване, превенция, противодействие, от 16 до 20 ноември 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 25 септември 2020 г.

Обучението е за съдии, прокурори, полицаи или представители на друга държавна служба, специализирана в борбата с корупцията и други нарушения, свързани със злоупотреба със служебно положение.

16. Трафик на хора, от 23 до 26 ноември 2020 г.

Краен срок за подаване на кандидатурите: 2 октомври 2020 г.

Обучението е за магистрати.

Документи за кандидатстване:  формуляр (изтеглете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: nicolas.maubec@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаването на документите за кандидатстване.

Лице за контакти в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: Никола Мобек, аташе за институционално и техническо сътрудничество. nicolas.maubec@institutfrancais.bg, тел: 02 937 79 28

 

Обратна връзка от държавни служители, които са били на обучение и са получили стипендия:

Стефка Кацарска, експерт, дирекция "Политики и институции на ЕС", Министерство на външните работи. Обучение "Разработване на публични политики: от концепцията до оценката", 2020 г.

"Оценявам високо обучението „Разработване на публични политики : от концепцията до оценката“, на Висшето национално училище по администрация /ENA/. Бях впечатлена от нивото на лекторите, от техния богат експертен опит и задълбочени познания по всички засегнати теми. Бих казала, че темите бяха подбрани много точно, за да се разберат подходите за концепцията на публичните политики, дизайна, различните методи за оценка и управлението при публичните промени.

Освен това, оценявам международния и междуведомствения аспект на това обучение. Участниците в обучението, които бяха от различни точки на света, добавиха стойност със своя разнообразен опит. За мен беше полезно и обогатяващо да науча как се случват процесите в областта на публичните политики в другите държави.

Държа да изкажа своята благодарност към организаторите от Френско посолство в България / Френски институт в България и от Висшето национално училище по администрация за това, че направиха обучението изключително успешно. Техният ентусиазъм, отдаденост и професионализъм ни накараха да се почувстваме „добре дошли“ и ни мотивираха да дадем най-доброто от себе си. Едно голямо „благодаря“!

Истина е, че обменът можеше да бъде още по-динамичен, ако обучението се провеждаше на място, но поради усложнената обстановка заради пандемията, това не беше възможно. Може би, ако продължителността на обучението през дните беше по-дълга, щяхме да научим още повече по темите, но осъзнавам наложените ограничения от дистанционната форма на обучение".

 

Елисавета Петрова, експерт международно сътрудничество, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Национално училище за магистрати, обучение на тема;  „Корупция: възникване, предотвратяване, противодействие“.

„Опитът, който получих в Националното училище за магистрати, е един от най-важните в кариерата ми. Всъщност по време на това обучение успях да придобия безценни знания в областта на борбата срещу корупцията. Бих искала да изкажа дълбоката си благодарност на всички отговорни лица, организатори и координатори от френска страна, които със значителните си усилия осигуриха отличното протичане и успеха на обучението.“

 

Младен Младенов, политически съветник в Посолството на Холандия в България, участва в обучението „Преговори в рамките на Европейския съюз и с ЕС“ през 2019 г.

"Обучението към Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) „Преговори в рамките на и с Европейския съюз“ ми даде изключителна възможност да науча за това кои са най-важните практически аспекти при процеса на вземане на решения от европейските институции. Успях да извлека огромна полза от богатите познания и експертиза на лекторите, както и от уникалната възможност да създам професионални контакти с колеги."

 

 

 

Иван Ангелов, служител по сигурността на информацията, Министерство на труда и социалната политика, участвал е в обучение на тема "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

"Обучението в ЕНА, предоставено от Френското посолство в България, ми позволи да развия своите правни и финансови умения в борбата с корупцията и да се запозная с последните новости в тази област. Искам също така да благодаря за незабравимите срещи и обучение с колегите от френско-говорещите страни. Благодаря много!"

 

Петя Даскалова, публичен изпълнител, Национална агенция за приходите. Обучение "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

"Oбученията  предлагат една безценна възможност за обмен на познания и опит в областта на международното сътрудничество. Под вещото напътствие на ерудирани експерти и благодарение на задълбочените им познания, участието в това обучение позволи постигането на резултати по един иновативен и неконвенционален начин. Представените твърдения са винаги онагледени с практики и мотивирани със законовите източници. Истинска чест е да си част от подобно обучение!"

 

 

Невена Мандаджиева, експерт, Дирекция "Отбранителна политика и планиране", Министерство на отбраната. Обучение "Борба срещу корупцията" през 2019 год.

В Националното висше училище по администрация /ENA/ получих уникален и несравним опит относно механизмите на публично действие в областта на борбата с корупцията. Научих много за оценката на риска, превенцията, разследването на конкретни случаи. Човек се превръща в експерт в определена област, открива измерения на социално явление, които не познава преди и силата на колективните действия в служба на обществото.

Здравка Видолова, финансов анализатор в Комисията за финансов надзор. Обучение CISAP (международно специализирано обучение за публичната администрация) "Промяна на публичната дейност чрез иновации"

"Програмата е особено интересна поради акцента ѝ върху човека и обществото. Като интегрира пресечната точка с иновациите, новите технологии и търсенето на алтернативни решения, обучението отваря нова перспектива за действие, с цел задоволяване нуждите на потребителите на обществени услуги. Педагогически много добре подготвени, лекторите ме спечелиха с начина, по който представяха темата, по-специално чрез трансформиране на информацията в знания и мотивирайки ни да участваме активно в процеса на обучение. Това беше повече от обучение - разчупихме стереотипите и се опитахме да мислим различно и не фрагментирано, като свързваме различни гледни точки, вместо да ги изключваме."

Добрин Станев, Министерство на външните работи на Р България, обучение "Разработване на публични политики : от концепцията до оценката".

"Курсът дава задълбочена както теоретична, така и практическа подготовка за цялостния цикъл на публичните политики. Различните упражнения и работа в групи дават възможност на курсистите да приложат наученото в курса на обучение. Не на последно място мултикултурната среда на участниците спомага за разбирането на различните перспективи на глобално равнище."

Антоанета Лозенска-Тодорова, юрист, държавен експерт в Държавна агенция "Електронно управление".

Проведеното обучение в рамките на модула „Иновация и дигитализация на публичния сектор“ през месец септември 2019 г. разгледа принципите и положителните характеристики при прилагане на метода на колективната интелигентност. Представиха се по изключително приятен и креативен начин различните проявни форми на колективната интелигентност в областта на иновациите и дигитализацията: Start Up, Hackaton, Scrum, DesignLivingLaboratoire-LivingLab, Nudge и др. Тези форми предстои да навлизат все повече в дейността както на частния, така и на публичния сектор и това ги прави толкова актуални, особено за страна като България. В този смисъл мисля, че в рамките на специализираното международно обучение „Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор“ обучаваните добиват широки познания относно методите: споделяне - обмен на информация и идеи за намиране на решения; насочване на знания и действия към конкретен дефиниран проблем или конкретна цел; сближаване (конвергенция) - взаимна подкрепа за генериране на иновативни решения. Обучението стимулира активното участие на всички стипендианти при създаване на динамична и колаборативна среда от преподавателите. Изключителен подбор на теми и лектори, които представяха своите презентации по разчупен и иновативен начин.

Екатерина Тархова, експерт косвено данъчно облагане, Министерство на финансите на Р България. Обучение на тема: "Защита и управление на правата на човека".

"Обучението, посветено на защитата и управлението на човешките права бе много богато откъм съдържание и качество. Лекциите и подчертано интерактивните упражнения бяха преподадени и ръководени от прекрасни академици, изследователи и професионалисти от световна класа. Всичко това бе осъществено в историческа сграда, която символизира многовековната административната и държавническа традиция на Република Франция."