Управление и правова държава

Стипендии и обучения за български държавни служители/адвокати/полицаи/магистрати

Този инструмент за отпускане на стипендии за обучение на административни кадри (Национално висше училище по администрация - ENA), магистрати, адвокати и полицаи от България (Национално училище за магистрати - ENM) функционира много добре благодарение на партньорството с Института по публична администрация, което позволява оптимално разпространение сред потенциалните кандидати. За повече информация за стипендиите, кликнете тук: ici.

Цикъл конференции "Държавата през XXI-ви век"

През февруари беше организирана конференцията „Авторитетът и държавата в епохата на демокрацията: криза?” с участието на философа Пиер-Анри Тавоайо, в рамките на цикъла конференции „Държавата през XXI-ви век”. През есента ще се проведат други конференции с участието на икономистката Стефани Станчева.

Свобода на печата

Институтът за развитие на публичната среда е мозъчен тръст, който провежда мониторинг на изборите и обучения на наблюдатели на изборите в сегрегираните квартали. На 27 юли 2019 г. във Френския институт в България ИРПС организира международна конференция, посветена на свободата на печата и на разследващата журналистика в България.

Интернет сайт на ИРПС: https://iped.bg/en