НОВИНИ ЕКООБЩИНА 2019

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри рпактики и последните новини: ecoobchtina.bg

Обявени са трите организации победители в категория "Образование и околна среда - НПО"


Имаме удоволствието да Ви инфомираме, че трите проектни предложения, които печелят приза на конкурс "Екообщина 2019" в категория "Образование и околна среда - НПО" са:
1. Фондация "Училище за природата" - проект "Земята, отпадъците и промените в климата"

2. СНЦ "Училищно настоятелство при Професионална земеделска гимназия "Добруджа" -  проект "Еко училище"
3. Фондация "Защитено жилище "Заедно" - проект "Да се учим и да се храним от природата"

Поздравления за трите организации, които достигнаха до финала!!!!

"Уъркшоп за обмяна на опит за неправителствените организации, предварително избрани в категорията "Образование и околна среда"

На 21 юни 10 представители на сдружения, чиито проекти бяха предварително подбрани от журито в категорията "Образование и околна среда", се събраха на уъркшоп във Френския институт. Различните участници успяха да разговарят с Милена Игнатова от НПО „Екосистем Юръп”, с Евгения Ташева от НПО „За земята” и с Любомира Колчева от сдружение Екообщност."

Шест общини спечелиха приза "Екообщина 2019" за изпълнение на проекти за устойчиво развитие !

 

 

 

Приключи оценката на подадените проектни предложения в конкурс "Екообщина 2019", категория "Общини под 10 000 жители"

Имаме удоволствието да Ви инфомираме, че общините лауреати за 2019 год. са:

1. Община Смядово с проект "Иновативни решения за устойчиво развитие на гр. Смядово"

2. Община Сапарева баня с проект "Екопарк "Николай Хайтов" за алфа поколение 2013 - спасителите на планетата"

3. Община Драгоман с проект "Изграждане на соларно дърво в централна градска част на гр. Драгоман"

4. Община Ново село с проект "Почистване, озеленяване и изграждане на кът за отдих в УПИ VII, кв. 62, с. Ново село"

5. Община Лесичово с проект "Разработване, внедряване, документиране и вътрешен одит на система за енергийно управление в административните сгради на Община Лесичово", в съответствие с международния стандарт ISO 50001"

6. Община Антоново с проект "Чиста градска среда - Антоново"

 

Обявени са трите организации победители в категория "Спорт и гражданско общество" !

Приключи и вторият етап на оценката на подадените проектни предложения.

Имаме удоволствието да Ви инфомираме, че трите проектни предложения, които печелят приза на конкурс "Екообщина 2019" в категория "Спорт и гражданско общество" са:

1. СНЦ "Рисувай с нас" - проект "С каяк по Дунава"

Кратко представяне на всеки един от Вас. Каква е вашата роля в организацията, която представлявате / няколко изречения/. 

Сдружението е учредено от 15 души, които споделяме ценности като съвместната работа в полза на обществото, дарителството,  ролята на творческия процес за насърчаване на сплотеност в обществената тъкан. Всеки от нас работи в различна професионална сфера - дизайн, фотография, образование, IT, музика, интериор  и др.

Председател на управителния съвет на сдружението е Невяна Ценкова, която се занимава с графичен дизайн и илюстрация. За настоящия ни проект ни представлява Виктор Майсторов.

Кратко представяне на проекта с няколко изречения

Една от основните цели на СНЦ Рисувай с нас е сплотяване на обществото чрез представяне на дейности, които дават възможности за хората и организациите в общината да изграждат взаимоотношения и да участват в постигането на общи цели; да се възпитава култура на опазване и развитие както на културното, така и на природното наследство.

В този контекст проектът “С каяк по Дунава” е естествено разширение на целите на сдружението. Създаването на диалог между различните поколения спортисти в общината, екологичните организации и обществеността, насърчаването на туризма и здравословния и природосъобразен начин на живот са предпоставка за активно изграждане на връзки в общността.

В продължение на няколко месеца в разширената рамка на фестивал Реката ще имаме възможност да организираме съпътстващи събития  -  разходки по Дунава за семейства, представянето на спортовете пред училищни групи, наблюдение на птиците в резерват Персина - които да популяризират поречието като място за отдих, спорт и еко-култура.

 "Сбъдната мечта" по отношение на проекта т.е. какво бихте желали да се случи, за да реализирате по-лесно вашия проект. Като пример, безплатно ползване на басейна за аква практики и адаптирано плуване или на помещението за танци.

Чрез създаването на нова материална база, брегово съоръжение и спортно оборудване реализацията на проекта ще посреща една болезнено проявена необходимост от контакт с реката и практикуването на водните спортове. Наред с това ще се запази нишката, свързваща поколения спортисти в общината, които с предаването на  тайната на водните спортове и полезните практични умения могат да възродят школата.

Кои са ключовите събития, които вашата организация предвижда да реализира до края на годината?

Между 5 и 11 август в Свищов ще се проведе фестивал Реката, като на тазгодишното издание ще бъдат представени традиции от града ни. Програмата включва изложби на калиграфия и карикатура, демонстрации и приложни работилници с традиционни занаяти, кулинарна вечер с представяне на забравени рецепти от дунавския регион, както и беседи, ревю на автентични дрехи, пресъздаване на пазарен ден, кино на открито и концерти.

Осъществяването на Реката се финансира с лични средства и дарения,както и от  продажбата на нашите гривни и брандирани продукти. Средствата, събрани от всички приложни работилници са предназначени за изпълнението на проекти с благотворителна цел. До сега сдружението е направило дарение за центъра за работа с хора с увреждания, детския отдел на читалищната библиотека, училището по изкуства в Русаля, а в момента работим по проект за възстановяване на градинката с паметника на Христо Бръчков, предоставяща една от най- красивите гледки по брега на Дунава.

 

2. Фондация "ОПЪН СПЕЙС" - проект "Направихме го заедно, за да спортуваме заедно"

 

3. Трънско туристическо дружество - проект "MTB4T - RUN - Развитие на община Трън като атрактивна дестинация за спорт и екотуризъм"

Симеон Манолов, ssmanolov@gmail.com

Трънско туристическо дружество

Лицензиран планински водач, записан в регистъра на Министерство на туризма на Р България. Над 10-годишен опит в организиране на туристически пътувания за френските туроператори – UCPA, Terre daventures, Allibert и др. в България. В момента институционален координатор по програма Еразъм+ на ЕС.

Магистър по Международни отношения - Европейско право, СУ, Магистър по Медии и комуникации от Университета София Антиполис, гр. Ница, Франция, Европейски университет Виадрина, Германия и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Бакалавър по френска филология, СУ. Понастоящем докторант по Културно – историческо наследство.

Членство: Трънско туристическо дружество, Асоциация „Планини и хора“ и UIMLA Union International of Mountain Leader Associations.

Роля в проекта: Идейна концепция за маршрута, координация и организация за изпълнението на дейностите по проект MTB4T-Run, изработване и публикуване на наръчник за регламентиране на колоездачни трасета, вътрешен правилник за изпълнение на дейностите по проекта за членовете на екипа, организиране ежегодно велосъстезание, проучване, почистване, маркиране, изграждане на веломаршрут, организиране и водене на събитие – масово преминаване по маршрута на проекта, комуникация с места за настаняване и заведения, с музеите, логистика, фейсбук страница на проекта, прессъобщения до медии. Комуникация с членовете на екипа по проекта.

Проект MTB4T-Run има за цел развитие на Община Трън в атрактивна дестинация за спорт и екотуризъм. Той ще популяризира богатото и интересно културното наследство в района сред гостите на Трънско, а именно Музея на киселото мляко, Музея на бусинската керамична школа, манастирите Св. Троица и Мисловщицки, църквата и скален параклис Св. Петка, които са уникални не само за България, но и за света. Също така проектът ще насърчи местната бизнес инициатива и предприемачество за развиване, изграждане на нови или възстановяване на места за настаняване, къщи за гости, заведения за хранене, магазини чрез увеличаване на туристопотока в една бедна община, граничен район, с висок ръст на безработица, с демографска криза и ниски доходи, с многобройна ромска общност в града, която е сравнително добре интегрирана. Не на последно място изпълнението на проекта ще позволи създаване на методология и наръчник за регламентиране и узаконяване на колоездачни трасета, в партньорство с отговорните държавни институции, Община Трън и неправителствени организации, благодарение на наскоро подписано споразумение за сътрудничество между Югозападно държавно предприятие по горите, Български планинарски съюз и Българската колоездачна лига.

Нашата „Сбъдната мечта“ по отношение на проекта ще бъде обявяването на първия законен маршрут на територията на Община Трън, увеличаването на туристопотока за осигуряване препитание на местния бизнес и увеличаване на посетителите в музеите и обектите от културно наследство в района.

През месец септември ще бъде организирано събитие за масово преминаване на маршрута на проекта, с цел популяризиране на дестинацията. Ще бъдат поканени Кмета на Общината, известни личности, местната общност. Ще бъдат изпратени прессъобщения до национални и местни медии за отразяване на събитието. Това ще постави началото на ежегодно преминаване и велосъстезание, което ще бъде включено в календара от събития, организирани от Трънското туристическо дружество. Самото трасе ще бъде изградено през юли и август, когато са предвидени седем операции на екипа по проекта за проучване, почистване, маркиране на маршрута, чрез поставяне на указателни табели, вертикална маркировка, боя, монтаж на информационни табели, запис на GPS-тракове, комуникационна стратегия, документиране на целия процес.

Извън проекта, Дружеството има планирани събития в календара си, като Международно изкачване на вр. Било - в края на м. септември, проучвателни обходи и семинари, публикувани на https://www.facebook.com/tourismtransko/.

Поздравления за трите организации, които достигнаха до финала!!!!

На всички останали участници, желаем още много успехи и винаги да следват неотлъчно мечтите си!!!

"Професионални спортисти, неправителствени организации и журналисти се срещнаха на уъркшопа "Спорт и гражданско общество".

9-те избрани кандидати от новата категория "Спорт и гражданско общество" се срещнаха на 17 юни във Френския институт на уъркшопа, организиран от екипа на Екообщина. Те чуха свидетелствата на професионални спортисти от високо ниво и разговаряха с тях, за да подобрят проектите си и да участват във втория кръг на конкурса.

Изказваме благодарности на Магдалена Малеева, бивш професионален тенис състезател, Кирил Николов-Дизела, Дизела, балкански шампион по ориентиране, планинско бягане и кроскънтри, Виктор Кирков, спортен мениджър и социален предприемач, Георги Филипов, журналист на свободна практика."

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЕКООБЩИНА, КАТЕГОРИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И ОКОЛНА СРЕДА - УЧИЛИЩА“

В тазгодишната надпревара се включиха 16 ученически отбора и около 60 ученици от градовете Видин, Първомай, Пловдив, Каварна, Варна, Велико Търново, Благоевград, Русе, Казанлък и Карлово. 

Темата в категорията бе „Защо е ценна природата за нашия град – кои са предизвикателствата пред използването на ресурсите ѝ и какво е нашето решение?“. Младежите ни впечатлиха с личното отношение, което представяха спрямо темата и с въображението и разнообразието на идеите си.

Наградата, която получават призовите ученически проекти е участие в Лятна академия „Природата в помощ на устойчивите градове“. Академията ще се проведе от 30 юни до 5 юли в Младежки Еколагер, към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, село Очин дол, Община Мездра.

Втора поредна година Академията се провежда с финансовата подкрепа на „Софийска вода“ АД, част от Veolia. Изключително сме благодарни за приноса на компанията към усилията ни за възпитаване у младежите на отношение и поведение ценящи, съхраняващи и опазващи природния ресурс на Земята. Благодарение на Лятната академия учениците получават поддържаща подкрепа за развиването на своите екологични идеи и, в най-успешния случай, представянето им на техните общности.    

За съжаление не всички могат да спечелят призовите места. Както сподели един от членовете на журито: „Признавам си, беше ми много трудно, големи дилеми, голямо чудене“. Всички идеи заслужаваха да бъдат поощрени.

В тази връзка, екипът на Сдружение „Екосистем Юръп“ предлага поощрителна награда за всички участници. През идната учебна година (2019/2020) предлагаме да гостуваме като ваши ментори в кръжоците по природни науки или в други форми на извънкласни дейности. Така ще можем да споделим част от съдържанието на Лятната академия, както и нови знания по темата със стойността на природата за качество на живот, в частност в градовете.

А ето и кратки резюмета на призовите идеи от конкурса и техните автори.

 „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин с проект: „Водата е живот! Пазете живота!“

Учениците представиха оригинална идея, насочена към съхраняването на жизненоважен природен ресурс, като едновременно с това предложиха и възможност за информиране на обществеността и участието ѝ в опазване чистотата на водата. Идеята на учениците е за създаване на робот - „плаващ понтон“, който ще има за цел да пречисти водата. Роботът ще извършва два вида дейности: анализ на замърсеността на водата, посредством автоматизирана станция; и, задържане на плаващите на повърхността пластмасови отпадъци, посредством специална мрежа.

Национална художествена гимназия, гр. Пловдив с проект: „Think fast

Учениците обръщат внимание на скоростта на производството и потреблението на продуктите днес. Тенденции, които изправят човечеството пред глобален екологичен проблем. Според младежите въпросът се нуждае както от поемането на лична отговорност от всеки човек, така и от цялостна промяна на ценностите на хората за търсене на устойчиво равновесие между живите същества на Земята. Решението, което предлагат е посредством електронна игра да информират и да насърчават потребителите да действат отговорно. Играта си поставя за цел да даде информация по три основни въпроса. Първо, причинителите на замърсяване, не само екологично опасни производства, но и маркетингови стратегии и навици на потребление, които имат както дългосрочен, така и непосредствен негативен ефект върху природата. Второ, ефектите върху живите организми от замърсяването. И трето, възможностите за опазване на природата – продуктови и промишлени решения, способи за рециклиране, достъпни за всеки човек.

ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай с проект: „Пази природата! Живей чисто!“

Учениците са убедени, че бъдещето на планетата е в техните ръце и ако не се заемат веднага, утре ще е късно. Идеята им е да намерят приложение на голямото количество трева, което се генерира при косеното в града и представлява органичен „отпадък“. Учениците искат да създадат компостер, който да зареждат с окосената трева и така да произвеждат органичен тор. С помощта на тора ще обогатяват градинките и дръвчетата в двора на училището. Така, не само ще оползотворяват един „отпадък“, но и ще допринасят за създаването на повече зелени площи, което означава и по-чист въздух.

Клуб „Екопулс“ към основно училище "Йордан Йовков", гр. Каварна с проект: „Водораслите – енергия на бъдещето“

Учениците имат идея за получаване на енергия с нулеви въглеродни емисии. Според учени, с чиито трудове са се запознали, водораслите са най-перспективната суровина за производство на биогорива. Учениците предвиждат използването на водорасли от Черно море, които се изхвърлят на брега. Често пъти те не се прибират навреме. Гниенето им замърсява плажната ивица, предизвиква развъждането на комари и други насекоми. Отделя се и неприятна миризма. Водораслите имат много по-голяма производителност от използваните в момента маслодайни култури за производство на биогорива. А именно, 100 пъти по-голяма от рапичното масло и 10 пъти по-голяма от палмовото масло. Освен това, при растежа си водораслите произвеждат повече кислород, което е допълнителна полза.

СУ "Васил Левски", гр. Пловдив с проект: „Екобот“

На път за училище младежите са провокирани от множеството опаковки от храни и напитки, найлонови торбички, фасове от цигари изхвърлени в околната среда. Идеята им е за създаване на уред за рециклиране на пластмасови отпадъци. След като човек изхвърли пластмасов отпадък в този уред, на малък екран се изписва неговата стойност, собственикът на отпадъка може да я получи като: направи дарение за благотворителна кауза; получи торбичка за многократно ползване, изработена от екологични материали; получи QR code ваучер, който да послужи за намаление при пазаруване в местните търговски обекти.

ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна с проект: „Човека и гората“

С този проект се обръща внимание на опазването на гората, защото ако я унищожаваме и човекът ще бъде застрашен от изчезване. Предлага се с част от отгледаните фиданки в гимназията в града да бъдат организирани залесителни мероприятия.  Споделя се разочарованието, че зелените площи се заемат от гъсто застоени жилищни сгради, магазини, търговски вериги, че защитни зелени пояси в крайградските зони също се унищожават, за да се усвоят терените за строителство. Проектът цели да се изгради система, която да информира хората от ползите и вредите, които настъпват от унищожаването на почвите, растенията, водите, а от там и на въздуха и да се провокира непримиримост към всяко посегателство към природата.

Конкурс Екообщина продължава!

Може да кандидатствате до 31 май с проектни идеи, които развиват спортните практики и повишават информираността на гражданите за опазване на околната среда! Можете да спечелите финансиране и практични съвети от професионалисти за реализиране на вашите проекти! https://ecoobchtina.bg/challenge/

Официално откриване на конкурса ЕКООБЩИНА 2019

Открива се четвъртото издание на конкурса „Устойчив град и общество”, ЕКООБЩИНА!

Инициативата има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво за едно устойчиво градско развитие.

Kатегория Общини с население под 10000 жители

През 2019 г. Екообщина продължава да си сътрудничи с всички български общини, като едновременно с това предлага по-специално на общините с население под 10,000 жители да кандидатстват в конкурс за проектни предложения (ще бъдат подбрани десет проекта с награден фонд от 3000 лева за всеки поотделно) за осъществяването на проект в близост до обществото, за допълнително осигуряване на добавена стойност към съществуващ проект или за мобилизиране на други средства в рамките на устойчивото градско развитие. В зависимост от съответните области (енергийна ефективност, управление на обществените пространства и т.н.) партньорите на Екообщина ще предоставят своята експертиза и ще подпомогнат общините в техния проект, ако е необходимо.

За участие в конкурса: https://ecoobchtina.bg/challenge/

Kатегория "Образование и околна среда"  за училища

Екообщина подкрепя преди всичко гражданското общество (неправителствени организации, сдружения и т.н.), като открива нова категория „Образование и околна среда”, насърчавайки гражданското общество и училищата в тяхната дейност по повишаване информираността на младите по отношение на проблематиките на устойчивото развитие.

За студентите участието в конкурса се извършва на този сайт: https://app.younesses.org/

За повече информация относно конкурса в училище: https://ecoobchtina.bg/education-school/

В края на юни и началото на юли 2019 г. ще се организира лятно училище с подкрепата на Veolia и в сътрудничество с неправителствената организация „Ecosystem Europe”.

=

Kатегория "Образование и околна среда" за НПО

Ако сте активен гражданин, група или сдружение от граждани, или неправителствена организация и сте ангажирани с опазването на околната среда в България ...

Ако искате да реализирате проект за повишаване на информираността по отношение на устойчивото развитие и за насърчаване на образованието в опазване на околната среда ...

Може би нямате финансовите средства и необходимите знания, за да създадете проект...

Тази година конкурсът Екообщина открива нова категория, посветена на образованието, на околната среда и на гражданското общество с цел да награди българските граждани, които поемат инициативи за насърчаването и развитието на образователни практики за борба срещу климатичните промени и замърсяването. На 14 май 2019 г. ще се проведе семинар и десетте предварително подбрани кандидати ще могат да разговарят с менторите от тази нова категория: Любомира Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност, Евгения Ташева, отговаряща за инициативата „Нулеви отпадъци” от организацията „За земята” в България, Димитър Атанасов, директор на фондацията „Surfrider” – България, Милена Игнатова от асоциация „EcosystemEurope и Илияна Стоилова, отговаряща за спортното предизвикателство „Win 2 Win”.

Всеки един от трите печеливши проекта ще получи награда от 3000 лева.

Искате ли да научите повече за начините на участие? За конкурса Екообщина? Кликнете тук, за да заредите въпросника за попълване и да видите графика на конкурса!

Kатегория "Спорт и гражданско общество"

Вие сте активен гражданин или група от граждани, занимаващи се с насърчаването на спорта в България?
Желаете да осъществите проект за насърчаване достъпа до спорта?
Вероятно не разполагате с финансовите средства и познанията, необходими за съставянето на проекти?
Тази година конкурсът Екообщина открива отново категория, посветена на спорта и на гражданското общество, за да награди българските граждани, които поемат инициативи за насърчаване на развитието на спортните практики. На 27 май 2019 г. ще се организира работна среща и предварително подбраните кандидати ще могат да разговарят с менторите в тази категория: Кирил Николов-Дизела, спортен шампион, Георги Филипов, спортен журналист, Магдалена Малеева, бивш професионален тенис състезател, Виктор Кирков, социален предприемач, бивш спортен журналист и мениджър в Българска професионална футболна лига.
Всеки един от тримата печеливши проекта ще получи награда от 3000 лева.
Желаете да научите повече за начините на участие? За конкурса Екообщина? Кликнете тук, за да разгледате формуляра за кандидатстване и графика на конкурса!"