НОВИНИ ЕКООБЩИНА 2019

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри рпактики и последните новини: ecoobchtina.bg

Конкурс Екообщина продължава!

Може да кандидатствате до 31 май с проектни идеи, които развиват спортните практики и повишават информираността на гражданите за опазване на околната среда! Можете да спечелите финансиране и практични съвети от професионалисти за реализиране на вашите проекти! https://ecoobchtina.bg/challenge/

Официално откриване на конкурса ЕКООБЩИНА 2019

Открива се четвъртото издание на конкурса „Устойчив град и общество”, ЕКООБЩИНА!

Инициативата има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво за едно устойчиво градско развитие.

Kатегория Общини с население под 10000 жители

През 2019 г. Екообщина продължава да си сътрудничи с всички български общини, като едновременно с това предлага по-специално на общините с население под 10,000 жители да кандидатстват в конкурс за проектни предложения (ще бъдат подбрани десет проекта с награден фонд от 3000 лева за всеки поотделно) за осъществяването на проект в близост до обществото, за допълнително осигуряване на добавена стойност към съществуващ проект или за мобилизиране на други средства в рамките на устойчивото градско развитие. В зависимост от съответните области (енергийна ефективност, управление на обществените пространства и т.н.) партньорите на Екообщина ще предоставят своята експертиза и ще подпомогнат общините в техния проект, ако е необходимо.

За участие в конкурса: https://ecoobchtina.bg/challenge/

Kатегория "Образование и околна среда"  за училища

Екообщина подкрепя преди всичко гражданското общество (неправителствени организации, сдружения и т.н.), като открива нова категория „Образование и околна среда”, насърчавайки гражданското общество и училищата в тяхната дейност по повишаване информираността на младите по отношение на проблематиките на устойчивото развитие.

За студентите участието в конкурса се извършва на този сайт: https://app.younesses.org/

 

 

За повече информация относно конкурса в училище: https://ecoobchtina.bg/education-school/

В края на юни и началото на юли 2019 г. ще се организира лятно училище с подкрепата на Veolia и в сътрудничество с неправителствената организация „Ecosystem Europe”.

=

Kатегория "Образование и околна среда" за НПО

Ако сте активен гражданин, група или сдружение от граждани, или неправителствена организация и сте ангажирани с опазването на околната среда в България ...

Ако искате да реализирате проект за повишаване на информираността по отношение на устойчивото развитие и за насърчаване на образованието в опазване на околната среда ...

Може би нямате финансовите средства и необходимите знания, за да създадете проект...

Тази година конкурсът Екообщина открива нова категория, посветена на образованието, на околната среда и на гражданското общество с цел да награди българските граждани, които поемат инициативи за насърчаването и развитието на образователни практики за борба срещу климатичните промени и замърсяването. На 14 май 2019 г. ще се проведе семинар и десетте предварително подбрани кандидати ще могат да разговарят с менторите от тази нова категория: Любомира Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност, Евгения Ташева, отговаряща за инициативата „Нулеви отпадъци” от организацията „За земята” в България, Димитър Атанасов, директор на фондацията „Surfrider” – България, Милена Игнатова от асоциация „EcosystemEurope и Илияна Стоилова, отговаряща за спортното предизвикателство „Win 2 Win”.

Всеки един от трите печеливши проекта ще получи награда от 3000 лева.

Искате ли да научите повече за начините на участие? За конкурса Екообщина? Кликнете тук, за да заредите въпросника за попълване и да видите графика на конкурса!

Kатегория "Спорт и гражданско общество"

Вие сте активен гражданин или група от граждани, занимаващи се с насърчаването на спорта в България?
Желаете да осъществите проект за насърчаване достъпа до спорта?
Вероятно не разполагате с финансовите средства и познанията, необходими за съставянето на проекти?
Тази година конкурсът Екообщина открива отново категория, посветена на спорта и на гражданското общество, за да награди българските граждани, които поемат инициативи за насърчаване на развитието на спортните практики. На 27 май 2019 г. ще се организира работна среща и предварително подбраните кандидати ще могат да разговарят с менторите в тази категория: Кирил Николов-Дизела, спортен шампион, Георги Филипов, спортен журналист, Магдалена Малеева, бивш професионален тенис състезател, Виктор Кирков, социален предприемач, бивш спортен журналист и мениджър в Българска професионална футболна лига.
Всеки един от тримата печеливши проекта ще получи награда от 3000 лева.
Желаете да научите повече за начините на участие? За конкурса Екообщина? Кликнете тук, за да разгледате формуляра за кандидатстване и графика на конкурса!"