ЕКООБЩИНА 2017

ЕКООБЩИНА е конкурс, отворен за всички български общини, който има за цел да открои прилагането на добри практики на местно равнище в четири ключови области – управление на водите, управление на отпадъците, енергийна ефективност на сградите и устойчива градска мобилност. Той има и за цел да обедини действащите лица (централна и местна администрация, научноизследователски центрове и университети, сдружения, предприятия) в устойчива партньорска мрежа.

 

 • Партньорствата на ЕКООБЩИНА

[...] Kонкурсът се организира под високия патронаж на Президента на Република България, г-н Румен Радев. Посолството на Франция в България включи като пълноправни партньори при провеждането на ЕКООБЩИНА Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Част от събитието са и многобройни организациии като Националното сдружение на общините в Република България, сдружението ЕКОЕНЕРГИЯ, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници.

На последно място, ЕКООБЩИНА се спонсорира от френските предприятия Рено, Вебер, Шнайдер Електрик и Веолия, които имат желанието да си сътрудничат с френските и български институции по темата за устойчивото градско развитие.

 

 

 

 • Новите положения в правилника

За това ново издание и за бъде насърчено участието на общините, въпросниците ще бъдат опростени. Важно е да се уточни за общините, че те имат възможността да кандидатстват в няколко категории едновременно.

В сферата на управлението на водите награда ще бъде връчена на община с население под 10 000 души и втора на община с население над 10 000 души. Във всяка една от другите три области награда ще бъде връчена на община с население под 40 000 жители и друга на община с население над 40 000 жители.

 

 • Срещите на ЕКООБЩИНА

16 май 2017 г. : Пресконференция за обявяване на началото на второто издание на конкурса ЕКООБЩИНА с всички партньори

23 май 2017 г. :  Семинар ЕКООБЩИНА  „Устойчиво управление на водите”

31 май 2017г. : Семинар ЕКООБЩИНА „Устойчиво управление на отпадъците”

13 юни 2017 г. : Семинар ЕКООБЩИНА  „Устойчива мобилност”

27 юни 2017 г. : Семинар ЕКООБЩИНА  „Енергийна ефективност на сградите”

Септември 2017 г. : Заседание на журитата и евентуално второ заседание

Октомври 2017 г. : Официална церемония по връчване на наградите ЕКООБЩИНА

 

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри рпактики и последните новини: ecoobchtina.bg

Прочетете по-долу статиите за различните събития на ЕКООБЩИНА 2017.

 

 

ЕКООБЩИНА 2017: Политики на мобилност на един устойчив град

Посветен на устойчивата мобилност, третият семинар на ЕКООБЩИНА се проведе на 13 юни в хотел Хилтън София пред 50 представители на гражданското общество, общините и институциите. Трима френски експерти от Париж, Нант и Страсбург представиха предимствата от използването на електромобили и обясниха политиките на мобилност, които преобразяват градовете в олекотени пространства, благоприятни за общуване и отреждащи място за пешеходците. Групата Renault, която е партньор на събитието и на конкурса ЕКООБЩИНА, осигури възможност за тестване на електромобили.

 

Финансовите и екологични предимства на електромобила за гражданите

                Господин Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, и господин Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, откриха семинара, припомняйки своя ангажимент, свързан с развитието на устойчивите градове и подкрепата на общините в политиките им на мобилност.

Господин Нанков и неговият екип в министерството работят по оперативна програма 2014-2020 „региони в растеж” и насърчават регионите да обменят помежду си опита по политиките на мобилност. Министерството предвижда да увеличи броя на зарядни терминали за електромобили в градовете и помага на общините да обновят обществения си транспорт. Например, град Варна разполага понастоящем с 15 електрически автобуса от градския транспорт.

Госпожа Кристел Шабрьодие, вице-президент на Френската асоциация за развитие на електрическата мобилност и отговарящ за институционалните отношения на групата на френските пощи La Poste, обясни стратегията на френското правителство за подпомагане развитието на електромобила. Групата La Poste допринася за развитието на електромобила във Франция, като приоритизира покупката на тези коли в рамките на обществени поръчки, обявявани с цел обновяване на автомобилния й парк. Така понастоящем броят на лекотоварните й електромобили марка Renault е над 5 000.

 

Пешеходци, велосипеди, коли, градски транспорт: съжителство в устойчивия град

            Как да се постигне градски живот, освободен от стопроцентовото използване на личния автомобил? Господин Пиер Анауер, отговарящ за мобилността в Европейска метрополия Страсбург, разясни ключа към успеха на град Страсбург в тази област. Градът е преминал от транспортна политика към политика на мобилност, която цели да уравновеси споделянето на пътните артерии между колите, обществения градски транспорт, велосипеда и пешеходците. Преустрояването на големите площади, които преди са били използвани за паркинги, позволява на жителите отново да се радват на града си.

            Тези политики на мобилност се срещат до голяма степен и в град Нант, който се отличи през 2012 година със званието Европейска зелена столица благодарение на изключително развитата си мрежа на градски транспорт. Господин Жан-Франсоа Рьотиер, бивш вице-президент, отговарящ за транспорта на Метрополия Нант, представи работата, свършена от града за развитието на интермодалността чрез предлагането на потребителите на единна карта, която им позволявa достъп до всички видове транспорт, като по този начин се намалява времето за превоз. В Нант пътниците пътуват в градския транспорт със средна търговска скорост от 21 км/ч, която съвпада напълно със средната скорост на автомобилистите в града.

След семинара участниците имаха възможност да тестват новите електромобили марка Renault, партньор на конкурса ЕКООБЩИНА. Посланикът на Франция в България също е използвал за професионални и лични пътувания електромобила Zoé, представен за тестване от Renault.

=> Можете да се запознаете с презентациите на семинара на френски и на български език на сайта на конкурса ЕКООБЩИНА ECOOBCHTINA.

 • г-н Ерик Льобедел - г-н Николай Нанков
 • г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • г-н Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Г-жа Кристел Шабрьодие - г-н Ерик Льобедел - г-н Петър Карабоев - Г-н Зихни Дурмуш
 • Г-жа Кристел Шабрьодие - г-н Ерик Льобедел
 • Г-н Зихни Дурмуш, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благо
 • Г-н Пиер Анауер, отговорник проекти „Управление на мобилността“, Европейска метрополия Страсбург
 • Г-н Жан-Франсоа Рьотиер, бивш зам.-председател по транспорта, Метрополия Нант
 • Г-н Пиер Анауер - Г-н Жан-Франсоа Рьотиер
 • Устойчива мобилност

 

ЕКООБЩИНА 2017: Да превърнем нашите отпадъци в нов ресурс    

Второ поредно събитие от издание ЕКООБЩИНА 2017, семинарът, посветен на устойчивото управление на отпадъците, се проведе на 31 май във Френския институт в присъствието на повече от 70 представители на български общини и асоциации партньори на конкурса. Български и френски експерти, както и представител на една от общините лауреати в категорията „управление на отпадъците” ЕКООБЩИНА 2016, взеха думата, за да защитят един нов подход към отпадъците.

Намаляване и оползотворяване на нашите отпадъци

                          Открит от г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, и г-н Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите, семинарът разгледа предизвикателствата на едно устойчиво управление на отпадъците – от тяхното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване.

                          Г-н Рафаел Гюастави, ръководител на отдел „Оползотворяване на отпадъците” в Агенцията за околна среда и контрол на енергията, представи най-напред френската стратегия  за подобряване на резултатите от рециклирането и изградените сътрудничества с  производителите с цел намаляване на отпадъците при източника. Във Франция, от 2012 до 2014 г., броят на отпадъците е намалял с 6%, за да достигне до 324 милиона тона отпадъци, образувани през 2014 г. На национално равнище, законът за енергийния преход за зелен растеж определя амбициозни цели за намаляването на отпадъците, рециклирането и оползотворяването.

                          След него г-жа  Жаклина Методиева, държавен експерт към Министерството на околната среда и водите, представи възможностите за финансиране, които предоставя оперативната програма „Околна среда”, както и нейната приоритетна ос, посветена на отпадъците.

                          Представител на Търговище, община лауреат на ЕКООБЩИНА 2016 за категория „Управление на отпадъците – град с население над 10 000 жители”, заместник-кметът, г-н Митко Панайотов представи подробно организацията, изградена от общината за събирането, оползотворяването на биоотпадъците и кампанията за повишаване на осведомеността сред гражданите.

Отпадъците - икономически, енергиен и социален ресурс

                          Г-н Мишел Льопилие, директор по отпадъците на Европейска метрополия Лил, представи икономическите предимства на междуообщинското сътрудничество за финансирането на инфраструктурата като например вече действащото партньорство с предприятието Веолия за делегираното управление на инсталации за третиране на отпадъци.

                          Ако представлява икономически ресурс, то устойчивото управление на отпадъците може също така да бъде способ за професионална интеграция. Европейска метрополия Лил е въвела иновативен подход съвместно с предприятието с мажоритарно публично участие Triselec. Triselec оползотворява битовите отпадъци в своите инсталации за сепариране в Лил и Алюен, като осигурява заетост за 300 души. Половината от тези работници получават първоначално обучение и подпомагане за интеграция чрез труд. Създаването на тази инсталация за сепариране и професионална преквалификация би могло да бъде източник на вдъхновение за българските общини, за да бъде обучено и подпомогнато население със затруднения при професионалната си интеграция.

=> Можете да се запознаете с презентациите на семинара на френски и на български език на сайта на конкурса ЕКООБЩИНА ECOOBCHTINA.

 • Ерик Льобедел, посланик на Франция в България - Николай Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите
 • Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • Жаклина Методиева - Рафаел Гуастави - Мишел Льопилие - Митко Панайотов
 • Рафаел Гуастави, заместник-ръководител на отдел Събираемост и оползотворяване на отпадъците, ADEME
 • Рафаел Гуастави, заместник-ръководител на отдел Събираемост и оползотворяване на отпадъците, ADEME
 • Жаклина Методиева, държавен експерт, Министерство на околната среда и водите
 • Митко Панайотов, зам.-кмет на община Търговище
 • Мишел Льопилие, директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил
 • Мишел Льопилие, директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил

 

 

 

ЕКООБЩИНА 2017: Оптимизиране на снабдяването с водни ресурси

Първият семинар от издание 2017 на ЕКООБЩИНА се проведе на 23 май във Френския институт в България. Посветен на устойчивото управление на водните ресурси, той предостави възможността на експерти на високо ниво от България и Франция да обменят информация и идеи и да откроят иновативните и изпитани решения, въведени на национално и местно ниво. Заедно с госпожа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, откри семинара в присъствието на повече от 50 души.

Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване на национално равнище

Доктор Маркюс Агбекодо, заместник-генерален директор на Агенция по водите Артоа Пикардия, представи управлението на водите във Франция и условията за финансиране на инфраструктурата, която предлага Агенцията. Той се спря и на определянето на цената на водата във Франция, събирането на таксите и разпределението на приходите, както и на  работата на „местния парламент за водите”. Става дума за орган, който обединява публични и частни субекти и определя всички насоки за управлението на водите на територията на  басейна. Той споделя с Агенцията истински правомощия за вземане на решения, по-специално  що се отнася до финансовата сфера.

Представяне на българския национален контекст бе направено от г-жа Светла Иванова, държавен експерт в Министерството на околната среда и водите. Министерството изпълнява  оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, за да подкрепи прилагането на екологичното законодатество във водния сектор.

 

Целесъобразността на междуобщинското ниво за управлението на водните ресурси

ЕКООБЩИНА подкрепя местните добри практики, внедрени от българските общини. Г-жа Таня Христова, кмет на Габрово, община лауреат в категорията „Управление на водите – град с население над 10 000 жители„ от първото издание на конкурса ЕКООБЩИНА, представи инвестициите, направени в града. ВиК мрежата е била обновена, като повече от 120 км мрежа са били изградени след обществено обсъждане с гражданите и отчитане на техните потребности. Била е проведена и кампания за повишаване на осведомеността на гражданите относно приоритетите на опазването на водния ресурс.

Г-жа Христова и член на нейния общински екип посетиха през февруари тази година Ланс, за да участват в учебно посещение и се запознаят с ВиК инфраструктурата и прилагането на териториалната стратегия. Стратегия, която господата Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на Общността на агломерация Ланс-Лиевен, и Гаетан Боайе, директор водоснабдяване и канализация към същата общност на агломерация, имаха възможността да разяснят пред присъстващите представители на българските общини.

Те разгледаха подробно предимствата на междуобщинското коопериране за финансирането на инфраструктурата за третиране на водата и въведеното делегиране на обществена услуга на територията на Ланс-Лиевен в полза на компанията Веолия. Така Общността на агломерация Ланс-Лиевен е поверила управлението на обществена  услуга, за която отговаря – в случая, водоснабдяването – на частен оператор, Веолия. На Веолия е възложено изграждането на съоръженията, управлението на отношенията с клиентите и тя получава възнаграждение в зависимост от резултатите от експлоатацията на слугата.

=> Можете да се запознаете с презентациите на семинара на френски и на български език на сайта на конкурса ЕКООБЩИНА ECOOBCHTINA.

 • г-н Ерик Льобедел и г-жа Атанаска Николова
 • г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите
 • Г-н Маркюс Агбекодо, директор на Агенция за водите „Артоа – Пикарди”
 • Г-жа Светла Иванова, държавен експерт Министерство на околната среда и водите
 • Г-н Петър Карабоев, Г-н Маркюс Агбекодо, Г-жа Светла Иванова
 • Г-жа Таня Христова, кмет на Габрово
 • Г-жа Таня Христова, кмет на Габрово
 • Г-н Гаетан Боае, директор водоснабдяване и канализация, агломерационна общност Ланс-Лиевен
 • Г-н Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен
 • Г-н Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен