ЕКООБЩИНА 2017

ЕКООБЩИНА е конкурс, отворен за всички български общини, който има за цел да открои прилагането на добри практики на местно равнище в четири ключови области – управление на водите, управление на отпадъците, енергийна ефективност на сградите и устойчива градска мобилност. Той има и за цел да обедини действащите лица (централна и местна администрация, научноизследователски центрове и университети, сдружения, предприятия) в устойчива партньорска мрежа.

 

 • Партньорствата на ЕКООБЩИНА

Kонкурсът се организира под високия патронаж на Президента на Република България, г-н Румен Радев. Посолството на Франция в България включи като пълноправни партньори при провеждането на ЕКООБЩИНА Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Част от събитието са и многобройни организациии като Националното сдружение на общините в Република България, сдружението ЕКОЕНЕРГИЯ, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници.

На последно място, ЕКООБЩИНА се спонсорира от френските предприятия Рено, Вебер, Шнайдер Електрик и Веолия, които имат желанието да си сътрудничат с френските и български институции по темата за устойчивото градско развитие.

 

 • Новите положения в правилника

За това ново издание и за бъде насърчено участието на общините, въпросниците ще бъдат опростени. Важно е да се уточни за общините, че те имат възможността да кандидатстват в няколко категории едновременно.

В сферата на управлението на водите награда ще бъде връчена на община с население под 10 000 души и втора на община с население над 10 000 души. Във всяка една от другите три области награда ще бъде връчена на община с население под 40 000 жители и друга на община с население над 40 000 жители.

 

 • Срещите на ЕКООБЩИНА

16 май 2017 г. : Пресконференция за обявяване на началото на второто издание на конкурса ЕКООБЩИНА с всички партньори

23 май 2017 г. :  Семинар ЕКООБЩИНА  „Устойчиво управление на водите”

31 май 2017г. : Семинар ЕКООБЩИНА „Устойчиво управление на отпадъците”

13 юни 2017 г. : Семинар ЕКООБЩИНА  „Устойчива мобилност”

27 юни 2017 г. : Семинар ЕКООБЩИНА  „Енергийна ефективност на сградите”

Септември 2017 г. : Заседание на журитата и евентуално второ заседание

Октомври 2017 г. : Официална церемония по връчване на наградите ЕКООБЩИНА

 

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри рпактики и последните новини: ecoobchtina.bg

Прочетете по-долу статиите за различните събития на ЕКООБЩИНА 2017.

 

Българските общини лауреати на конкурса Екообщина 2017 на посещение във Франция

Посолството организира – с финансовата подкрепа на българските министерства на околната среда и водите и на регионалното развитие – 4 учебни посещения във Франция в полза на българските общини лауреати на второто издание на конкурса „устойчиви градове”. 

Третото учебно посещение, посветено на „устойчивото управление на водите”, се проведе в Ланс от 7 до 9 февруари 2018 г. Представителите на общините Павликени и Драгоман бяха посрещнати от г-н Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационната общност Ланс-Лиевен, отговорен за водния сектор, който представи делегирането на обществената услуга, свързващо агломерационната общност Ланс-Лиевен с Véolia в рамките на питейно-битовото водоснабдяване. Бяха изложени икономическите и технологични предимства от този тип делегиране на обществена услуга за местната общност, която е разположена на територия, белязана от индустриално замърсяване.  Българската делегация има също така възможността да посети едно уникално място във Франция – центъра за движението на водата, който позволява на Veolia, водния оператор на агломерационната общност Ланс-Лиевен, да проследява в реално време поддръжката на водоснабдителната мрежа и да реагира за по-малко от 45 минути в случай на значителен теч.

Четвъртото учебно посещение, посветено на „устойчивото управление на битовите отпадъци”, се проведе в Лил от 13 до 16 февруари 2018 г. Българската делегация, съставена от представители от София и Златоград и водена от г-н Мирослав Янчев, кмет на Златоград, има възможността да посети центъра за органично оползотворяване (който трансформира над 50 000 тона органични отпадъци в биогаз, който се пренасочва към газопреносната мрежа GDF, както и компост, който се оползотворява за земеделските земи на метрополията). Посетен бе и центърът за енергийно оползотворяване, експлоатиран от един филиал на Veolia (който произвежда 180000 MWH от 350 000 тона събирани нерециклируеми отпадъци). Делегацията беше посрещната от г-н Мишел Льопилие, директор, отговорен за отпадъците в европейската метрополия Лил. Разговорите се съсредоточиха върху икономическите предимства от делегирането на обществената услуга, както и върху обмислянето, което в момента е на дневен ред, как да се определи по-справедлива цена на събиране и оползотворяване за домакинствата, която да не е функция единствено от обитаемата площ на собствения или наеман имот, но да включва и количествата, генериран отпадък от обитателя/обитателите.      

 

 

Изграждане и реновиране в рамките на енергийния преход: Габрово и Смядово на учебно посещение в Париж

Лауреати в категорията „енергийна ефективност на сградите“, четирима представители на общините Габрово и Смядово заминаха на учебно посещение в Париж от 6 до 8 декември, за да се запознаят с националните и парижки стратегии, приложени при санирането на публичните и частните сгради във френската столица.

Екокварталът Клиши-Батиньол: иновативен строителен проект за сгради с ниско енергийно потребление

Водена от госпожа Таня Христова, кмет на Габрово, българската делегация първо посети квартала Клиши-Батиньол, който е в процес на изграждане. Това е един пилотен проект, замислен с цел да отговори на всички предизвикателства на един устойчив квартал - енергия, биоразнообразие, води и климат, атмосфера, както и мобилност и транспорт.

Всички административни и жилищни сгради в този квартал са свързани в мрежа за топлоподаване, захранвана от геотермални източници, гарантиращи приоритетното използване на възобновяеми енергии. Електричеството се осигурява от фотоволтаични панели, монтирани на покривите и фасадите на сградите. Жилищната политика в квартала включва силно социално измерение: от 3 400 жилища 50% са социални жилища и 20% - междинни.

Енергийното обновяване на сградите в полза на собствениците на жилища

Българската делегация отиде в Министерството на екологичния и солидарен преход, за да се срещне с господин Еманюел Акиарди, заместник-директор по качеството и устойчивото развитие в строителството, който представи стратегията за енергийно обновяване на публичния и частен национален сграден фонд. За изпълнение на стратегията държавата прилага различни мерки, като например отпускането на данъчен кредит, както и на еко-заеми при нулева лихва в полза на гражданите, за да се улесни санирането на жилищата им.

В Парижката агенция по климата, разположена в красива сграда на езерото в квартал Берси, госпожа Иванка Петрова, кмет на Смядово, и другите представители на българската делегация разговаряха с госпожа Ан Жиро, директор на Агенцията, създадена през 2011 година с цел прилагането на Плана за климата. Независима референтна платформа за гражданите, Парижката агенция по климата работи по запознаването на гражданите с възможностите за пестене на енергия, като разпространява ръководства и различни материали и насърчава един оригинален и иновативен проект: „семейства с положителна енергия“. Става дума за около 500 парижки семейства, които, следвайки съветите на Парижката агенция по климата, успяват да спестят 8% енергия, без да правят финансови инвестиции.

Енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради е също много важно предизвикателство във Франция и в много други страни. За да подпомогне съсобствениците в енергийното обновяване на тяхната сграда, Парижката агенция по климата е разработила една безплатна и независима уеб-базирана услуга, наречена „Coachcopro. Тя дава възможност на съсобствениците да обменят съвети, да ползват подкрепата на консултанти по енергийни въпроси, както и да имат достъп до справочник на строителните професионалисти.

 • Представяне на екоквартал Клиши-Батиньол в Париж
 • Макет на екоквартал Клиши-Батиньол
 • Панели за намаляване излагането на слънце на сградите- Клиши-Батиньол
 • Зелена фасада - Клиши-Батиньол
 • Изграждане на студентски студия в детска градина - Клиши-Батиньол
 • Екоквартал Клиши-Батиньол и зелените му покриви
 • Г-жа Давал, г-н Ебонок, г-жа Маринова, г-жа Петрова, г-жа Жиро, г-жа Христова, г-жа Цанева и г-жа Маркова в Парижката агенция по климата
 • Г-жа Христова, г-жа Маринова, г-жа Петрова, г-жа Давал, г-жа Цанева и г-жа Маркова в Кметството на Париж
 • Посещение на кметството на Париж
 • Г-жа Маринова, г-жа Петрова, г-жа Цанева и г-жа Христова пред Триумфалната арка
 • Безплатна електрическа кола, за споделено ползване в град Париж
 • Нощно поцещение на пирамидата в Лувъра

 

 

 

 

Първо учебно посещение във Франция за Бургас и Самоков, лауреати в категорията „Устойчива мобилност” на конкурса ЕКООБЩИНА 2017

Четирима представители на общините Бургас и Самоков посетиха Нант, Франция в рамките на учебното посещение, посветено на „устойчивата мобилност”, от 21 до 23 ноември. Те имаха възможността да дискутират с експертите, които са работили, за да превърнат Нант в Зелена столица на Европа през 2013 г.

Преосмисляне на политиката за мобилност за целите на един успокоен град

Приета в Нант от г-н Бертран Афил, заместник-председател по градските пътувания и обществения транспорт на метрополията, българската делегация най-напред обмени информация и идеи с експертите по стратегията за градски пътувания на метрополията, за да бъде откроено значението на екологичната мобилност, а по-късно има възможността да тества конкретно системата за отдаване на велосипеди под наем, предлагана в Нант.

Метрополия Нант е изградила своята политика за мобилност около четири основни насоки: промяна в поведението на потребителите във връзка с мобилността, предполагаща мобилизация на гражданите и публичните и частни субекти, насърчаване на екологичните видове транспорт за кратките пътувания под 3 км, оптимизиране на логистичния транспорт и транспорта на стоки и въвеждане на пригодени услуги.

Делегацията, водена от г-жа Чанка Коралска, заместник-кмет на Бургас по строителството, инвестиците и регионалното развитие, има възможността да тества предложенията за интермодален транспорт, разработени от метрополия Нант, и да наблюдава специфичното регулиране на трафика в града. Автобусите се ползват с приоритетно преминаване на основните кръстовища благодарение на комуникацията в реално време между тях и светофарите. Била е изградена и централна лента, преминаваща през кръговите кръстовища,  с цел превозните средства от системата на градския транспорт да увеличат своята скорост.

Повишаване на информираността на гражданите и предприятията относно екологичната мобилност

Превръщането на Нант в успокоен град е наложило повишаване на осведомеността на всички действащи лица, граждани, публични и частни институции. В този смисъл, г-жа Бенедикт Левионе, директор на отдел „Градски пътувания” на метрополия Нант, и нейният екип припомниха предприетите действия с цел промяна в навиците на различните действащи лица в града и насърчаването им да ползват обществен транспорт.

Метрополия Нант е работила по кампания за комуникация с оглед информирането и мобилизирането на гражданите около предимствата и ползите от екологичната мобилност. За да подкрепи предприятията в Нант, метрополията е разработила и „планове за мобилност за работодателите”, като целта е да се насърчат служителите да ползват градския транспорт. Метрополията предлага на работодателите няколко услуги – информационна платформа, направляване на мерките, целящи развитие на транспортните навици, и услуга по консултиране относно мобилността.

Г-н Владимир Георгиев, кмет на Самоков, и делегацията разгледаха също така град Нант заедно  с  г-н Жан-Франсоа Рьотиер, бивш заместник-председател по транспорта на метрополията, който им обясни предизвикателствата, свързани с мобилността, при преместването на болница и факултет от центъра на града на острова на Нант.

 

 

 

Поздравления за 8-те общини лауреати на второто издание на конкурса ЕКООБЩИНА 

След сесиите на независимите журита на конкурса, които се проведоха през месец септември, осем български общини бяха обявени за лауреати на конкурса за устойчиви градове ЕКООБЩИНА 2017. Те бяха наградени на 11 октомври във Френския институт в България за своите инициативи и ангажираност в сферата на управлението на водите, управлението на отпадъците, устойчивата мобилност и енергийната ефективност на сградите.

Откритa от г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, г-н Нено Димов, министър на околната среда и водите, и г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, церемонията по връчване на наградите на ЕКООБЩИНА бе специален момент за среща на всички действащи лица в рамките на конкурса.

Институционалните партньори, частните партньори Веолия, Рено, Шнайдер Електрик, Вебер и неправителствените партньори Националното сдружение на общините в България, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, сдруженията Енефект и Екоенергия, както и Българският фонд за енергийна ефективност имаха възможността да се срещнат с представителите на общините лауреати.

 

Общините лауреати на ЕКООБЩИНА 2017

В рамките на това второ издание на конкурса ЕКООБЩИНА бяха получени 51 кандидатури от 37 различни общини.

Във всяка категория независими журита, които заседаваха през целия месец септември, определиха два града лауреати:

 

 • Категория „Устойчиво управление на водите“:

Община Драгоман (град с население под 10 000 жители), представена от своя кмет, г-н Андрей Иванов, бе наградена за въвеждането на пригодена и последователна политика за възстановяване на общинската водоснабдителна мрежа. Въпреки затрудненото финансиране, общ за всички малки общини проблем, град Драгоман е успял да модернизира по образцов начин своята мрежа.

Община Павликени (град с население над 10 000 жители), представенa от нейния кмет, г-н Емануел Манолов, също бе наградена за цялостното обновление на водоснабдителната мрежа в града. Нейната ясна визия за бъдещото използване на утайките от пречистване на отпадъчните води предвижда процент от 90% оползотворяване на образуваните количества.

 

 • Категория „Устойчиво управление на отпадъците“:

Миналогодишен победител в категорията „Енергийна ефективност“ и представена от своя кмет, г-н Мирослав Янчев, община Златоград (град с население под 40 000 жители) бе наградена за самостоятелно разработената интегрирана система за сметосъбиране (по домовете) и истинска политика за повишаване на осведомеността на гражданите.

Представена от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет, Столична община - София (град с население над 40 000 жители) се отличи със своя глобален подход към третирането на отпадъците: организация на системи за разделно събиране на отпадъците (частни лица, административни сгради, търговски обекти и т.н.), въвеждане в експлоатация на завода за механично-биологично третиране на отпадъците с производство на RDF гориво.

 

 • Категория „Устойчива мобилност“:

С построяването на повече от 10 км вело и пешеходни алеи община Самоков (град с население под 40 000 жители), представена от своя кмет, г-н Владимир Георгиев, се отличи със своята политика в полза на екологичната мобилност. Общината предвижда и да насърчи в средносрочен план изполването на електрически автомобили.

Град Бургас (град с население над 40 000 жители), представен от г-жа Йорданка Ананиева, зам.-кмет по културата и образованието, бе награден за успешния си план за градска мобилност с въвеждане на линия за експресни автобуси, изграждането на 80 км велоалеи и насърчаването на електрическите автомобили. Образцова община в България, Бургас е развил силна политика за съгласуване с местните асоциации на проектите за устойчива мобилност.

 

 • Категория „Енергийна ефективност“:

Община Смядово (град с население под 40 000 жители), представена от г-жа Иванка Николова, се отличи с дългосрочната си програма за енергийна ефективност, която обхваща обществения и частен сграден фонд, с бюджет от над 9 милиона лева. Осъществените проекти са генерирали многобройни работни места и позволяват развитието на истински политики за повишаване на осведомеността на гражданите.

И накрая, община Габрово, лауреат миналата година в категорията „Управление на водите“, този път доказа своята образцовост с политиката си за енергийна ефективност. Представена на церемонията от г-н Климент Кунев, зам.-кмет по финансите и чистотата, общината е изградила за своите граждани общински информационен център за енергийна ефективност и е въвела иновации. Инвестициите възлизат на над 14 милиона лева и допринасят за разгръщането на последователна политика за енергийна ефективност за търговските обекти, за изпълнението на проект за автоматизиран и централизиран мениджмънт, за работата по „зелени обществени поръчки“.

Наградите за осемте общини лауреати

Осемте общини лауреати ще участват в учебни посещения във Франция за двама членове на техния екип, съфинансирани от министерствата партньори и Посолството на Франция в България.

С подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез неговата Оперативна програма „Регионално развитие“ учебното посещение на тема мобилност ще се проведе през месец ноември в град Нант, обявен  за зелена столица на Европа през 2013 г. През месец декември делегациите лауреати в категорията „Енергийна ефективност“ ще посетят Париж.

Благодарение на подкрепата на Министерството на околната среда и водите и неговата Оперативна програма „Околна среда“ другите четири общини лауреати в категориите „Устойчиво управление на отпадъците“ и „Устойчиво управление на водите“ ще заминат за град Лил през фeвруари.

 

=> Вижте повече информация и снимките от церемонията на официалния сайт ecoobchtina.bg (български), на Facebook страницата на събитието (български).

 • г-жа Деница Николова, г-жа Йорданка Фандъкова, г-н Нено Димов
 • г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • Категория „Устойчиво управление на водите“ - “Екообщина” 2017
 • г-н Андрей Иванов (Драгоман) - г-н Frederic Faroche (Веолия)
 • г-н Емануил Манолов (Павликени) - г-н Нено Димов (Министерство на околната среда и водите)
 • Категория „Устойчиво управление на отпадъците“ - “Екообщина” 2017
 • г-н Мирослав Янчев (Златоград) - г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • г-жа Йорданка Фандъкова (Столична община) - г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • Категория „Устойчива мобилност“ - “Екообщина” 2017
 • г-н Владимир Георгиев (Самоков) - г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • г-жа Йорданка Ананиева (Бургас) - г-жа Деница Николова (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
 • Категория „Енергийна ефективност на сградите“ - “Екообщина” 2017
 • г-н Petar Kosmev (Вебер)- г-н Климент Кунев (Габрово)
 • г-жа Иванка Николова (Смядово) - г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • г-н Мирослав Янчев (Златоград) и г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • Категория „Устойчива мобилност“ - Фонд за енергийна ефективност

 

 

ЕКООБЩИНА 2017: Инвестиции за устойчиво обновление на обществените и частните сгради

Последен от четирите семинара на ЕКООБЩИНА 2017, семинарът, посветен на подобрението на енергийните характеристики на обществените сгради и жилищата, в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се проведе на 27 юни във Френския институт в България. Дали ще става дума за публичните власти или за частните собственици, тези две действащи лица могат да инвестират в енергийното обновление на сградите и да намаляват значително тяхното екологично въздействие.

На национално равнище – насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност

                Като първи лектор в рамките на този семинар, г-н Ив-Лоран Саповал, съветник по международното сътрудничество на директора на дирекция „Жилищна политика, градоустройство и ландшафт” в Министерството на екологичния и солидарен преход, представи националната стратегия за обновление на сградите във Франция. Френската държава насърчава инвестициите в енергийна ефективност благодарение на финансови помощи и стимулираща нормативна уредба чрез Закона за енергиен преход за зелен растеж. С цел от 380 000 обновления годишно в частния сграден фонд държавата е въвела наред с други мерки и екозаеми с нулев лихвен процент, данъчно облекчение за енергийния преход и ДДС с намалена ставка за работите по обновление на частните жилища.

                Сградният фонд остава първо перо на потребление на енергия във Франция пред транспорта, индустрията и земеделския сектор. Той участва на 44% в енергопотреблението във Франция и на 19% в емисиите на газове с парников ефект. Този сектор поражда екологични въздействия, които отбелязва и г-жа Дима Лекова, експерт в българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Министерството е въвело план за обновление на сградите в някои български градове и отчита положителни моменти като ангажираността на общините и увеличаването на броя на сдруженията на етажната собственост.

Примерът с град Златоград, лауреат на конкурса ЕКООБЩИНА 2016

Опирайки се на истинска стратегия в областта на енергийната ефективност, град Златоград спечели миналата година приза ЕКООБЩИНА в тази категория град с население над 10 000 жители. Г-н Мирослав Янчев, кмет на града, има възможността да разкаже за положените усилия пред другите общини, присъстващи на семинара. Градът е използвал допълващи се европейски и национални фондове, за да инвестира в обновлението на многофамилните и обществените сгради. Постигнатите икономии са били значителни и са позволили на жителите да не заплащат по-високи данъци от 2007 г. насам.

На местно равнище – повишаване на осведомеността на собствениците за обновлението на техните жилища

                Г-жа Елен Ван Елсланд, ръководител проекти „Устойчива жизнена среда”, представи иновативната стратегия, въведена от европейска метрополия Лил, за да насърчи частните собственици да инвестират в устойчивото обновление на техните жилища. Метрополията работи с частните лица, за да ги информира, консултира и да им предостави персонализирано подпомагане с оглед премахването на всички пречки пред обновлението.

                Целта е да се предложи и колективно подпомагане с организирани прояви и ателиета за повишаване на компетентността на жителите. С тази перспектива метрополията е създала Дома на устойчивата жизнена среда, място, отворено за всички, което посреща изложби и лекции за предизвикателствата на устойчивото обновление. На жителите се предлагат и технически ателиета – екостроителство, финансиране на жилището, качество на вътрешния въздух, споделена жизнена средавсе теми, които допринасят за подобряването на качеството на живот на жителите и за борбата със замърсяването на въздуха.

=> Можете да се запознаете с презентациите на семинара на френски и на български език на сайта на конкурса ЕКООБЩИНА.

 • г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • г-жа Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Г-жа Дима Лекова, експерт, дирекция „Жилищна политика”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Г-н Ив-Лоран Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция „Жилищна политика, градоустройство и ландшафт“, Министерство на екологичния и солидарен преход
 • Г-н Ив-Лоран Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция „Жилищна политика, градоустройство и ландшафт“, Министерство на екологичния и солидарен преход
 • Г-н Петър Карабоев - Г-жа Елен Ван Елсланд - Мирослав Янчев
 • Мирослав Янчев, кмет на община Златоград
 • Мирослав Янчев, кмет на община Златоград
 • Г-жа Елен Ван Елсланд, ръководител проекти „Устойчива жизнена среда”, Европейска метрополия Лил
 • Г-жа Елен Ван Елсланд, ръководител проекти „Устойчива жизнена среда”, Европейска метрополия Лил
 • Г-н Петър Карабоев, заместник-главен редактор на Capital Daily и Dnevnik online

 

ЕКООБЩИНА 2017: Политики на мобилност на един устойчив град

Посветен на устойчивата мобилност, третият семинар на ЕКООБЩИНА се проведе на 13 юни в хотел Хилтън София пред 50 представители на гражданското общество, общините и институциите. Трима френски експерти от Париж, Нант и Страсбург представиха предимствата от използването на електромобили и обясниха политиките на мобилност, които преобразяват градовете в олекотени пространства, благоприятни за общуване и отреждащи място за пешеходците. Групата Renault, която е партньор на събитието и на конкурса ЕКООБЩИНА, осигури възможност за тестване на електромобили.

Финансовите и екологични предимства на електромобила за гражданите

                Господин Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, и господин Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, откриха семинара, припомняйки своя ангажимент, свързан с развитието на устойчивите градове и подкрепата на общините в политиките им на мобилност.

Господин Нанков и неговият екип в министерството работят по оперативна програма 2014-2020 „региони в растеж” и насърчават регионите да обменят помежду си опита по политиките на мобилност. Министерството предвижда да увеличи броя на зарядни терминали за електромобили в градовете и помага на общините да обновят обществения си транспорт. Например, град Варна разполага понастоящем с 15 електрически автобуса от градския транспорт.

Госпожа Кристел Шабрьодие, вице-президент на Френската асоциация за развитие на електрическата мобилност и отговарящ за институционалните отношения на групата на френските пощи La Poste, обясни стратегията на френското правителство за подпомагане развитието на електромобила. Групата La Poste допринася за развитието на електромобила във Франция, като приоритизира покупката на тези коли в рамките на обществени поръчки, обявявани с цел обновяване на автомобилния й парк. Така понастоящем броят на лекотоварните й електромобили марка Renault е над 5 000.

Пешеходци, велосипеди, коли, градски транспорт: съжителство в устойчивия град

            Как да се постигне градски живот, освободен от стопроцентовото използване на личния автомобил? Господин Пиер Анауер, отговарящ за мобилността в Европейска метрополия Страсбург, разясни ключа към успеха на град Страсбург в тази област. Градът е преминал от транспортна политика към политика на мобилност, която цели да уравновеси споделянето на пътните артерии между колите, обществения градски транспорт, велосипеда и пешеходците. Преустрояването на големите площади, които преди са били използвани за паркинги, позволява на жителите отново да се радват на града си.

            Тези политики на мобилност се срещат до голяма степен и в град Нант, който се отличи през 2012 година със званието Европейска зелена столица благодарение на изключително развитата си мрежа на градски транспорт. Господин Жан-Франсоа Рьотиер, бивш вице-президент, отговарящ за транспорта на Метрополия Нант, представи работата, свършена от града за развитието на интермодалността чрез предлагането на потребителите на единна карта, която им позволявa достъп до всички видове транспорт, като по този начин се намалява времето за превоз. В Нант пътниците пътуват в градския транспорт със средна търговска скорост от 21 км/ч, която съвпада напълно със средната скорост на автомобилистите в града.

След семинара участниците имаха възможност да тестват новите електромобили марка Renault, партньор на конкурса ЕКООБЩИНА. Посланикът на Франция в България също е използвал за професионални и лични пътувания електромобила Zoé, представен за тестване от Renault.

=> Можете да се запознаете с презентациите на семинара на френски и на български език на сайта на конкурса ЕКООБЩИНА ECOOBCHTINA.

 • г-н Ерик Льобедел - г-н Николай Нанков
 • г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • г-н Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Г-жа Кристел Шабрьодие - г-н Ерик Льобедел - г-н Петър Карабоев - Г-н Зихни Дурмуш
 • Г-жа Кристел Шабрьодие - г-н Ерик Льобедел
 • Г-н Зихни Дурмуш, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благо
 • Г-н Пиер Анауер, отговорник проекти „Управление на мобилността“, Европейска метрополия Страсбург
 • Г-н Жан-Франсоа Рьотиер, бивш зам.-председател по транспорта, Метрополия Нант
 • Г-н Пиер Анауер - Г-н Жан-Франсоа Рьотиер
 • Устойчива мобилност

 

ЕКООБЩИНА 2017: Да превърнем нашите отпадъци в нов ресурс    

Второ поредно събитие от издание ЕКООБЩИНА 2017, семинарът, посветен на устойчивото управление на отпадъците, се проведе на 31 май във Френския институт в присъствието на повече от 70 представители на български общини и асоциации партньори на конкурса. Български и френски експерти, както и представител на една от общините лауреати в категорията „управление на отпадъците” ЕКООБЩИНА 2016, взеха думата, за да защитят един нов подход към отпадъците.

Намаляване и оползотворяване на нашите отпадъци

                          Открит от г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, и г-н Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите, семинарът разгледа предизвикателствата на едно устойчиво управление на отпадъците – от тяхното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване.

                          Г-н Рафаел Гюастави, ръководител на отдел „Оползотворяване на отпадъците” в Агенцията за околна среда и контрол на енергията, представи най-напред френската стратегия  за подобряване на резултатите от рециклирането и изградените сътрудничества с  производителите с цел намаляване на отпадъците при източника. Във Франция, от 2012 до 2014 г., броят на отпадъците е намалял с 6%, за да достигне до 324 милиона тона отпадъци, образувани през 2014 г. На национално равнище, законът за енергийния преход за зелен растеж определя амбициозни цели за намаляването на отпадъците, рециклирането и оползотворяването.

                          След него г-жа  Жаклина Методиева, държавен експерт към Министерството на околната среда и водите, представи възможностите за финансиране, които предоставя оперативната програма „Околна среда”, както и нейната приоритетна ос, посветена на отпадъците.

                          Представител на Търговище, община лауреат на ЕКООБЩИНА 2016 за категория „Управление на отпадъците – град с население над 10 000 жители”, заместник-кметът, г-н Митко Панайотов представи подробно организацията, изградена от общината за събирането, оползотворяването на биоотпадъците и кампанията за повишаване на осведомеността сред гражданите.

Отпадъците - икономически, енергиен и социален ресурс

                          Г-н Мишел Льопилие, директор по отпадъците на Европейска метрополия Лил, представи икономическите предимства на междуообщинското сътрудничество за финансирането на инфраструктурата като например вече действащото партньорство с предприятието Веолия за делегираното управление на инсталации за третиране на отпадъци.

                          Ако представлява икономически ресурс, то устойчивото управление на отпадъците може също така да бъде способ за професионална интеграция. Европейска метрополия Лил е въвела иновативен подход съвместно с предприятието с мажоритарно публично участие Triselec. Triselec оползотворява битовите отпадъци в своите инсталации за сепариране в Лил и Алюен, като осигурява заетост за 300 души. Половината от тези работници получават първоначално обучение и подпомагане за интеграция чрез труд. Създаването на тази инсталация за сепариране и професионална преквалификация би могло да бъде източник на вдъхновение за българските общини, за да бъде обучено и подпомогнато население със затруднения при професионалната си интеграция.

=> Можете да се запознаете с презентациите на семинара на френски и на български език на сайта на конкурса ЕКООБЩИНА ECOOBCHTINA.

 • Ерик Льобедел, посланик на Франция в България - Николай Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите
 • Ерик Льобедел, посланик на Франция в България
 • Жаклина Методиева - Рафаел Гуастави - Мишел Льопилие - Митко Панайотов
 • Рафаел Гуастави, заместник-ръководител на отдел Събираемост и оползотворяване на отпадъците, ADEME
 • Рафаел Гуастави, заместник-ръководител на отдел Събираемост и оползотворяване на отпадъците, ADEME
 • Жаклина Методиева, държавен експерт, Министерство на околната среда и водите
 • Митко Панайотов, зам.-кмет на община Търговище
 • Мишел Льопилие, директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил
 • Мишел Льопилие, директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил

 

ЕКООБЩИНА 2017: Оптимизиране на снабдяването с водни ресурси

Първият семинар от издание 2017 на ЕКООБЩИНА се проведе на 23 май във Френския институт в България. Посветен на устойчивото управление на водните ресурси, той предостави възможността на експерти на високо ниво от България и Франция да обменят информация и идеи и да откроят иновативните и изпитани решения, въведени на национално и местно ниво. Заедно с госпожа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, откри семинара в присъствието на повече от 50 души.

Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване на национално равнище

Доктор Маркюс Агбекодо, заместник-генерален директор на Агенция по водите Артоа Пикардия, представи управлението на водите във Франция и условията за финансиране на инфраструктурата, която предлага Агенцията. Той се спря и на определянето на цената на водата във Франция, събирането на таксите и разпределението на приходите, както и на  работата на „местния парламент за водите”. Става дума за орган, който обединява публични и частни субекти и определя всички насоки за управлението на водите на територията на  басейна. Той споделя с Агенцията истински правомощия за вземане на решения, по-специално  що се отнася до финансовата сфера.

Представяне на българския национален контекст бе направено от г-жа Светла Иванова, държавен експерт в Министерството на околната среда и водите. Министерството изпълнява  оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, за да подкрепи прилагането на екологичното законодатество във водния сектор.

Целесъобразността на междуобщинското ниво за управлението на водните ресурси

ЕКООБЩИНА подкрепя местните добри практики, внедрени от българските общини. Г-жа Таня Христова, кмет на Габрово, община лауреат в категорията „Управление на водите – град с население над 10 000 жители„ от първото издание на конкурса ЕКООБЩИНА, представи инвестициите, направени в града. ВиК мрежата е била обновена, като повече от 120 км мрежа са били изградени след обществено обсъждане с гражданите и отчитане на техните потребности. Била е проведена и кампания за повишаване на осведомеността на гражданите относно приоритетите на опазването на водния ресурс.

Г-жа Христова и член на нейния общински екип посетиха през февруари тази година Ланс, за да участват в учебно посещение и се запознаят с ВиК инфраструктурата и прилагането на териториалната стратегия. Стратегия, която господата Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на Общността на агломерация Ланс-Лиевен, и Гаетан Боайе, директор водоснабдяване и канализация към същата общност на агломерация, имаха възможността да разяснят пред присъстващите представители на българските общини.

Те разгледаха подробно предимствата на междуобщинското коопериране за финансирането на инфраструктурата за третиране на водата и въведеното делегиране на обществена услуга на територията на Ланс-Лиевен в полза на компанията Веолия. Така Общността на агломерация Ланс-Лиевен е поверила управлението на обществена  услуга, за която отговаря – в случая, водоснабдяването – на частен оператор, Веолия. На Веолия е възложено изграждането на съоръженията, управлението на отношенията с клиентите и тя получава възнаграждение в зависимост от резултатите от експлоатацията на слугата.

=> Можете да се запознаете с презентациите на семинара на френски и на български език на сайта на конкурса ЕКООБЩИНА ECOOBCHTINA.

 • г-н Ерик Льобедел и г-жа Атанаска Николова
 • г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите
 • Г-н Маркюс Агбекодо, директор на Агенция за водите „Артоа – Пикарди”
 • Г-жа Светла Иванова, държавен експерт Министерство на околната среда и водите
 • Г-н Петър Карабоев, Г-н Маркюс Агбекодо, Г-жа Светла Иванова
 • Г-жа Таня Христова, кмет на Габрово
 • Г-жа Таня Христова, кмет на Габрово
 • Г-н Гаетан Боае, директор водоснабдяване и канализация, агломерационна общност Ланс-Лиевен
 • Г-н Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен
 • Г-н Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен