ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подкрепа за университетски и научни дейности

Изтеглете оттук формуляра за кандидатстване.

Формулярът може да се попълни на френски или на български език.

Краeн срок за кандидатстване ( етап n°1) : 30 април 2021 г.

Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество, на следните адреси:

svetoslav.milanov@institutfrancais.bg

с копие до

iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни дейности и открива конкурс за набиране на кандидатури.

Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини.

Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.