x

Сътрудничество

През 1997 г. Френският институт в България се обединява със Службата по сътрдничество и културна дейност и разширява полето си на дейност с работа на институционално и междуправителствено ниво. Днес той продължава да изгражда мостове между България и Франция, като подкрепя обмена на работни кадри и умения в няколко области: институционално сътрудничество, образователно и езиково сътрудничество, университетско и научно сътрдничество. Заедно с културното сътрудничество и езиковите курсове, тези сектори са в сърцевината на Френския институт в България.

Новини: Институционално сътрудничество

Новини: Образователно и езиково сътрудничество

Новини: Научно и университетско сътрудничество