Семинар "Валоризация на културното наследство, музейна политика: реставрация, комуникация и медии"

организиран от музея Лувър и Министерство на културата на Република България във Френския институт в България, 5 и 6 март 2015 г. 

(София, пл. Славейков № 3, зала „Славейков“) 

 Програма: 

5 март 2015 г.:   

10.30 – 11.15 ч.: ВЪВЕДЕНИЕ 

- Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Франция в България

- Вежди Рашидов, Министър на културата на Република България

 

- Негин Матьо, Началник на отдел „История на Лувъра”, дирекция „Научни изследвания и колекции”, музей Лувър 

- Александър Баралис, археолог, департамент „Гръцка, етруска и римска античност”, музей Лувър

- доц. д-р Милена Тонкова, ръководител на Секцията за тракийска археология в НАИМ-БАН

- проф. Тотко Стоянов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Куратори на изложбата „Епопея на тракийските царе, археологически открития в България“, музей Лувър

 

- Софи Камерер, Началник на отдел „Louvre Conseil” дирекция „Външни отношения”, музей Лувър

- Проф. Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей в София 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ: АНАЛИЗ И РЕСТАВРАЦИЯ   

- Изследвания и анализи на антични български стенописи, пример за френско-българско сътрудничество (1995-1998), Аликс Барбет, почетен научен ръководител  във Френския национален център за научни изследвания CNRS и експерт към Съвета на Европа по професионално обучение в областта на културното наследство, и Китан Китанов, реставратор, Национален исторически музей. 

12.00 - 13.30 ч.: Обедна почивка 

Реставрацията на движими културни ценности, представени в рамките на изложбата „Епопея на тракийските царе, археологически открития в България“ в музея Лувър през пролетта на 2015 г.

- Реставрация на антични мрамори: Натали Брюер, реставратор

Реставрация на произведения от Националния исторически музей, Светла Цанева, Ръководител на Централната лаборатория за консервация и реставрация на НИМ

Реставрация на произведения от Националния археологически институт с музей – БАН, д-р Петя Пенкова, Ръководител на Лаборатория за анализи, консервация и реставрация към НАИМ-БАН 

15.00 - 15.15 ч.: Кафе-пауза

- Употребата на златни нишки в Европа и в Близкия изток от 3 в. пр. н.е. до 4 в. сл. н.е.: Кристоф Мулера, сътрудник по изследвания на колекциите/ референт по текстила, Отдел „Консервация и реставрация”, музей Ке Бранли

- Изследване и съхранение на повърхностната обработка на металите: Софи Декамп, Главен уредник по културното наследство, Департамент „Гръцка, етруска и римска античност”, музей Лувър ; Доминик Робсис, сътрудник по изследването на археологически находки от метал, филиал „Археология и етнография”, департамент „Реставрация“, Център за научни изследвания и реставрация на френските музеи 

16.30 ч.: Разисквания с публиката  

18.30 - 20.00 ч.: Коктейл – вечеря  по покана на Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, във Френския институт

 

6 март 2015 г.: 

ПОЛИТИКА НА МУЗЕИТЕ В ОБЛАСТТА НА КОМУНИКАЦИЯТА, МЕДИИТЕ И ВАЛОРИЗАЦИЯТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

10.00 - 11.15 ч.: Въведение: Екатерина Джумалиева, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Министерство на културата на Република България и Давид Вейзман, културно аташе, Френски институт в България

- Преосмисляне на един музей, Александър Минчев и Елина Мирчева, Регионален исторически музей - Варна  

- Успешно промотиране на обект от българското наследство : Източната могила, Караново, Веселин Игнатов, уредник в Историческия музей – Нова Загора

11.15 - 11.30 ч.: Кафе-пауза

- Изложба Роден: Комуникационни аспекти в организацията на международната изложба "Метаморфози", Весела Христова-Радоева, главен експерт, Държавен културен институт към Министъра на Външните работи на Република България, пиар на НМБИИ по време на изложбата;

- Стара Загора: разказ за създаването на един музей, доц. д-р Светла Димитрова, директор на Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ – Габрово

- Тракийските експозиции по света като елемент от българската културна политика, София Руменчева, Департамент „Гръцка, етруска и римска античност”, музей Лувър, Галина Пиндикова, Национален Държавен Архив и Иван Симов, докторант

12.45 - 13.45 ч.: Обедна почивка

- Проектът „Пирамида“: към по-добро посрещане на посетителите? Франсоаз Броайел, сътрудник проекти културна медиатизация, Дирекция медиатизация и културна програма, музей Лувър   

- Политика на Лувъра за художествено и културно образование за ученици, Сирил Гуйет, началник на отдел „Образование и обучение”, дирекция „Външни отношения”, музей Лувър

14.45 – 15.00 ч.: Кафе-пауза

- Комуникационна стратегия на музея Лувър, Адел Зиан, заместник-директор по комуникацията, дирекция „Външни отношения”, музей Лувър

15.30 ч. – 16.00 ч. Разисквания с публиката

16.00 ч. Заключение:

- Франсоаз Готие, директор на департамент „Гръцка, етруска и римска античност”, музей Лувър

- Александър Баралис, археолог, департамент „Гръцка, етруска и римска античност”, музей Лувър