Нощ на идеите 2021

БЛИЗКИ

Организиранa в целия свят от Френския институт в Париж, „Нощта на идеите“ е ежегодно събитие, посветено на свободния обмен на идеи и знания. С оглед на социалните последици, които пандемията от Covid-19 предизвика, за „Нощта на идеите“ беше избрана темата „Близки“. Така ще можем да поставим много въпроси, свързани с нашите отношения в пространството и мобилността, да акцентираме върху дигиталното в нашите общества, да адресираме повече от всякога нашето отношение към другия. За да отпразнува мисълта без граници и за да засили връзките по света, Френският институт в Париж ще излъчи онлайн 24-часов световен лайв.

Френски институт в България – четвъртък, 28 януари от 15:15 до 21:00 ч. – онлайн

Френският институт в България покани европейски, френски и български участници от различни професионални области, които ще обсъдят темата „Близки“ в рамките на 5 кръгли маси и една лекция.

Очаквайте съвсем скоро подробности за програмата!