НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: СЪФИНАНСИРАНЕ

Френското министерство на висшето образование, науката и иновациите обявява конкурс за проекти по програмата ACCES PARCECO 2021.

Целта на програмата е да се благоприятстват и засилят връзките между френските научни лаборатории и лаборатории от страните в Централна и Източна Европа.

Министерството на висшето образование, науката и иновациите обявява следните два конкурса:

Програма ACCES за съфинансиране на посрещането на учени от страните в Централна и Източна Европа за участие в семинари, конференции или конгреси, организирани във Франция. Повече информация

Програма PARCECO за съфинансиране на участието на френски лектори с доклад в семинари или летни школи, организирани в страните от Централна и Източна Европа. Повече информация

Крайна дата за кандидатстване: 31.01.2021 в 19:00 ч. (местно време).