Изложба "Машини за балончета"

В рамките на "Novembre numérique", Месец на дигиталаната култураФренският институт в България представя изложбата "Машини за балончета".

Изложбата се състои в медиатеката на Френския институт от 01 до 30 ноември. Вход свободен (капацитетът е ограничен до 5 посетители едновременно) при спазване на актуалните противоепидемични мерки.

В тази година посветена на комикса, изложбата „Машини за балончета“ поставя акцента върху новаторските форми на комикса, чрез произведения, които представят новите начини за четене, предложени от технологиите.

Тези нови пространства на разказа и четенето ни позволяват да изследваме непознати перспективи на литературното творчество и променят връзката с книгата, хартията и „машините“. Франция е една от водещите страни в областта на комикса и се отличава на международната сцена с творчески динамизъм и качество на произведенията. Сценаристи, илюстратори, издатели и продуценти използват днес новите технологии и работят за създаването на произведения от нов жанр. Създателите на комикси не спират да експериментират с нови форми на разказа, смесвайки различни кодове.  Тази непозната експериментална форма на четенето смесва всички жанрове, от художествения до документалния, от криминална литература до фантастика. 

Чрез изложбата „ Машина за балончета“ Френският институт предлага подбрани произведения, илюстриращи тези нови начини за четене, които представляват богатството и своеобразието на френската креативност.