Лекция на Жак Шевалие на тема : Постмодерната държава

17 април 2014, 15 – 17 ч.

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, заседателна зала № 1

Вход свободен, с консекутивен превод

Дискутанти: Румяна Коларова, Ръководител на катедра „Политология“, Анна Кръстева, ръководител на екипа на Е-гражданственост, & Ивайло Дичев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За повече информация за събитието консултирайте прикаченя файл :