Международен ден на танца

 

 

Основан през 1982 г. от Международния комитет по танц към Международния театрален институт, асоциирана неправителствена организация към ЮНЕСКО, Междунароният ден на танца се отбелязва всяка година на 29 април. Тази дата бележи рождението на „бащата на съврвеменния балет“ Жан-Жож Новер (1727-1810).

Международният ден на танца има за цел да чества танца, да разкирива универсалността на тази форма на изкуство, да преминава отвъд политическите, културни и етнически граници и да приобщава хората с един общ език – танцът.

Всяка година по света се разпорстранява послание на изключителен хореограф или танцор. Авторът на посланието се избира от Международния театрален институт по предложения на Международния комитет по танц. То се превежда на много езици и се разпостранява по целия свят.

Тази година негов автор е Грегори Вуйани МАКОМА.

Грегори Вуйани МАКОМА, Южна Африка  

Танцьор, актьор, хореограф, преподавател по танци

 

"Наскоро, по време на интервю, бях предизвикан сериозно да се замисля по въпросите на танцувалното изкуство и да споделя какво за мен представлява днес танцът ? За да отговоря, направих равносметка на целия си жизнен път и осъзнах, че всяка дейност се свежда до поставената цел, че всеки ден ни изправя пред ново предизвикателство, на което трябва да отговорим, като чрез танца се опитваме по свой начин да придадем смисъл на света.


Живеем в период на невъобразими трагедии и се насочваме към епоха, която бих определил като пост-хуманна. Повече от всякога е необходимо танцът най-усърдно да напомня на света, че времето на човечността все още не е отминало. Решимостта и емпатията трябва да ни помогнат да излезем от установилия се през годините пейзаж на упадък, да ни доведат до катарзис, до преодоляване на мрачните чувства, скръбта, страха от смъртта, повсеместното изключване и бедност. Танцът ни е необходим повече от всякога, за да отправим силен сигнал към управляващите и отговарящите за сигурността и подобряването на условията на живот на хората по целия свят: ние сме армия от гневни мислители и стремежът ни е да променим света стъпка по стъпка. Танцът е свобода. Веднъж извоювали свободата за себе си, следва да помогнем на другите хора по света да се освободят от капана, в който са попаднали. Танцът сам по себе си не е политика, но се превръща във фактор, способен да раздвижи най-нежните човешки струни и да се впише в общите усилия за възстановяване на човешкото достойнство.  

Когато се впускаме в танц и предаваме телата си на общо и съчетано движение в пространството, нашият устрем сгрява сърцата, трогва душите и носи изцелението, от което всички тъй безнадеждно се нуждаем. Общата цел се извисява над многообразието на мобилизиращия и неподвластен танц.  За това именно днес е нужно да танцуваме малко повече!!!"

 

Снимки и текст: www.iti-worldwide.org