Изучаване на френски език : Преговор на лексиката свързана с роднинските връзки и притежателните местоимения

 

Уважаеми курсисти,

Днес Ви предлагаме да преговорим лексиката свързана с роднинските връзки и притежателните местоимения.

Тези упражнения са най-вече за курсистите от нива А1 и А2, но всеки, който желае може да ги пробва.

 

 

 

За преговор на лексиката свързана с роднинските връзки, ще започнем със следното видео

След това, направете упражнението онлайн.

Сега отворете фиша "fiche adjectifs possessifs 19 mars", прочетете таблицата и направете упражненията.

За да сте сигурни, че всичко сте разбрали, направете следното упражнение онлайн.

Накрая, Ви предлагаме една песен от 1963 г. от известен френски изпълнител, с която ще преговорите роднинските връзки и притежателните местоимения.

Служайте песента, отворете файла « Chаnson trous » и попълнете текста с притежателни местоимения или лексиката на роднинските връзки.

Пожелаваме ви успешна работа!