Как да сме енергийно независими?

На 21.11.2019 г. “Грийнпийс” – България, в партньорство с Френски институт и Бюрото на Европейския парламент в България, организира форум - „Как да сме енергийно независими? “.

Целта на събитието е да се поставят основите и да се поведе диалога по темата за възобновяеми източници в институционалните, бизнес и обществените кръгове, както и да се обсъдят по-нататъшните стъпки, необходими на потребителите, за да се превърнат в производители.

По време на събитието, фокус ще бъдат споделяне на добри европейски практики за децентрализирано производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

-> facebook : https://www.facebook.com/greenpeacebg/

Програма / Agenda:

09:00 - 09:30 – Регистрация

09:30 - 09:40 – Модератор: Славчо Нейков - Уводни думи, представяне на темата, откриване на първата сесия

09:40 - 10:00 – доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - “Енергийни пазари и услуги в контекста на Пакета "Чиста енергия за всички европейци" 

10:00 - 10:20 – Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика  - "Трансформацията на електроенергийния сектор - гражданите отвъд технологиите и пазарите"

10:20 - 10:40 – Мария Трифонова, асистент в катедра "Икономика и управление по отрасли", СУ "Св. Климент Охридски" - "Социална приемливост на ВЕИ технологиите"

10:40 - 11:00 – Игнасио Наваро, “Грийнпийс” - Гърция - "Децентрализиране на европейската енергийна система чрез колективно производство на електричество от ВЕИ"

11:00 – 12:30 – Време за дискусия и коментари / Въпроси и отговори / Заключителни думи от модератора

12:30 – 13:00 – Обяд