Финал на конкурса „Моята теза в 180 секунди“ 2019 г.

Дакар е домакин на международния финал на конкурса „Моята теза в 180 секунди“ 2019 г. 

За първи път в Субсахарска Африка

За първи път от създаването на конкурса „Моята теза в 180 секунди“ през 2012 година, международният финал ще бъде организиран в Субсахарска Африка, в столицата на Сенегал, Дакар, в сътрудничество между Министерството на Висшето образование Научните изследвания и Иновациите на Сенегал и Университетската агенция на Франкофонията (AUF)

Осемнадесет (18) докторанти франкофони от цял свят, работещи в различни области на науката ще се срещнат на сцената на Националния театър на Дакар, в четвъртък, 26-ти септември, от 19:00 ч.   

Всеки кандидат разполага със 180 секунди и един диапозитив, за да представи по ясен, забавен и убедителен начин на френски език своят дисертационен труд. Целта е само една: всеки да може да разбере предмета на изследването в рамките на 3 минути. 

Тази година България е представена на международния финал от студентката на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), Сирин Джабер, която спечели убедително националния финал, който се проведе на 31 май. Сирин ще трябва да спечели публиката в Дакар с атрактивно и обосновано представяне на френски език на тезата си от областта на биотехнологиите „Изследване и синтез на нови биоактивни пептиди“. 

AUF е партньор на конкурса MT180 за 5-та поредна година. От осемнайсетте (18) национални финала, провели се по света, AUF съорганизира тринайсет (13), включително и този  в  България, който се проведе за втора поредна година в партньорство с Френския институт в България. 

> Финалът ще бъде предаван директно от RTS и на сайта на конкурса :

> Може да бъде проследен и на Twitter : #MT180