Представяне - четене на книгата "Антология" на Жул Мишле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нов български университет и Френският институт в България Ви канят на:

8 април 2019 г. в зала Славейков в 18.00 ч. на представяне-четене на книгата: 

Жул МИШЛЕ – Антология (издание на Нов български университет)

Първи превод на български език на избрани творби от знаменития френски писател, мислител и историк. 

В събитието ще вземат участие : 

Рая ЗАИМОВА, историк, Институт за балканистика и Център по тракология (Българска академия на науките) 

Радосвета КРЪСТАНОВА, Франкофонски център за академични постижения (Нов български университет), преводач на Антология. 

Владимир МАРИНОВ, изпълнителен директор на Издателството на Нов български университет 

и 

Стефани БОГОМИЛОВА, студент във Франкофонска програма по международна политика (Нов български университет) 

Даниела СИМЕОНОВА, студент в Бакалавърска програма „Приложни чужди езици за администрация и управление“ (Нов български университет ). 

Всеки човек е Човечество, с неговата всемирна история.

Човекът е свой собствен Прометей.

Свобода и Човек е едно и също – дори и за да се подчиниш, трябва първо да бъдеш свободен.

Любовта предшества семейството, а семейството – обществото. Следователно любовта предшества всичко.

Една човешка душа е по-ценна от кралство или империя, а понякога – и от целия човешки род.

 Човек за човека е слънце. 

Денят, в който милосърдието става за посмешище, започва епохата на варварството. 

Политиката е изкуството да се вземат парите на богатите и гласовете на бедните, под претекст едните да се опазят от другите. 

Англия е империя, Германия – държава, Франция – личност. 

Жул МИШЛЕ 

Либерал и антклерикал, хуманист и енциклопедист, влюбен във френската природа и в историята на френския народ, Жул Мишле (1798-1874) е един от големите историци на XIX век и за един от бащите на „романа на нацията“. Признат за майстор на романтизма, не само във Франция, но и в цяла Европа, Мишле представя народа като автор на първите революции на Новото време, полагайки делата му в една дълга традиция, чиито етапи „възкресява“ стъпка по стъпка, като съчетава дързостта на пророка с любознателността на архивиста и предпазливостта на историка. Така той се превръща в духовен водач на едно поколение, което, след като е слушало лекциите му в Колеж дьо Франс, участва във февруарските събития от 1848 година, отхвърля Империята и основава Третата република. Мишле е признат и в средите на поробената Европа, бореща се за освобождение, национална независимост и демокрация.

Aнтология е първи превод на български език на подбор от текстове на знаменития френски мислител, писател и историк. Книгата съдържа откъси от най-значимите произведения на Мишле сред коитоБиблия на Човечеството“, „История на Франция(публикувана в 18 тома) и „История на Френската революция“, както и подбрани страници от Жената, „Любовта“, „Народът“, „Жените и Революцията“, „Птицата“ и „Моята младост“ (излязла посмъртно). 

За повече информация :

https://news.nbu.bg/bg/events/predstavqne-na-antologiq-ot-zhul-mishle-izdatelstvo-na-nbu-pyrvi-prevod-na-bylgarski-ezik-na-izbrani-tvorbi-na-frenskiq-mislitel-pisatel-i-istorik!33486

https://www.facebook.com/permalink.php?id=173997299063&story_fbid=10156654589564064