Изборът за награда Гонкур в България 2019

​За тазгодишното десето издание на „Изборът на награда Гонкур в България 2019“ учениците от 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София, Френски лицей „Виктор Юго“, София, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора, 18 СУ „Уилиям Гладстон“, София, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Варна и IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ заедно със студенти от специалност „Френска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се събраха, за да направят своя избор.

Г-н Яник Енел, автор на книгата „Дръж здраво венеца си“, Избор Гонкур в България 2018, беше председател на журито.

Романите в конкурса бяха „Брат по душа“ на Давид Диоп (издателство „Сьой“), „Господари и роби“ на Пол Гревеяк (издателство „Галимар“), „Децата им след тях“ на Никола Матийо (издателство „Акт Сюд“) и „Зимата на недоволството“ на Тома Б. Реверди (издателство „Фламмарион“).

Журито отличи романа на Никола Матийо „Децата им след тях“ (издателство „Акт Сюд“), Избор за награда Гонкур в България 2019, на първи тур с 4 гласа срещу 3.

По време на оживеното обсъждане участниците подчертаха актуалността на темите, разгледани в романа, неговия стил, който включва разговорен и литературен език, екзистенциалните въпроси, които повдигат неговите млади герои, както и способността да се идентифицират с тях.

Електронно досие (PDF, 440 KB)

  • M. Yannick HAENEL, présentant le Choix Goncourt de la Bulgarie - édition 2019 : Leurs enfants après eux  (Actes Sud) de Nicolas Mathieu
  • M. Yannick HAENEL