Покана за конкурси на Международната организация на франкофонията за периода януари-февруари 2019 г.

 

Конкурс „Писмо за Земята“

Международен конкурс за писане „Песни без граници“ за правата на човека и свободата на изразяване, организиран от Международната организация на франкофонията. Темата на това 13-то издание: Земята, нейната красота, цветове, пространства, но също и актовете на насилие срещу нея, сушата, суровостта.

Краен срок за кандидатстване: 6 януари 2019 г. 

Подкрепа на Международната организация на франкофонията за организирането на литературни събития

Събитията трябва да бъдат ясно разпознаваеми и лимитирани във времето. Те могат да бъдат провеждани под различна форма: салони на книгата, празник на книгата, фестивали, ателиета по писане… с участието на френски автори.

Краен срок за кандидатстване: 7 януари 2019 г.

Структуриране на културни пространства – Програма „Договор за доверие“

Програмата има за цел да оживи артистичните сектори (Съвременна музика, Съвременен танц, Театър и Визуални изкуства), структурна и дългогодишна подкрепа на Международната организация на франкофонията на десет културни пространства, приоритетно вписани в иновативна линия на равномерно разпределяне на разходите и които развиват активна политика за популяризиране на съвременното творчество.

Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2019 г.

Мобилност на творците – Програма „На сцената!“

Програмата има за цел да засили взаимодействията в мрежа на професионалисти от културния и артистичен сектор, да подобри взаимодействието на различни участници около общ проект и да придаде стойност на взаимното допълване на компетенции на структури от франкофонски държави от Север и Юг. Франкофонията подкрепя техния достъп до международни пазари и насърчава нови форми на сътрудничество.

Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2019 г.

35-то издание на международната награда за млад писател на френски език

Конкурсът се организира от Асоциацията на Наградата на младия писател. Текстовете на лауреатите ще бъдат публикувани в сборник на издателство „Бюше/Шател“ в рамките на Салон на книгата „Livre Paris". Отличените ги очакват и други награди.

Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2019 г.