Цифровизацията и промените във висшето образование - Ден за обмяна на идеи

София, 30 ноември 2018 г.

Място:

10:00 – 13:30 ч. – Френски институт в България, пл. „Славейков“ №3

14:30 – 17:30 ч. – Франкофонски център към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ №15

Организатори:

 - Нов български университет (НБУ);

  - СУ „Св. Климент Охридски“;

  - Технически университет София;

  - Френски институт в България;

- Регионална дирекция за Централна и Западна Европа (DRECO) на  Университетската агенция франкофонията (AUF) ;

 - Висше франкофонско училище за администрация и управление (ESFAM) 

Цели:

През последните десетилетия в университетските среди настъпиха дълбоки промени: диверсификация на целите на университетското образование, увеличаването на заинтересованите страни, промяната на парадигмата в модела на тяхното финансиране, глобализацията и поставянето им в конкуренция. Цифровизацията е в основата на тези промени на висшето образование.

Цифровизацията разтърси образованието и зае централно място при вземането на стратегически решения от страна на университетите по отношение на учебните програми, изследванията, учебните материали и др. Тя позволи разпространението на знания без допълнителни разходи, освободи университета от териториалните ограничения и позволи  на тези, които разполагат със средства да еволюират към „Университети без граници“.

Тези промени в университетите, въведени от цифровизацията ще бъдат в центъра рефлексията на представители на университетите и бизнес организациите в рамките на този ден за обмяна на идеи. Изводите, които ще бъдат направени ще предоставят информация за предстоящия международен колоквиум на Университетската агенция на франкофонията (AUF) на тема „Управление на университета в ерата на цифровизацията“, който ще се проведе от 28 до 30 март 2019 г.

 

Предварителна програма:

Първа част 

Френси институт в България, пл. „Славейков“ №3

10:00-10:30 ч.

Посрещане на участниците

10:30-10:40 ч.

Фабиен Флори, директор на Френския институт в България и Мария НИКУЛЕСКУ,  директор на ESFAM : Въвеждащи думи

10:40-11:15 ч.

Н.Пр. Ерик ЛЬОБЕДЕЛ, Посланик на Франция в България, Поздравителна реч

Maria Gabriel, еврокомисар „Цифрова икономика и цифрово общество“

Откриваща лекция : „Мястото и ролята на университетите в стратегията за цифровизация на Европейския съюз“

11:15-11:30 ч.

Кафе пауза

11:30-13:30 ч.

Пленарни тематични лекции :

Антони СЛАВИНСКИ, председател на Настоятелството на: „Ефектите на цифровизацията върху управлението на университетите“

проф. Мишел ХЕРМАНС, HEC - Université de Liège: „Влиянието на цифровизацията върху разпространението на знание“

проф. д.ик.н. инж. Кирил АНГЕЛОВ, Катедра „ИИИМ“, Технически университет – София: „Онлайн обучението – възможности и предизвикателства“.

Петър Топарев „Университетската агенция на франкофонията (AUF) и Инициативата за развитие на цифровизацията във франкофонското университетско пространство (IDNEUF), университета в центъра на цифровизацията"

13:30-14:30 ч.

Обяд

Втора част

Франкофонски център към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ №15, София 1504.

14:30-17:00 ч.

Кръгла маса : Стратегия за цифровизация на висшите учебни заведения“

Антони СЛАВИНСКИ, председател – Нов български университет

проф. Мария НИКУЛЕСКУ, директор, ESFAM

проф. Мишел ХЕРМАНС, HEC – Université de Liège

проф. Иван МОМЧЕВ – Технически университет - София

проф. Антони ГЪЛЪБОВ – Нов български университет

проф. д.ик.н. инж. Кирил АНГЕЛОВ – Технически университет - София

проф. Албена ВАСИЛЕВА – СУ „Климент Охридски“, Франкофонски център

17:00-17:30 ч.

Заключения от деня за за обяна на идеи