Програма „Рила“ 2019

Рила е френско-българското партньорство по програмата Hubert Curien (PHC). Тя се изпълнява в България от Министерството на образованието и науката и във Франция от Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ) и Министерството на висшето образование, научните изследвания и иновациите (Mesri).

Поканите за кандидатстване за тази програма се стартират на всеки две години.

Краен срок за подаване на заявления: 25 септември 2018 г.

Целта на тази програма е да развие научно-технологичния обмен на отлични постижения между изследователски лаборатории на двете страни, като насърчи новото сътрудничество и участието на млади изследователи и докторанти. Тази програма включва всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

Специално внимание ще бъде отделено на проекти, чиято тема е свързана с тези, включени в Рамковата програма "Хоризонт 2020" за научни изследвания и иновации.

Повече информация

Контакти за програмата

За Френските участници
Г-н. Оливие КАШЛЕР

Аташе по университетско и научно сътрудничество,
Посолство на Франция в България
 
Френски институт в България
Пл. Славейков 3, п.к. 673
София 1000, България
тел. : +359 2 93 779 48
имейл :
olivier.kachler@institutfrancais.bg

За партньорите:
Г-жа Милена ДАМЯНОВА
 
Дирекция Наука
Министерство на образованието и науката
Бул. Княз Ал. Дондуков 2А
София 1000

Tél. : +359 2 92 17647
Mél : m.damyanova@mon.bg