Граници, идентичности, трансфери (поредица от дебати )N°I

В рамките на поредицата дебати "Граници, идентичности, трансфери", Френският институт и Софийският университет  Ви канят на първата конференция:

Аморални ли са границите?


26 ФЕВРУАРИ 2018 | 18H30
Френски институт в България
Площад Славейков 3, София 1000


С участието на:
Жан- Касиен БИЛИЕ - философ, Университет Париж-Сорбона
Татяна БУРУДЖИЕВА - социолог, Софийски университет
Модератор: Ирина НЕДЕВА, БНР


Вход свободен, симултанен превод български/френски

В съвременната политическа философия и етика активно се разисква въпросът за моралния статут на политическите граници, който между другото отдавна е на дневен ред. Целта на конференцията е да се възстановят доколкото е възможно последните дебати около „етиката на имиграцията“ и да се представи критична оценка на различните предложени решения. Несъмнено този дебат с теоретичен аспект е в отговор на последните мигрантски кризи, носещи многочислени човешки драми, но също така и силно напрежение между привържениците на строгия контрол на имигрантите и тези, поддържащи мнението, че на тях трябва да се окаже гостоприемство. Ще се опитаме да покажем, че значението на последните извършени проучвания и дебати, свързани с етиката на имиграцията, се съдържа именно в това, да се представи богатият спектър от други възможности между двете крайни решения, които ни се струват еднакво недопустими, а именно, радикалното затваряне или отваряне на достъпа без ограничения.


Жан-Касиен БИЛИЕ е френски философ и преподавател в Сорбоната и в Сианс По. Съдиректор на Философския колеж, специалист в областа на нормативната етика, мета-етиката и приложната етика.

 

 

 

 


Татяна БУРУДЖИЕВА е български социолог и политолог, преподавател в Софийския университет. Между основните дисциплини, които преподава, се откроява и политическата комуникация и политическият имидж. Научните й интереси са свързани с политическата комуникация, маркетинг и методологията в политическите науки.

 

 

 

Граници, идентичности, трансфери (поредица от дебати ) : Презентация и програма

Натиснете тук, за да отворите презентацията на лекторите.

Граници, идентичности, трансфери

 

 Силата на настоящата миграционна криза, пред която е изправен светът, възобнови стария въпрос с границите и в частност в Европа, където този въпрос сякаш принадлежеше в миналото. В резултат на това се създадоха нови граници, а други се превърнаха в предизвикателство. По този начин дебатите, предизвикани от тази криза, също събудиха разцеплението по отношение на самата концепция за идентичности (национални, културни, етнически, религиозни) в отношенията им с други общности, правейки понятието граница проблематично.

Този контекст показва, че на физическите граници са насложени идеологически такива, съставени от хора и тяхната история, и че те са преди всичко резултат от символични конструкции, променящи се според гледните точки, които ги определят или преместват. Ако границите са толкова противоречиви, те са исторически обект на конфликт, може би защото техният път налага прекъсване на идентичността в емпиричен континуум (културен, езиков, социален, исторически). Дискриминирайки по този начин две пространства, според логиката на включването и изключването, границата поставя под въпрос връзката между идентичността и другостта, която тя формира или съпротивява.

Гледайки на границата по тази начин ни предразполага да разсъждаваме върху възможните конфигурации на тази връзка, т.е. конструкциите на идентичността, тяхното възможно взаимно преобразуване или смесване. Границите могат да включват движения на присвояване или маргинализация, те могат също така да подтикнат към бързо преминаване, включващо процеси на идентифициране, където културите и езиците са формулирани в изграждането на ценности. Двете латински думи, които са в основата на другостта, alius и alter, може би сами по себе си илюстрират две хетерогенни концепции, отнасящи се или до същността на другото, или до взаимоотношението на реципрочност, в полза на което другостта се превръща в самото условие за идентичност.

Такъв въпрос има за цел да мобилизира разноронди подходи. Той може да бъде разгледан от своята геополитическа страна, по-специално като се мисли за граничните зони (маршове или маржове) и отношенията, които те означават като такива между единствата и политическото единство, в което са вписани. Той включва и проблема за връзката между езика и идентичността, където изкуството, в общия смисъл, играе централна роля.

Можем също така да разгледаме въпроса за прехвърлянето на културни ценности и начина, по който те преместват идентичността, като променят контекста (пространствено, исторически), където се извършват обектите, да не говорим за правните аспекти, свързани с тези въпроси. Отразяването също така ни кара да разглеждаме социалните граници, вътрешни за дадена общност, чрез която се изграждат маргинални или девиантни категории и които по някакъв начин представляват вътрешен респондент на мигрантите, хипостаси на другостта.

 

ПРОГРАМА

 

·        13 март 2018, Софийски университет

 

Границата стена ли е? Размисли върху движенията на знанията

 

С участието на:


Али БЕНМАКЛУФ (Университет Париж 13, философия) 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 ·        24 април 2018, Френски институт в България, 18h30

 

Геополитика на границите и Балканите

 

С участието на:

 


 

 

Жерар ШАЛИАН (геополитика)  и Огнян МИНЧЕВ (Софийски университет, политология)

  ----------------------------------------------------------------------

·        14 май 2018, Софийски университет

 

Нито крепост, нито цедка: Европа – континент на имиграцията

 

С участието на:Франсоа ЕРАН (Колеж дьо Франс, социология и демография)

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

·        5 юни 2018, Френски институт в България, 18h30

 

Правото на убежище и миграционна политика

 

С участието на:


Даниел ЛОШАК (Университет Париж Х, право) и Ивайло ДИЧЕВ (Софийски университет, антропология)