Концерт с Le Chœur Voyageur

Женски хор "Христина Морфова"
при Народно читалище "Д-р Петър Берон - 1926" - София
има удоволствието да Ви покани
на съвместен

К О Н Ц Е Р Т

с
Le Chœur Voyageur - Пътуващият хор
от Бордо, Франция

на 2 март 2017 г., четвъртък, начало 19:00 часа
в Евангелска методистка църква "Д-р Лонг" - София
ул. "Раковски" 86

В програмата -
творби от Пуленк, Пърсел, Райнбергер, Брукнер, П. Казалс, Е. Крокър, Ф. Кутев, П. Льондев, Ив. Жеков, Н. Стойков и др., както и обработки на традиционни американски, африкански и български песни

Вход свободен