Научен семинар : Българо-френските дипломатически отношения през сравнителния прочит на дипломатическите архиви (1944 –1950)

10 юли 2014,

от 10 до 13 ч.
в зала Славейков на Френския институт в България,

пл. Славейков 3, София


Вход свободен, симултанен превод български/френски език

 

Програма