Лятно училище за докторанти "Епистемология и методология на научните изследвания в областта на икономиката и социалните науки"

01-05 септември 2014

София, България

Лятното училище на тема "Епистемологията и методологията на научните изследвания в областта на икономиката и социални науки" е организирано от ФИАУ като част от програмата за развитие на научно-изследователската дейност на френски език. Лятното училище се организира в партньорство с университети-членове на Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ), по-специално Нов български университет (НБУ), с Представителството на Университетската Агенция на Франкофонията в София  и с участието на директора на докторантското училище на Националния Институт на Изкуствата и Професиите  (CNAM) във Франция. Училището осигурява мултикултурна визия в сферата на научните изследвания, обмен на френски и международен опит в областта.

Цялата информация относно съдържанието, сроковете за кандидатстване и участието са на разположение на сайта на ФИАУ:

http://www.ifag.auf.org/recherche-cefar-113/ecole-d-ete/article/ecole-d-ete-epistemologie-et