Програма „Рила“ 2017

Програма „Рила“ 2017

 

Открит е конкурсът за кандидатстване по програма  „Рила“  (Партньорство Юбер Кюриен - PHC RILA) за двустранно сътрудничество между България и Франция, покриваща разходи за мобилност на учените, във всички научни области.

 

Срокът за подаване на документите е 30 септември 2016 г.

 

Подробна информация за конкурса е публикувана

-          на страницата на Фонд научни изследвания (с указания за българските екипи) и

-          на страницата на Campus France  (с указания за френските екипи)

 

https://www.fni.bg/

http://www.campusfrance.org/fr/PHC

 

В прикачен файл изпращаме общата презентация на Партньорство Юбер Кюриен, на френски и английски език.

 

Контакти по програма „Рила“

За френската страна:

г-н Жан-Жак Сегара

Аташе по университетското и научното сътрудничество
Посолство на Франция в България
Френски институт в България
пл. Славейков 3, ПК 673
София 1000 – България

тел. : +359 2 93 779 48
мейл :
jean-jack.cegarra@institutfrancais.bg

За българската страна:

г-жа Геновева Жечева

Дирекция „Наука“
Министерство на образованието и науката
бул. „Княз Дондуков“ 2-А
София 1000
тел. : +359 2 92 17768
мейл :
g.jecheva@mon.bg