ПРИМАМЛИВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : 14 ПАРИЖКИ МУЗЕЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ПОСЕЩЕНИЕ!

Кметство Париж ви предлага безплатен достъп, от вашето кресло, до повече от 180 000 експоната на своите 14 музея!

За целта посетете портала parismuseescollections.paris.fr, разкрит на 4 май 2016 г. Той обединява, освен снимки на творбите, информация за тях, библиографски бележки, архиви и други материали за колекциите на градските музеи, от археологията до съвременното изкуство. Сайтът съдържа също раздел „Junior“ за младите хора. 

 Краткото видео по-долу представя този прекрасен инструмент и ви приканва да откриете скритите съкровища на Пти Пале, музея „Карнавале“ или Къщата на Виктор Юго...


Les collections en ligne des musées de la Ville... by paris_musees

Онлайн търсенето може да се осъществи по различни начини: по име на артист, епоха, тематика, ключова дума, техника, музей. Сайтът предлага също тематични обиколки (Париж 1900, Живота в Париж през XVIII в., художествени ателиета, Париж по време на Революцията), хронологични таблици и представя настоящи и бъдещи изложби, виртуални посещения, например на музея „Карнавале“, който през октомври ще бъде затворен за ремонт. 

Сайтът предвижда да покаже и деликатни за излагане или непоказвани досега произведения, като например тъканите от музея „Галиера“, естампите и рисунките, съхранявани при специфични условия. 

Сайтът има за амбиция да обогати съдържането си до 600 000 експоната преди 2020 г. и  въведе 3D функции за добре въоръжените потребители. 

Така че, грабвайте мишките!