Може ли климатичната конференция в Париж да промени света?

16 май 2016 (понеделник) - 18.30 – 20.00 ч.

 Конференция - дебат във Френския институт в България,
пл. „Славейков“ 3 , София 1000

Вход свободен, симултанен превод френски / български

 Може ли климатичната конференция в Париж да промени света?

В състояние ли е световната политическа система да се справи с един планетарен проблем?

с

Еманюел Юсене, изследовател на Далечния север и писател

Георги Стефанов, Коалиция за климата България

Генади Кондарев, Приятели на земята, България

Радосвета Кръстанова, Нов Български Университет

/media/92/e6/96e99acbd92b1b4b74332d722b45/affiche_debat_cop21_16mai_2016_bg.pdf

/media/ca/62/0887f751b7db94912941f178781e/presentation-debat-cop21_16-mai-2016-bg.pdf

Произлезе ли нещо ново в резултат от последната, двадесет и първа по ред, Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, която се състоя в края на 2105 г. в Париж ? Нека припомним, че всяка година участниците в тази конференция се събират, за да решат какви мерки трябва да се предприемат за ограничаване на глобалното затопляне. На 12 декември 2015 г. бе прието международно споразумение за климата, одобрено от всички участващи и отнасящо се до всички страни, което фиксира като крайна цел ограничаване на глобалното затопляне в интервала между 1,5 °C и 2 °C до 2100 година. Не малък брой учени,  изследователи, експерти и политици окачествяват споразумението, подписано от почти 200 страни-членки на ООН, като важна стъпка напред, тъй като задава обща посока и цели да координира усилията на световно ниво.

На дневен ред обаче продължават да стоят редица въпроси :

Главните причини за климатичните промени изглежда не подлежат на управление. Разполагат ли държавите с достатъчно власт и правомощия, за да реформират глобализираните правила на търговския обмен ? Ще могат ли богатите страни да заплатят драстичната цена на „eкологичния преход“ в Третия свят и да помогнат на световната икономика да „превключи на зелено“ ?

 

 

Днес ние се сблъскваме с последствията от индустриалното замърсяване, натрупано в атмосферата през последните няколко десетилетия. Ще бъдат ли в състояние идващите след нас поколения да оцелеят и да се приспособят към промените в климата, предизвикани от нашето поколение ?

Можем ли да се освободим от зависимостта си по отношение на изкопаемите горива и на каква цена ? Приносът на възобновяемите източници на енергия ще бъде ли достатъчен, за да отговори на нуждите на обществата и нашите все по-консуматорски и разхитителни  икономики ? Ще могат ли технологичните решения, които ни се предлагат, да ни изведат от задънената улица, или ще се окажат заблуда, резултат от безграничната ни вяра във възможностите на науката на иновациите ? Не би ли било по-мъдро да се насочим към начини на живот и икономически модели, основаващи се на „свиване на растежа“ и да се приучим да ограничаваме нуждите си до най-необходимото ?

В действителност, цялата човешка дейност е поставена под въпрос  - от начина ни на живот до земеделските практики и икономическите постулати за развитие и благоденствие. Под въпрос е и системата на вземане на решения – и на локално, и на планетарно ниво. Това, което изглежда неоспоримо обаче, е че никой не може да направи нищо сам, без да си сътрудничи с всички останали и че планетарните проблеми изискват решения на планетарно ниво. Решения, които повеляват включването на всички и на всеки един от нас.

Това са част от въпросите, на които ще предложат отговори Еманюел ЮСЕНЕ, френски писател, журналист и изследовател на Далечния север и Георги СТЕФАНОВ, Коалиция за климата – България и WWF - България.

Дебатът се организира от Френския институт в България, в партньорство с Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, WWF - България, екологично сдружение „За Земята - Приятели на Земята България “, гражданско сдружение „Щастливеца“ и Коалиция за климата – България. Дискутант – Генади Кондарев, „За Земята“. Водещ – д-р Радосвета Кръстанова (Нов български университет, „Щастливеца“ и МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ).

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието е изцяло отговорност на участващите организции и по никакъв начин не може да се приема, че отразява позициите на Европейския съюз.