Eнергията: какви решения за бъдещето?

18 април 2016 (понеделник)

18.30 – 20.00 ч.

Дебат във Френския институт в България
пл. „Славейков“ 3 , София 1000
Вход свободен, симултанен превод френски / български

 

Срещите на бъдещето

с Пол Люкез

 

Срещите на бъдещето“ е поредица от дебати, организирани от Френския институт, които ще засегнат предизвикателствата на нашето време, представени по общодостъпен начин от водещи учени.

Срещите на бъдещето се фокусират върху настоящите и бъдещите промени, които се случват със света и обществата ни, и ще търсят отговори за новите предизвикателства, пред които се изправяме, с акцент върху иновациите, технологичния прогрес и обещаващия успех на научноизследователската дейност, които биха могли да допринесат за по-добрия живот на обществата ни, или пък обратно – да ни отчуждят.

 

Публичен дебат на тема „Енергията: какви решения за бъдещето?“, ще се проведе на 18 април  (понеделник), от 18.30 до 20.00 ч. във Френския институт. Специалистът по водородните технологии Пол Люкез и специалистът по електрохимия проф. д-р Дария Владикова ще обсъдят предизвикателствата и последствията, свързани с алтернативните форми на енергия.

В сутрешните часове от 10.30 до 11ч. на вълните на Българското национално радио в предаването „Хоризонт до обед“ Пол Люкез и проф. Дария Владикова ще дебатират по същата тема с журналистката Ирина Недева.

Пол Люкез е експерт към Комисариата по атомна енергия (КАЕ, Франция) и експерт по алтернативни енергийни източници. Председател е на N.ERGHY, европейска асоциация за водород и горивни клетки. Научният му интерес е свързан с различните технологии, позволяващи получаване на водород чрез електричество произведено или от ядрени централи, или благодарение на възобновяеми енергийни източници като вятърни централи, фотоволтаични методи и хидравлика. Приложенията на този „еко“ водород се развиват ежедневно и намират широко приложение (горива, горивни клетки, съхранение). Това приложение вещае голямо бъдеще за този тип водород.

Проф. Дария Владикова работи в Института по електрохимия и енергийни системи на БАН. Тя ръководи отдела по електрохимични методи. Научният й интерес е в областта на химията и приноса й в алтернативните форми на енергия.

 

/media/83/77/d7a002f84de5034d817b9d184d3f/affiche_debat_18_avril_2016_bg.pdf