Конференция на тема : "Усиленият човек : що е човекът?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 юни, вторник, 10:00 часа

Френски институт в България

площад Славейков №3

осигурен е превод

 

Програма на конференцията