Представяне на книга « Франция- Германия. Cъживяване на движещия механизъм в Европа »

Префектът Филип Гюстен, доктор по социална история и бивш посланик на Франция в Румъния ще изнесе лекция върху последната си книга : « Франция- Германия. Cъживяване на движещия механизъм в Европа »  на 7 април  от 19 ч. във Френския институт.

Виден специалист в областта на френско-немските взаимоотношения, авторът заедно със Стефан Мартенс, почетен ректор на университета на Сержи Понтоаз представят детайлно историята на отношенията между двете държави. Приятелството между Франция и Германия невинаги е било очевидно.

Партньорството между двете държави не е било израз на спонтанно и двустранно привличане¸ а по-скоро на необходимост и рационален избор. От създаването на Европейската общност за въглища и стомана Франция и Германия са в основата на европейската конструкция.  Често ги обвиняваме затова, че не се приспособяват към модерността и че макар и да решават много проблеми им е трудно да се справят с други. В действителност обаче Европа на 28-те е в криза. Авторът смята, че френско-германските отношения са в криза от изказаното "не"  на референдума за Европейска конституция през 2005 г. и че през 2015 г. тя се задълбочава с въпроса за дълга на Гърция, както и c бежанската криза.

В контекста на икономическия срив на двете държави, те трябва да се изправят пред редица важни предизвикателства, свързани и с президентските избори във Франция през 2017 г., както и общите избори в Германия през същата година. Авторите предлагат осем точки, за да се избегне разпадането на ЕС и да се задейства движещият механизъм, необходим за европейското развитие.

 Вход свободен до запълване на местата

Осигурен превод френски-български